Ana Sayfa » İslam » Kuran’da Hz. Muhammed (s.a.a) İle İlgili Ayetler

Kuran’da Hz. Muhammed (s.a.a) İle İlgili Ayetler

Sponsorlu Bağlantılar

Hz. Muhammed (s.a.a) Tanımı

Hz. Muhammed (s.a.a) kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre tanımı şöyle;

İslam dinine göre son Peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.a)’in annesi Amine, babası ise Abdullah’tır. Müslümanlar tarafından Âdem, İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberlerin tahrif edilmiş tek tanrılı dinlerini onaran ve tamamlamıştır. 570 yılında Mekke’de dünyaya gelmiş ve 632 yılında Medine’de vefat etmiştir. 40 yaşında peygamberlik görevi Allah (c.c.) tarafından verilmiştir. Daha detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed (s.a.a) Hakkındaki Ayetler Hangileri?

NOT: AYETLERİN TÜRKÇE MEALLERİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN ALINMIŞTIR.

Bakara Sûresi 119. Ayet; Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.

Bakara Sûresi 252. Ayet; İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin.

Nisâ Sûresi 105. Ayet; (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.

Mâide Sûresi 67. Ayet; Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.

En’âm Sûresi 14. Ayet; De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah’tan başkasını mı dost edineceğim.” De ki: “Bana, (Allah’a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma (denildi).”

En’âm Sûresi 48. Ayet; Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.

A’râf Sûresi 158. Ayet; (Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, diriltir ve öldürür. O halde Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”

Hûd Sûresi 1/2. Ayetler; Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”

Ra’d Sûresi 7. Ayet; İnkâr edenler, “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.

Nahl Sûresi 89. Ayet; (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

İsrâ Sûresi 54. Ayet; Rabbiniz sizi daha iyi bilir. (Durumunuza göre) dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik.

Kehf Sûresi 110. Ayet; De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilah’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”

Enbiyâ Sûresi 107. Ayet; (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

Hac Sûresi 49. Ayet; De ki: “Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

Furkân Sûresi 56. Ayet; Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

Neml Sûresi 91/92. Ayetler; De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım.”

Ahzâb Sûresi 40. Ayet; Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Ahzâb Sûresi 45/46. Ayetler; Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.

Ahzâb Sûresi 47. Ayet; Mü’minlere kendileri için Allah’tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele.

Sebe’ Sûresi 28. Ayet; Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Fâtır Sûresi 24. Ayet; Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.

Yâsîn Sûresi 2/4. Ayetler; (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Yâsîn Sûresi 5/6. Ayetler; Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Yâsîn Sûresi 69. Ayet; Biz o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.

Sâd Sûresi 65. Ayet; (Ey Muhammed!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.”

Sâd Sûresi 66. Ayet; “O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”

Sâd Sûresi 67. Ayet; De ki, “Bu Kur’an, büyük bir haberdir.”

Sâd Sûresi 68. Ayet; “Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.”

Sâd Sûresi 69. Ayet; “Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu.”

Sâd Sûresi 70. Ayet; “Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”

Sponsorlu Bağlantılar

Şûrâ Sûresi 6. Ayet; Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.

Sponsorlu Bağlantılar

Ahkâf Sûresi 9. Ayet; De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sâdece bana vahyedilene uyarım. Ben sâdece apaçık bir uyarıcıyım.”

Fetih Sûresi 8. Ayet; (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih Sûresi 9. Ayet; Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Kuran’da Hz. Muhammed (s.a.a) İle İlgili Ayetler" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.