Ana Sayfa » Atatürk » Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Nedir? Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesinin Anlamı

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Nedir? Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesinin Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Her Türk Gencinin Milli Duygularını Kabartır

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 20 Ekim 1927 yılında yaptığı konuşmadır. Bu hitabe Atatürk’ün gençlere verdiği önemi ve gençlerin bu millet, bu vatan için ne derece önemli olduğunu vurgulamıştır. Atatürk yaptığı bu konuşma ile vatan her durumda olursa olsun, bu vatanı savunacak ve koruyacak olan kişilerin gençler olduğunu belirtmiştir.

Ülkemizde okula gittiğimiz ilk yıllardan beri hepimizin öğrendiği ve yıllar geçse dahi bir çok bölümünü hafızamızda tuttuğumuz Atatürk’ün Genliğe Hitabesi, içinde vatan sevgisi olan her Türk gencinin milli duygularını kabartır.

İşte Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesinin Tamamı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

“Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım.

Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.

Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.

Bu sonucu, ‘Türk gençliğine’ emanet ediyorum.

Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi-2

Gençliğe hitabenin ilk kısmını bir çok kişi bilmese de herkes tarafından bilinen Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin ilk bölümü de bilmeye değer.

 

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Nedir? Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesinin Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.