Ana Sayfa » İslam » Hac Nedir? Hac Ne Demektir? Anlamı

Hac Nedir? Hac Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Hac Nedir? Hac Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Hac nedir, Hac ne demektir, Hac kelimesinin tanımı, Hac kelimesinin eş anlamlısı, Hac kelimesinin ingilizce karşılıkları, Hac ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Hac hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Hac Tanımı

Hac kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Hac kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim, din b. (***) Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi

2. İslam’ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılan Kâbe’yi ziyaret ve tavaf ibadeti

Hac Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Hac kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Hac kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Hac kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Hac kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Hac İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Hac kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

§ abdal tekkede, hacı Mekke’de bulunur
herkes kendisine yakışan ve uğraştığı işle ilgili olan yerdedir.
Atasözü

§ Arafat’ta soyulmuş hacıya dönmek
her şeyini kaybedip çırılçıplak kalmak, çaresiz kalmak.
Deyim

§ (bir şeye) haciz koymak
borçlunun malına el koymak: “Ya parayı verirsiniz ya da haciz korum.” -B. Felek.
Deyim

§ (birini) hacı bekler gibi beklemek
büyük bir sabırsızlıkla beklemek.
Deyim

§ deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz
gerekli niteliklerden yoksun olan kişi, biçimsel işler yapmakla kişiliğine değer kazandıramaz.
Atasözü

§ gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz
birinin uygunsuz özellikleri sayılırken bunların öteden beri bilindiğini anlatmak için söylenen bir söz.
Deyim

§ hacamat etmek
1) hacamat yoluyla kan almak; 2) argo hafifçe yaralamak.
Deyim

§ hacet dilemek
istekte bulunmak: Artık ne hacet dilese, ne murat etse oluyor.
Deyim

§ hacet görmek
1) gerekli bulmak, gerekli saymak: “Kendi kuvvetlerini ve yiğitliklerini söylemeye, vaka ile tespit etmeye hacet görmüyorlar.” -H. E. Adıvar. 2) tuvalete gitmek; 3) alışveriş yapmak.
Deyim

§ hacet kalmamak
gereği olmamak: “Lakin zora hacet kalmadı.” -R. H. Karay.
Deyim

§ hacet yok
“gerekliği yok, gerekli değil, istemez” anlamında kullanılan bir söz: “Hiç üzülmeyin, yemin etmenize de hiç hacet yok.” -A. Ş. Hisar.
Deyim

§ hacetini yapmak (görmek)
küçük veya büyük abdestini yapmak.
Deyim

§ hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye
bir işi görünüşte ve biçimsel olarak yapmakla o iş gerçekten yapılmış ve sonuç elde edilmiş olmaz.
Atasözü

§ hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi tekkede bulur
hedefleri, amaçları aynı olanların yolları aynı noktada kesişir.
Atasözü

§ hacıağalık etmek
gereksiz yere, gösteriş için bol para harcamak.
Deyim

§ hacir altına almak
1) kısıtlamak: “Mümkün olduğu kadar uzun zaman devam etmesi için onu âdeta hacir altına almıştık.” -R. N. Güntekin. 2) huk. hastalık, bunama vb. sebeplerden dolayı davranışlarının nasıl sonuç vereceğini bilemeyen bir kişiyi mahkeme aracılığıyla mal ve mülk yönetimi bakımından kısıtlamak; 3) huk. Medeni Kanun’a göre çeşitli haklarını kullanmaya yetkili olan kişinin bu haklarını mahkeme kararı ile elinden almak, haklarını kullanma bakımından kısıtlamak.
Deyim

§ ısmarlama hac, hac olmaz
kişi, kendisi yapması gereken bir işi başkasına yaptırmamalıdır.
Atasözü

§ kilimci ile kör hacı
herhangi birileri.
Deyim

§ kötü komşu insanı hacet sahibi eder
kötü komşu kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez, emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır.
Atasözü

§ ne hacet
gereksiz, gerek yok: “Bir gamlı hazanın seherinde / Israra ne hacet yine bülbül?” -A. Haşim.
Deyim

§ onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat’ta) yılan sokar
amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
Atasözü

§ talihsiz hacıyı Araf’ta yılan sokar
amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
Atasözü

§ talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar
amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
Atasözü

§ ya deve ya deveci (deve üstündeki hacı)
ilerisi için verdiğim sözden korkmuyorum, o zamana kadar şartlar değişebilir.
Atasözü

Hac İle İlgili Birleşik Sözler

Hac kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  Hac kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Hac İngilizcesi

Hac kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Hac– pilgrimage, hadj

Hac Hakkında Detaylı Bilgi

Hac, dinî sebeplerle, genellikle dinî önemi olan mekân ve yerlere yapılan ziyaret ve gezi. Hac aynı zamanda İslam dinindeki dinî bir ziyaret barındıran hac ibadetinin özel ismidir.

Hac’ın Etimolojisi

Hac veya hacc kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Böylece Türkçede hac ismi hem İslam’daki hac ibadetini hem de genel olarak dinî sebepli ziyaret ve yolculukları ve bu tip ibadetleri, belirli bir din gözetmeksizin, tanımlar. Türk Dil Kurumu sözlüğünde haccı şöyle tanımlar:

  1. Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi.
  2. İslam’ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılan Kâbe’yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

Hac yolculuğuna çıkan, hac yapan kişilere hacı denir.

Dinlere Göre Hac

Birçok dinde ve inanışta hac ve hac merkezleri bulunmaktadır. Büyük hac merkezlerinin dışında daha küçük çaplı olan, hacıların çeşitli amaçlarla (örneğin şifa bulmayı umarak) ziyaret ettiği merkezler de vardır; türbeler, azizlerle ilişkili mekânlar gibi.

hac

Sponsorlu Bağlantılar

Budizm’de Hac

Budizmde dört ana hac mekânı vardır: Kapilavastu’daki Buda’nın doğum yeri, Aydınlanmaya eriştiğine inanılan yer Bodh Gaya, Benares’te ilk vaaz verdiği yer, ve Kusinagara’da Parinirvana’ya eriştiğine inanılan yer.

İbrahimî Dinlerde Hac

Sponsorlu Bağlantılar

İbrahimî dinlerde hac önemli bir yer tutar ve özellikle de Orta Doğu’da bulunan ve Kutsal Topraklar olarak anılan bölge Musevilik, Hıristiyanlık, İslam ve Bahailik gibi inançlarca oldukça kutsal kabul edilir.

İslam’da Hac

İslam dininde Hac ibadeti olarak anılan ibadette İslam’ın en kutsal mekânı olan Kâbe ziyaret edilir

Pagan Kültüründe Hac

Antik çağlarda, pagan din ve inançlarda da hac gözlemlenmiş, tarih boyunca çeşitli hac merkezleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, Suriye’de Adonis ırmağının kaynağındaki Astarte tapınağı uzun süre varlığını korumuş, 4. yüzyılda İmparator Konstantin tarafından yıkılmıştır. Mısır’da Karnak, Yunanistan’da Delphi gibi merkezler de antik hac merkezlerine örnek olarak verilebilirler.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Hac Nedir? Hac Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.