Ana Sayfa » Sözlük » Deccal Nedir? Deccal Ne Demektir? Anlamı

Deccal Nedir? Deccal Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Deccal Nedir? Deccal Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Deccal nedir, Deccal ne demektir, Deccal kelimesinin tanımı, Deccal kelimesinin eş anlamlısı, Deccal kelimesinin ingilizce karşılıkları, Deccal ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Deccal hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Deccal Tanımı

Deccal kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Deccal kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. sıfat Yalancı, fesat, dedikoducu (kimse)

1. özel, isim, din b. (***) Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse

Deccal Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Deccal kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Deccal kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Deccal kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Deccal kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Deccal İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Deccal kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Deccal kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Deccal İle İlgili Birleşik Sözler

Deccal kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  Deccal kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Deccal İngilizcesi

Deccal kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Deccal – antichrist

Deccal Hakkında Detaylı Bilgi

Deccal, İslam dininde ahir zamanda, Mesih’in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanların dini inançlarını saptırarak kötülüğe, sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden kişidir. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir.

Deccal Etimolojisi

Bir şeyi örtmek, yaldızlamak veya boyamak manasına gelen Arapça ‘decl’ kökünden türemiş bir sıfat olup, çok yalancı, aldatıcı, hilekâr demektir.

soru-işareti

Deccal Tartışmaları

Emeviler ve hadis ehli ise emevi otoritesine tehdit oluşturan ve akla dayanan, akıl ve bilgi ile çelişen nakli (hadisleri) reddeden İslam yorumu ile Ebu Hanife’yi deccal ilan etmişlerdir.

Deccal, İslam dinine göre ahir zamanda, Mesih’in ikinci kez yeryüzene gelmesinden önce insanlığın dini inançlarını kullanıp saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan şeytanı temsil eden insandır… Alnının ortasında sadece müslümanların görebileceği kefere (kafir) yazısı vardır. Kendisini peygamber olarak tanıtacak ve dünya ya fitne yayacak olan kişidir. Onun ölümü yalnız İsa tarafından olacaktır ve kıyametin 6. alametidirdeccal

Deccal ahir zamanda (dünyanın son devirlerinde) ortaya çıkacak en büyük negatif gücün adıdır. Hadislerde genelde bir kişilik olarak tasvir edilmektedir, ancak bu bir kişi olabileceği gibi, şiddete ve vahşete eğilimli, şeytani özelliklere sahip ve insanlara zulmeden bir ideoloji de olabilir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde de Deccaliyet bu yönü ile ele alınacak, tüm dünyaya etki eden sapkın bir fikir akımı olduğu gösterilecektir. Bu fikir akımı, adeta bir büyü gibi kitlelere etki eden, tüm saçmalığına ve yanlışlığına rağmen takipçileri olan ve hatta kendi içinde çeşitli mezhepleri bulunan bir akımdır.

Bu akımın, kendi çarpık ideolojisini dünyaya hakim kılmak için, insanları korku ve tedirginliğe iterek karmaşa ve anarşi meydana getirmesi, yeryüzünde huzur ve güvenlik bırakmaması, kitapta üzerinde durulacak bir diğer önemli konudur. Söz konusu akımın, hedefine ulaşmak için en yoğun şekilde kullandığı yöntemlerden biri, savunmasız insanlara yönelik olan şiddet ve terör eylemleridir. Diğer bir deyişle terör, Deccal sisteminin en önemli aracıdır. Bu araç, Deccal sisteminin takipçileri tarafından adeta bir ayin şeklinde, yani büyük bir histeri ve feveran içinde kullanılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bugün halen dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden savaşlar, çatışmalar, kanlı terör eylemleri, vahşi katliamlar, cinayetler ve soykırımlar, ahir zamanın en önemli şeytani gücü olan Deccal’in eseridir. Bu sistemin ana hedefi, insanları imandan, güzel ahlaktan, manevi derinlikten, sevgiden, şefkatten ve tüm insani meziyetlerden uzaklaştırıp, onları sevgisiz, saldırgan, vahşetten ve şiddetten zevk alan vahşi birer hayvan haline getirmek ve bu şekilde dünyayı kanlı bir arenaya çevirebilmektir. Ancak bu planın hiçbir zaman galip gelemeyeceği ve Deccal’in sisteminin mutlaka yok olacağı asla unutulmamalıdır. Oluşturduğu kaosun ve meydana getirdiği fitnenin boyutları her ne olursa olsun, Deccal’in fikir sistemi, hak olmayan tüm diğer fikir akımları gibi Allah’ın bir kanunu gereği yenilmeye ve yok olmaya mahkumdur. Ve bu yenilgi, Allah’ın izni ile, ihlasla Allah’a yönelen ve yeryüzünde imanın ve güzel ahlakın yayılması için çaba gösterenlerin yaptıkları fikri mücadele ile gerçekleşecektir. Bu, Allah’ın iman edenlere bir vaadidir. Bir Kuran ayetinde, hakkın ortaya konmasının, batılı yok edeceği şöyle haber verilir:

Sponsorlu Bağlantılar

De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.” (İsra Suresi, 81)

İlgili Hadisler

Deccal karakteri ile ilgili uydurma, ekleme ve yorumlar ile zenginleştirilen birçok hadis bulunmaktadır. Alnının ortasında sadece Müslümanların görebileceği kefere (kâfir) yazısı vardır. Kendisini peygamber olarak tanıtacak ve dünyaya fitne yayacak olan kişidir. Onun ölümü yalnız İsa tarafından olacaktır ve kıyametin 6. alametidir. Şia’ya göre O mehdi tarafından öldürülecektir.

Deccal ile ilgili hadislerden biri; “Ben, Deccal ile beraber olanı ondan daha iyi bilirim. Onun yanında akar iki nehir vardır. Onlardan biri dış görünüş itibarıyla beyaz bir sudur, diğeri alevlenmiş bir ateştir. Sizden biri ona yetişirse ateş olarak gördüğü nehre gelsin. Sonra başını daldırıp ondan içsin, çünkü o, soğuk bir sudur. Deccal’in sol gözü yoktur, üzerinde kalın bir perde vardır. İki gözü arasında kâfir yazılıdır. Okuması olan olmayan her Müslüman o yazıyı okur.”

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Deccal Nedir? Deccal Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.