Ana Sayfa » Question » Vatan Sevgisi ile İlgili Şiir ve Yazı

Vatan Sevgisi ile İlgili Şiir ve Yazı

Soru ve CevapCategory: Soru & CevapVatan Sevgisi ile İlgili Şiir ve Yazı
Anonymous sordu 3 sene önce

vatan sevgisini anlatan şiir, yazı ve kompozisyon yazar mısınız

1 Cevap
Göktürk Staff cevapladı 3 sene önce

Vatan Sevgisi Nedir?
Vatan sevgisi bütün insanlar için kutsal sevgilerden birisidir. İnsanların en yüce değerlerinden ve sevgilerinden birisi olan vatan ve vatan sevgisi her millet için geçerlidir. Peki kısaca Vatan nedir?
 
Vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak bütününe vatan denilmektedir. Vatana duyulan sevgiye ise Vatan sevgisi denir.
 
Vatan Sevgisi ile İlgili Yazı
 
konuşkan, sıcak kanlı, Vatan; üzerinde doğup büyüdüğümüz, toprağından, suyundan, yeraltı ve yer üstü her türlü zenginliğinden yararlandığımız, havasını teneffüs ettiğimiz toprak parçasıdır.
 
Türk ulusunun fertlerini birbirine bağlayan kuvvetli bağlardan biri de yurt birliğidir.
 
Her türlü varlığı ve zenginliği ile bizi besleyen yurdumuza bağlı olmamız, onu sevmemiz, sahip çıkmamız gerekir. Bunu atalarımız tarih boyunca yapmış ve bu kutsal toprakları korumak için Çanakkale’de tarihin kaydettiği en büyük kahramanlığı göstermişlerdir.
 
Değişik iklim özellikleri, doğal güzellikleri ve tarihî zenginlikleri; çok çeşitli ürünleri, sebze ve meyveleri ile Türkiye’miz, dünyada pek az ülkede bulunan bir zenginliğe sahiptir.
Bize düsen görev ise mutlu olmamızı sağlayan yurdumuzun değerini iyi bilmektir. Onu korumak için gereken askerlik görevimizi yapmak ve kazancımızın bir kısmını vergi olarak vermektir.
 
Ulu Önder Atatürk, yurt sevgisini ve hür yaşamanın güzelliğini su sözleri ile ifade etmiştir: “Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen, seni seven Türk milletinin mezarı değilsin. Türk milleti için yaratıcılığını göster. Türkiye halkı, mütevazı millî hudutları içinde bütün medenî insanlar gibi tam manâ ve şümulüyle yaşayacaktır.”
 
Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki yurt, hiç bir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler, “Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz.” diye.ok konuşkan ve güleç, lafazan
 
Vatan Sevgisi ile İlgili şiir
 
Bu Vatan Kimin?
 
Bu vatan, toprağın kara bağrında
SıradağIar gibi duranIarındır;
Bir tarih boyunca, onun uğrunda
Kendini tarihe verenIerindir…
 
Tutuşup: küI oIan ocakIarından,
ŞahIanıp: köpüren ırmakIarından,
HudutIarda gaza bayrakIarından,
AInına ışıkIar vuranIarındır…
 
Ardına bakmadan yoIIara düşen,
Şimşek gibi çakan, seI gibi coşan,
Huduttan hududa yoI buIup koşan,
Cepheden cepheyi soranIarındır…
 
İIeri atıIıp seIIercesine,
Göğsünden vuruIup tam ercesine,
Bir güI bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenIerindir…
 
Tarihin diIinden düşmez bu destan:
NehirIer gazidir, dağIar kahraman,
Her taşı bir yakut oIan bu vatan,
Can verme sırrına erenIerindir…
 
Gökyay’ım ne yazsan ziyade değiI,
Bu sevgi bir kuru ifade değiI,
SenciIeyin hasmı rüyada değiI,
Topun namIısında görenIerindir…
 
Orhan Şaik Gökyay
 
Vatan ve Vatan Sevgisi ile İlgili Detaylı Bilgiler
 
Vatan Sevgisi Nedir? Vatan Sevgisi ile İlgili Kompozisyon – Vatan Sevgisi ile İlgili Şiirler
 
Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi ile İlgili Anıları ve Sözleri
 
Türkiye’yi, Güzelliklerini, Vatan Sevgisini Anlatan Şiirler