Ana Sayfa » Genel Kültür » Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri) Nedir? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri) Nedir? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve Görevleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sivil Toplum Kuruluşları ne demektir, Sivil Toplum örgütlerinin topluma faydaları nelerdir, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplum için yaptıkları nelerdir, Sivil Toplum örgütleri ne iş yaparlar, Sivil Toplum örgütlerinin görevleri nelerdir, Sivil Toplum Örgütlerinin yapısı nasıldır.

Sivil Toplum Kuruluşu Ne Demektir

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Ülkemizde Yüzlerce Sivil toplum kuruluşu, derneklerce vakıflar bulunmaktadır, Bunların içerisinde en çok bilinen kuruluşlarından bazılarının isimleri ve görevleri şu şekildedir.

Ülkemizdeki Bazı Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri)

Tema: Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek.

Tema_Logo

Akut: Temel görevi, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşmaktır.

Kızılay : Doğa olaylarında zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapar. Bunun için önceden bu maddeleri depo eder. Yoksul, kimsesiz ve düşkünler için aşevleri açar. Sağlık merkezleri kurar. Kurduğu kan bankası ile halkın yaptığı kan bağışlarını kabul eder, gereksinme duyanlara bu kanları verir.

Yeşilay : Sigara, içki ve uyuşturucu maddeler sağlığımızı olduğu gibi, aile ve toplum hayatımızı bozarak büyük zararlar verir. Yeşilay Derneği bu zararlı alışkanlıklardan kurtulmayı ve yakalanmamayı sağlamak amacıyla 5 mart 1920 tarihinde kurulmuştur.

LÖSEV: lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

TEV : Türk Eğitim Vakfının Temel amacı yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek.

ÇYDD: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği : Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür

Sponsorlu Bağlantılar

Kamu iş : üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerinin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliği arttıracak şekilde düzenleyici tedbirler alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak, üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, ana hatları ile mevzuat yönünden tatbikat beraberliğini sağlamak, işverenler ile işçiler, işçi teşekkülleri arasında iyi münasebetler ve karşılıklı işbirliği kurulmasını teşvik, devamını temin ve üyelerini mevzuat dairesinde temsil etmektir.

Sponsorlu Bağlantılar

TOBB :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır.

TSK Mehmetcik Vakfı: Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye Diyanet vakfı: İslâm dininin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekat, fitre gibi Müslüman vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine intikal ettirerek sosyal yardım ve hizmeti geliştirmektir.

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri)

Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri) ile İlgili Vakıflar

 1. Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
 2. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
 3. Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
 4. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
 5. Çocuk Vakfı
 6. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
 7. Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
 8. ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
 9. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
 10. İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
 11. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
 12. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
 13. Kafkas Vakfı
 14. Nesin Vakfı
 15. Nezih Danyal Karikatür Vakfı
 16. Osmanlı Araştırmaları Vakfı
 17. Reklamcılık Vakfı
 18. Sağlık Vakfı
 19. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
 20. Sigarayla Savaşanlar Vakfı
 21. Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
 22. Su Vakfı
 23. Tarih Vakfı
 24. Toplumsal Araştırmalar ve Kültür – Sanat İçin Vakıf (TAKSAV)
 25. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
 26. Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
 27. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
 28. TSK Mehmetçik Vakfı
 29. Turkiye İnsan Hakları Vakfı
 30. Türk Demokrasi Vakfı
 31. Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
 32. Türk Eğitim Vakfı (TEV)
 33. Türk Kalp Vakfı
 34. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
 35. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
 36. Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
 37. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
 38. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
 39. Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
 40. Türkiye Diyanet Vakfı
 41. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
 42. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
 43. Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
 44. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
 45. Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
 46. Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
 47. Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
 48. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 49. Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
 50. Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
 51. UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
 52. Umut Vakfı
 53. Vakıflar Genel Müdürlüğü
 54. Vehbi Koç Vakfı
 55. WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
 56. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri) ile İlgili Dernekler

