Ana Sayfa » Genel Kültür » RTÜK Nedir? RTÜK Görevleri, Sorumlulukları, Yetkileri

RTÜK Nedir? RTÜK Görevleri, Sorumlulukları, Yetkileri

Sponsorlu Bağlantılar

RTÜK Ne Demektir?

RTÜK kelimesinin anlamı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’dur ve bu kelimelerin baş harfleri olan R, T, Ü, K  harflerinden oluşur. Türkiye sınırları içerisinde yayın yapan bütün radyo kanalları ve televizyon kanallarını denetleyen kamuya ait bir kuruluşdur. Türkçe’nin düzgün kullanımı, yasada belirtilen kanunlara göre yayın yapılıp yapılmadığını, ihlallerin olup olmadığı denetler.

RTÜK Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları Nelerdir?

RTÜK görevleri, teki ve sorumlulukları yasa ile belirlenmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 4756 Sayılı Yasayla değişik 3984 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirlenmiştir. Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz.

rtük görev yetki

Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır. Aykırılığın tekrarı halinde 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 33. maddesinde belirtilen miktarlarda idarî para cezası uygulanır. Para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır. İhlalin, ihlal tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idarî para cezaları yüzde elli oranında artırılır.

İhlâlin, ihlal tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez tekrarında ihlalin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur. 3984 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun” ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4756 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun 21.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmeleri AB normlarını içermektedir. Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır.Kurallar AB normlarına uygundur.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"RTÜK Nedir? RTÜK Görevleri, Sorumlulukları, Yetkileri" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.