Tek Basamaklı ve Çok Basamaklı Tepkimelerde Hız Denklemi

Tek Basamaklı ve Çok Basamaklı Tepkimelerde Hız Denklemi

Tek Basamaklı ve Çok Basamaklı Tepkimeler Nedir? Kimyasal tepkimeler bazen tek basamakta gerçekleşirken bazen de birden fazla yani çok basamakta gerçekleşmektedir. Çok basamaklı bu kimyasal...
Ortalama Hız Kavramı - Ortalama Hız Nedir?

Ortalama Hız Kavramı – Ortalama Hız Nedir?

Ortalama Hız Kavramı - Ortalama Hız Ne Demektir? Ortalama hız, hareket eden bir cismin gittiği toplam yolun geçen toplam zamana oranına Ortalama Hız denir. Daha...
kimyasal tepkimelerin hızları

Kimyasal Tepkimelerin Hızları ve Etkileyen Faktörler

Kimyasal Tepkimelerin Hızları Bir kimyasal tepkime sırasında birim zamanda tepkimeye girenlerin derişimindeki azalma ya da tepkimeden çıkan ürünlerin derişimindeki artma miktarına Tepkime Hızı denir. Yani...
Hess Yasası nedir

Hess Yasası Nedir?

Hess Yasası Nedir? Hess yasası, tepkime entalpisini hesaplamak için kullanılır. 1840 yılında Rus asıllı kimyacı ve fizikçi Germain Henri Hess tarafından yayınlandığı için bu ismi...
Standart Oluşum Entalpisi

Standart Oluşum Entalpisi Nedir?

Standart Oluşum Entalpisi Nedir? 25 °C sıcaklık ve 1 atmosfer basınç olarak kabul edilen standart şartlar altında bir bileşiğin oluşumu sırasında meydana gelen enerji değişimine...
Entalpi Nedir? Tepkime Entalpisi Nedir?

Entalpi Nedir? Tepkime Entalpisi Nedir?

Entalpi ve Tepkime Entalpisi Nedir? Bir maddenin yapısında depolanan bütün enerjilerin toplamına Entalpi denir. Bir mod maddede depolanan enerjiye ise o maddenin Molar Entalpisi denir....
Ekzotermik Tepkime ve Endotermik Tepkime Nedir?

Ekzotermik Tepkime ve Endotermik Tepkime Nedir?

Ekzotermik Tepkime Nedir? Bir tepkime gerçekleşirken dışarıya ısı veriyorsa bu tepkimelere Ekzotermik Tepkime denir. Bu tür tepkimelerde maddenin enerjisi azalmaktadır. Örnek olarak suyun ısı vererek...
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünürlüğe etki eden faktörler çok önemlidir. Çünkü bir çözeltide çözünen ve çözücü maddeler değiştikçe ya da ortam şartları değiştikçe çözünme olayı...
Çözünürlük Nedir

Çözünürlük Nedir? Çözünürlük Ne Demektir?

Özet: "Çözünürlük nedir? Çözünürlük ne demektir? Çözünürlük Anlamı" başlıklı yazımızda Çözünürlük kelimesinin tanımı, Çözünürlük kelimesinin İngilizcesi, Çözünürlük ile ilgili atasözleri ve deyimler, Çözünürlük ile...
Çözeltilerin Sınıflandırılması

Çözeltilerin Sınıflandırılması

Çözeltilerin Sınıflandırılması Çözeltiler 3 ana başlıklar halinde sınıflandırılmaktadır. Bunlar Elektrik iletkenliğine göre çözeltiler, çözünen madde miktarına göre çözeltiler ve doymuşluk durumuna göre çözeltilerdir. Şimdi bunları...