Ana Sayfa » Sözlük » Ahlak Nedir? Ahlak Ne Demektir? Anlamı

Ahlak Nedir? Ahlak Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Ahlak Nedir? Ahlak Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Ahlak nedir, Ahlak ne demektir, Ahlak kelimesinin tanımı, Ahlak kelimesinin eş anlamlısı, Ahlak kelimesinin ingilizce karşılıkları, Ahlak ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Ahlak hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Ahlak Tanımı

Ahlak kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Ahlak kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre
Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez.” – Ç. Altan

2. Huylar
Bu şoförler hepinizin ahlakını bozdu.” – M. Ş. Esendal

Ahlak Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Ahlak kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Ahlak – sağtöre / aktöre

Ahlak kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Ahlak kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Ahlak İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Ahlak kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Ahlak kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Ahlak İle İlgili Birleşik Sözler

Ahlak kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  • ahlak bilimi
  • ahlak dışı
  • ahlak yasası
  • ahlak zabıtası
  • ilmiahlak

Ahlak İngilizcesi

Ahlak kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Ahlak – morality, ethic

Ahlak Hakkında Detaylı Bilgi

Ahlak, kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî, seküler ve felsefi topluluklar tarafından, insanların (subjektif olarak) çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi kavramı ve/veya inancı için kullanılır.

hadis

Sponsorlu Bağlantılar

Kavram ve tanımlar

Ahlak kelimesi hulk’un çoğulu olup huylar, seciyeler anlamına gelir. İngilizcede moral, morality bu anlamda kullanılır ve ahlak bilimine ethics, etik denir. Yanlış ve doğrular hakkındaki bu tip kavram ve inançlar çoğunlukla bir kültür veya grup tarafında genelleştirilir ve kanunlaştırılır, buna göre de (kültür veya grubun) üyelerinin davranışları düzenlenmeye çalışılır. Bu tür bir kanunlaşmanın uygunluğu da ahlak olarak anılabilir, ve grup varlığının devamının bu ilke ve kanunların uygunluğu, uygulanması üzere olduğunu belirtebilir. Bu durumlarda, uygulamayı kabullenen bireyler ahlaklı olarak tanımlanırken, uygulamayı reddeden veya davranışlarında barındıramayan bireyler toplumsal anlamda dejenere olarak tanımlanabilir. Bu nedenlerle ahlak, iyi bir yaşamın temelini teşkil eden inançlar bütünü olarak da görülebilir. İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında, dinler ideal bir yaşama dair görüş ve düzenlemeler getirmiştir, bu nedenle ahlak, çoğunlukla dini emir ve prensipler ile karıştırılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Seküler ortam ve durumlarda, ahlak hayat tarzı seçimi gibi şeylerle ilgili olarak sunulabilir. Zira bu daha çok, bireysel anlamda iyi bir hayat fikrini temsil eder ki bireyler genellikle bulundukları toplumda benzer zihin yapısı ve görüşlere sahip olan insanların inanç ve değer sistemlerine uygun bir yol seçmektedirler. Ahlakı sistematik biçimde inceleyen dal, felsefenin bir dalı olan etiktir. Etik, çeşitli soru ve sorunları sorar ve bunları inceler; birisinin belirli (spesifik) bir durumda nasıl davranması (“uygulamalı etik”), birisinin ahlaki bir durum veya görüşü nasıl kanıtlayacağı (“normatif etik”) ve birisinin etik veya ahlakın kökten yapısını nasıl anlayacağı (“meta-etik”) gibi. Örneğin, bugün ABD’de kürtajın ahlaki açıdan izin verilebilir (caiz) olup olmadığı uygulamalı etikte tartışılan güncel sorulardandır.

Normatif etikteki yaygın bir soru da, kişinin birisini korumak amacıyla yalan söylemesinin ahlaki olarak savunulup savunulamayacağıdır. Meta-etik ise, “iyi”nin varlığını nasıl doğruladığımızı yoksa her şeyin göreceli olduğunu ve ahlakın sadece birisinin tercihlerinin ifadesi olup olmadığı sorularını sorar ve inceler. Tabii ki her toplumda nasıl davranmamız gerektiği ile gerçekte nasıl davrandığımız arasında bir ayrışma vardır; yani hipotetik bilgelik ile gerçek ahlak arasında bir fark mevcuttur. Sosyal hayat ahlakı büyüme denen zorlu süreçte belirliyorsa bu ahlak ahlaki midir sorusunun cevabını her bireyin kendini oluşturmasında aramak gerekecektir. İnsan bireysel varlığını toplum içinde ve toplumun kabul gören anlayışları doğrultusunda şekillendirerek kendini “görünür” kılıyorsa doğal ve gerçek olmayan bir değerler sistemini temsil etmekten uzak duramayacaktır.

Ahlak her şeyden önce kuantum fiziğinde olduğu gibi bir diğerine göre konumlanan ve bizzat mevcut olan durumu dolayısıyla mistizmin dışında evrensel, ilahi ve haktanır bir ahlaktan söz etmek pek mümkün olamayacaktır. Herkes aynı hayatın içinde bir ayna örneğindeki gibi bütünün bir parçasını oluşturuyorsa hangi tavır ahlak dışı adledilecektir. Mevlana’nın dediği “Ben ikiliği bir yana koydum, iki alemin bir olduğunu gördüm.” sözü Ben’in hayatı oluşturan kaosta, herkesin dahil olduğu o toplumsal Ben’de benim ayak izim yok demekten öte nedir. Ahlakın kaynağı konusunda süregelen tartışmalar vardır; gerçekten topumdan bağımsız bir ahlak mümkün müdür sorusuna Freud olumsuz yaklaşmaktadır. Freud, ahlakı, toplumun emirlerininsuperego tarafından içselleştirilmesi sonucu ortaya çıktığını iddia eder. Bu anlamda Freud, ahlakı toplumdan, bireyden bağımsız bir varoluşa sahip bir eylem olarak gören Platon gibi filozofların karşısında yer alır. Dolayısıyla, Platon’ un aksine ahlakın zihinden, toplum kurallarından bağımsız bir varoluşa sahip olduğu fikrini reddetmesi de düşüncesinin doğal bir sonucu sayılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Ahlak Nedir? Ahlak Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.