Ana Sayfa » Sözlük » Cisim Nedir? Cisim Ne Demektir? Anlamı

Cisim Nedir? Cisim Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Cisim Nedir? Cisim Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Cisim nedir,Cisim ne demektir, Cisim kelimesinin tanımı,Cisim kelimesinin eş anlamlısı,Cisim kelimesinin ingilizce karşılıkları, Cisim ile ilgili atasözleri ve deyimler veCisim hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Cisim Tanımı

Cisim kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Cisim kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey

2. Gövde, beden, vücut
Yataktaki örtülü cisim dertop olmuş şeklini, hareketsizliğini muhafaza ediyor.” – R. H. Karay

Cisim Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Cisim kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Cisim – vücut / beden / gövde

Cisim kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Cisim kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Cisim İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Cisim kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  • Cisim kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

cisim

Cisim İle İlgili Birleşik Sözler

Cisim kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  • basit cisim
  • billur cisim
  • gök cismi

Cisim İngilizcesi

Cisim kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Cisim – body, object

Cisim Hakkında Detaylı Bilgi

Uzunluğu, genişliği, derinliği olan ve bu ne­denlerle evrende yer kaplayan şeye cisim de­nir. Başka bir ifadeyle bir yer kaplayan, aynı zamanda kütlesi ve ağırlığı olan ve doğada ele­ment, bileşik yada bunların karışımları halin­de bulunan şeyler cisim olarak tanımlanabilir. Sözgelimi kimya biliminde çişimin; kütleyle elektriğin bir arada madde halinde görünüşü şeklindeki tanımı böyledir. Cismin oluşmasında proton, nötron ve elek­tron tanecikleri temel birimler olup bunların her birinin belli bir kütlesiyle elektrik yükleri bulunmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu üç taneciğin belli oranlarda birleşmeleriyle elementler meydana gelir. Bugün sayıları yüzü bulan elementler proton oranına göre belirlenmektedir. Bir atom, pro­ton ve nötronların bir arada toplandığı çekir­dek ile bunun etrafındaki elektronlardan oluş­muş bir yapı özelliği arzeder. Kimyasal alanda ortaya çıkan her tür olay, yani birleşme ve ay­rılmalar atomun elektron yapısındaki değişim­lere bağlıdır. Doğada atomların çekirdekleri sağlam yapılı olduklarından, geleneksel müda­hale yöntemlerinin etkisi ne kadar şiddetli ol­sa bile, hiçbir değişiklik göstermezler. (Geç­mişte simyacıların altın elde etmek için baş­vurdukları işlemlerin başarısız olmalarının ne­deni böylece anlaşılır olmaktadır.)

Sponsorlu Bağlantılar

İzafiyet teorisine göre, kütleyle enerji arasın­da herhangi bir fark sözkonusu olmadığı İçin, cisim büyük şiddetle yoğunlaştırılmış bir ener­jiden ibaret görülmektedir. Bu anlamda De-nıokriios tarafından cismin meydana getirile­mez (yaratılamaz) ve yok edilemez şeklinde belirtilen temel özellik olarak ileri sürülen gö­rüşünün doğruluğu tartışmalı hale gelmekte­dir. Çünkü cisim başka enerji biçimlerinden meydana geldiği gibi, aynı oranda başka ener­ji şekillerine de dönüşebilmektedir ki, enerji­nin ışığa dönüşümü böyledir. Cisim, duyularla algılanır. Basit ve mürek­kep olmak üzere ikiye ayrılır. Mürekkep cisim de mailde ve suret olmak üzere iki öğeden olu­şur.

Bir başka açıdan cisimleri dış görünüşlerine, sertliklerine, iletkenliklerine, yoğunluk, uçucu­luk veya ışığı geçirmelerine vb. göre çeşitli sı­nıflara ayırmak mümkündür. Ancak cismin ka­tı, sıvı, gaz halinde bulunması uygun şartların oluşmasıyla ilgilidir. İnsan bir kısım nitelikleri algılar ve bu algılamada düzenli bir tekrar gö­rürse yani aynı nitelikleri sürekli olarak birlik­te algılarsa, o takdirde belirli bir cismin varlı­ğından sözedilcbilir. Bu bakımdan bir cismin mekanda insandan bağım­sız bir şekilde varolduğu kabul edilir. Böylece bir cismin üç boyutlu İması ve bir kütlesinin bulunması şeklinde iki niteliğinin vurgulanma­sı mümkün olur.

Ne var ki, cismin bu şekilde tanım felsefede tartışmalara yol açmıştır. Buna göre algıların dışında, bu algıların nedeni olarak bağımsız cismin varlığını kabul edenler (ki bunlara ralistler denilir) ve bunların karşısında algıları­mızdan cisme geçebilmek İçin bir sıçrama yap­mak gerektiğini, çünkü algımızı cisme bağla­yan herhangi bir şeyin sözkonıısu edilemeye­ceğini, dolayısıyla tek güvendiğimiz şeyin algı­larımız olduğunu savunan görüş vardır. Sonuç, olarak cisim üc kastedilen doğrudan doğruya algılarımızdan başkası değildir ki, bu görüş sa­hiplerine de subjektif idealistler, denilir.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Cisim Nedir? Cisim Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.