 1. AIDS Savaşım Derneği
 2. AKUT Arama Kurtarma Derneği
 3. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
 4. Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
 5. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
 6. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
 7. Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 8. Gümrük Müfettişleri Derneği
 9. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
 10. İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
 11. İnsan Hakları Derneği
 12. İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
 13. Linux Kullanıcıları Derneği
 14. Mahalli İdareler Derneği
 15. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
 16. Özel Dedektifler Derneği
 17. Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)
 18. Reklamcılar Derneği
 19. Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
 20. Türk Arşivciler Derneği
 21. Türk Dış Ticaret Derneği
 22. Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
 23. Türk Hemşireler Derneği (THD)
 24. Türk Kardiyoloji Derneği
 25. Türk Psikologlar Derneği
 26. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
 27. Türk Radyoloji Derneği
 28. Türk Serbest Mimarlar Derneği
 29. Türk Sosyal Bilimler Derneği
 30. Türk Toraks Derneği
 31. Türkiye Acil Tıp Derneği
 32. Türkiye Aile Planlaması Derneği
 33. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
 34. Türkiye Diyetisyenler Derneği
 35. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
 36. Türkiye Kızılay Derneği
 37. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
 38. Türkiye Psikiyatri Derneği
 39. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
 40. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
 41. Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
 42. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
 43. Vergi Denetmenleri Derneği
 44. Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
 45. Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)
 46. Genç Gönüllüler Derneği

Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri) ile İlgili Sendikalar

 1. BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
 2. BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
 3. BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası
 4. BES Büro Emekçileri Sendikası
 5. BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
 6. BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
 7. BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası
 8. ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası
 9. ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
 10. DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
 11. DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
 12. EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
 13. EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
 14. GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
 15. GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası
 16. HAK-İŞ Konfederasyonu
 17. HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
 18. HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
 19. İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
 20. KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
 21. KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
 22. KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
 23. KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası
 24. LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası
 25. MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
 26. MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
 27. MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
 28. ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
 29. ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
 30. PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
 31. PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
 32. SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
 33. SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 34. SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
 35. TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası
 36. TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
 37. TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
 38. TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
 39. TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
 40. TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
 41. TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
 42. TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
 43. TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası
 44. TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası
 45. TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
 46. TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
 47. TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
 48. YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri) ile İlgili Mesleki Kuruluşlar

 1. Basın Konseyi
 2. Çevre Mühendisleri Odası
 3. Elektrik Mühendisleri Odası
 4. Fizik Mühendisleri Odası
 5. Gemi Mühendisleri Odası
 6. Gıda Mühendisleri Odası
 7. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
 8. İç Mimarlar Odası
 9. İnşaat Mühendisleri Odası
 10. Jeofizik Mühendisleri Odası
 11. Jeoloji Mühendisleri Odası
 12. Kimya Mühendisleri Odası
 13. Maden Mühendisleri Odası
 14. Makina Mühendisleri Odası
 15. Metalürji Mühendisleri Odası
 16. Meteoroloji Mühendisleri Odası
 17. Mimarlar Odası
 18. Petrol Mühendisleri Odası
 19. Peyzaj Mimarları Odası
 20. PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
 21. Şehir Plancıları Odası
 22. Tekstil Mühendisleri Odası
 23. TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 24. TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 25. TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği
 26. Türk Dişhekimleri Birliği
 27. Türk Veteriner Hekimleri Birliği
 28. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 29. Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
 30. TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
 31. Türkiye Barolar Birliği
 32. TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Sivil Toplum Kuruluşları (Örgütleri) Nedir? Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısı ve Görevleri Nelerdir?" İle İlgili Benzer Yazılar

Yorumlar (7)

 1. selin dedi ki:

  iyimiş güzel iyimiş güzel

 2. derin dedi ki:

  harıkaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 3. derin dedi ki:

  cokkkkkkkk sev :_)

 4. Cıkıs canan dedi ki:

  Ben cıkısım

 5. deniz dedi ki:

  yaaaaaaa süpr bayıldım tutun beni düsecem

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.