Ana Sayfa » Sözlük » Beslenme Nedir? Beslenme Ne Demektir? Anlamı

Beslenme Nedir? Beslenme Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Beslenme Nedir? Beslenme Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Beslenme nedir, Beslenme ne demektir, Beslenme kelimesinin tanımı, Beslenme kelimesinin eş anlamlısı, Beslenme kelimesinin ingilizce karşılıkları, Beslenme ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Beslenme hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Beslenme Tanımı

Beslenme kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

isim Vücut için gerekli besin maddelerini alma
Bizim dirilmemiz için millî varlığın kaynağı olan millî kültür eserleriyle beslenmemiz lâzımdır.” – M. Kaplan

Beslenme Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Beslenme kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Beslenme kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Beslenme kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Beslenme kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

beslenme

Beslenme İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Beslenme kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Beslenme kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Beslenme İle İlgili Birleşik Sözler

Beslenme kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

beslenme bozukluğu beslenme çantası beslenme eğitimi beslenme odası
beslenme saati beslenme sorunu beslenme uzmanı beslenme yetersizliği
dengeli beslenme dengesiz beslenme dış beslenme öz beslenme
yeterli beslenme

Beslenme İngilizcesi

Beslenme kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Beslenme – nutrition

Beslenme Hakkında Detaylı Bilgi

Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir.

Canlılar beslenme şekillerine göre 2’ye ayrılırlar. Bunlar :

 • Ototrof canlılar (kendibeslek)
 • Heterotrof canlılar (ardıbeslek, ışbeslek)

Bu ayrımda temel kriter, canlının yaşamını sürdürmek, diğer deyişle metabolizma faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken enerjinin kaynağıdır. Ototrof canlılar bu enerjiyi doğal çevreden alırlar, heterotrof canlılar ise, başka canlıların biyokütlelerinde depolanmış enerjiyi kullanırlar.

Metabolizma için gereken enerji, organizma açısından besindir. Dolayısıyla ototrof organizmalara, kendi besinini üretebilen organizmalar demek de olanaklıdır. Keza, heterotrof organizmalar da başka canlıları “yiyerek” beslenen organizmalardır.

Canlıların beslenme biçimleri yönünden ototrof ve heterotrof olarak ayrımı, bu canlıların kullandıkları karbonun kaynağı açısından da net bir ayrımdır. Ototrof organizmalar, metabolizma için gereken karbonu atmosferdeki karbondioksitden alırlar. Heterotrof organizmalar ise gerekli karbonu, diğer canlıların biyokütlelerinden sağlarlar. Dolayısıyla ekosistemde yer alan canlılar, ekosistemdekikarbon çevrimi içinde farklı rollere sahiptirler.

Ototrof Canlılar

Kendi besinlerini kendi sentezleyen, su (H2O), karbondioksit (CO2) ve inorganik tuzlardan organik bileşikler esas olarak glikoz oluşturan, enerjiyi bu organik bileşiklerde depolayan canlılardır. Bitkiler ve algler günes ışığını kullanarak besinlerini kendileri üretir. Bu canlılar kendi içinde:

Sponsorlu Bağlantılar
 • Fotosentetik ototroflar. (Fotoototroflar) Biyokimyasal olaylar için gereksinim duydukları enerjiyi güneş ışınlarından, fotosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Yeşil ve mor bakteriler.
 • Kemosentetik ototroflar. (Kemoototroflar) Kendileri için gerekli olan enerjiyi amonyak (NH3),hidrojensülfür (H2S) gibi belli organik maddeleri oksitleyerek, kimyasal yoldan, kemosentezlesağlayan canlılardır. Örn : Nitrit,nitrat ve demir bakterileri.

Heterotrof Canlılar

Besinlerini ölü veya canlı diğer organizmaların biyokütlelerinden sağlayan canlılar heterotrof canlılardır. Tüm hayvan ve mantar türleri ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir. Heterotrof canlılar besin çeşidine göre üç gruba ayrılırlar:

 1. Herbivorlar: (otçullar) bitkilerle beslenenler. (gevişgetiren memeliler, kemiriciler,bazı böcekler)
 2. Karnivorlar: (etçiller) hayvansal besinlerle beslenenler. (tüm etçiller, kediler, birçok deniz hayvanı)
 3. Omnivorlar: Hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenenler: (insan, evsıçanı, ayı, domuz)
Sponsorlu Bağlantılar

Heterotrof beslenme ayrıca üç tipe ayrılabilir:

 1. Organik besin maddelerini katı besinler halinde alan veya başka canlı organizmayı bütün veya parçalar halinde yutan ve bunları sindirerek emen canlılara holozoik canlılar, bu tarz beslenmeye de holozoik beslenme denir. bu canlılar besinlerini bulmak için sürekli hareket halindedirler.
 2. Erimiş organik besinleri doğrudan hücre zarlarından emerek beslenen canlılara saprozoik canlılar, bu tarz beslenmeye de saprozoik beslenme denir. bu canlılar besinlerini katı halde alamazlar, çürümekte olan hayvan ve bitkilerden sağlarlar. maya ve küf mantarları, bazı tek hücreli hayvanlar, bakterilerin çoğu bu gruba dahildir(bkz.fermantasyon),(bkz.putrifikasyon).
 3. Herhangi bir canlının, konukçu veya konak adı verilen başka bir organizmanın üzerinde veya içinde yaşayarak onun zararına beslenmesine parazitik beslenme denir. parazitik canlılar besinlerini katı parçalar halinde alabildikleri gibi, konukçunun dokularındaki veya vücut sıvısındaki organik molekülleri de emebilirler. çeşitli solucanlar, virüsler, mantarlar ve bazı bakteriler bu gruba dahildir.

Besin

Besin, canlıların metabolizma süreçleri için gerekli olan maddedir. Bu besinler;

 1. Yağlar
 2. Karbonhidratlar
 3. Proteinler

olarak ana başlıklara ayrılır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Beslenme Nedir? Beslenme Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.