Ana Sayfa » Sözlük » Dengeli beslenme Nedir? Dengeli beslenme Ne Demektir? Anlamı

Dengeli beslenme Nedir? Dengeli beslenme Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Dengeli beslenme Nedir? Dengeli beslenme Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Dengeli beslenme  nedir, Dengeli beslenme ne demektir, Dengeli beslenme  kelimesinin tanımı, Dengeli beslenme kelimesinin eş anlamlısı, Dengeli beslenme kelimesinin ingilizce karşılıkları, Dengeli beslenme ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Dengeli beslenme hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Dengeli Beslenme Tanımı

Dengeli beslenme kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

isim Sağlık için gerekli olan besinleri belirli ölçülerde ve düzenli olarak alma

Dengeli Beslenme Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Dengeli beslenme kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Dengeli beslenme kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Dengeli beslenme  kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Dengeli beslenme  kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Dengeli Beslenme İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Dengeli beslenme kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Dengeli beslenme kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Dengeli Beslenme İle İlgili Birleşik Sözler

Dengeli beslenme kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

 •  Dengeli beslenme kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Dengeli Beslenme İngilizcesi

Dengeli beslenme  kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 •  Dengeli beslenme  – balanced diet

Dengeli Beslenme Hakkında Detaylı Bilgi

Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir.

Canlılar beslenme şekillerine göre 2’ye ayrılırlar. Bunlar :

 • Ototrof canlılar (kendibeslek)
 • Heterotrof canlılar (ardıbeslek, ışbeslek)

Bu ayrımda temel kriter, canlının yaşamını sürdürmek, diğer deyişle metabolizma faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken enerjinin kaynağıdır. Ototrof canlılar bu enerjiyi doğal çevreden alırlar, heterotrof canlılar ise, başka canlıların biyokütlelerinde depolanmış enerjiyi kullanırlar.

Kolesterol

Metabolizma için gereken enerji, organizma açısından besindir. Dolayısıyla ototrof organizmalara, kendi besinini üretebilen organizmalar demek de olanaklıdır. Keza, heterotrof organizmalar da başka canlıları “yiyerek” beslenen organizmalardır.

Canlıların beslenme biçimleri yönünden ototrof ve heterotrof olarak ayrımı, bu canlıların kullandıkları karbonun kaynağı açısından da net bir ayrımdır. Ototrof organizmalar, metabolizma için gereken karbonu atmosferdeki karbondioksitden alırlar. Heterotrof organizmalar ise gerekli karbonu, diğer canlıların biyokütlelerinden sağlarlar. Dolayısıyla ekosistemde yer alan canlılar, ekosistemdekikarbon çevrimi içinde farklı rollere sahiptirler.

Ototrof Canlılar

Kendi besinlerini kendi sentezleyen, su (H2O), karbondioksit (CO2) ve inorganik tuzlardan organik bileşikler esas olarak glikoz oluşturan, enerjiyi bu organik bileşiklerde depolayan canlılardır. Bitkiler ve algler günes ışığını kullanarak besinlerini kendileri üretir. Bu canlılar kendi içinde:

Sponsorlu Bağlantılar
 • Fotosentetik ototroflar. (Fotoototroflar) Biyokimyasal olaylar için gereksinim duydukları enerjiyi güneş ışınlarından, fotosentezle sağlayan canlılardır. Örn : Yeşil ve mor bakteriler.
 • Kemosentetik ototroflar. (Kemoototroflar) Kendileri için gerekli olan enerjiyi amonyak (NH3),hidrojensülfür (H2S) gibi belli organik maddeleri oksitleyerek, kimyasal yoldan, kemosentezlesağlayan canlılardır. Örn : Nitrit,nitrat ve demir bakterileri.

Heterotrof Canlılar

Besinlerini ölü veya canlı diğer organizmaların biyokütlelerinden sağlayan canlılar heterotrof canlılardır. Tüm hayvan ve mantar türleri ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir. Heterotrof canlılar besin çeşidine göre üç gruba ayrılırlar:

 1. Herbivorlar: (otçullar) bitkilerle beslenenler. (gevişgetiren memeliler, kemiriciler,bazı böcekler)
 2. Karnivorlar: (etçiller) hayvansal besinlerle beslenenler. (tüm etçiller, kediler, birçok deniz hayvanı)
 3. Omnivorlar: Hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenenler: (insan, evsıçanı, ayı, domuz)
Sponsorlu Bağlantılar

Heterotrof beslenme ayrıca üç tipe ayrılabilir:

 1. Organik besin maddelerini katı besinler halinde alan veya başka canlı organizmayı bütün veya parçalar halinde yutan ve bunları sindirerek emen canlılara holozoik canlılar, bu tarz beslenmeye de holozoik beslenme denir. bu canlılar besinlerini bulmak için sürekli hareket halindedirler.
 2. Erimiş organik besinleri doğrudan hücre zarlarından emerek beslenen canlılara saprozoik canlılar, bu tarz beslenmeye de saprozoik beslenme denir. bu canlılar besinlerini katı halde alamazlar, çürümekte olan hayvan ve bitkilerden sağlarlar. maya ve küf mantarları, bazı tek hücreli hayvanlar, bakterilerin çoğu bu gruba dahildir(bkz.fermantasyon),(bkz.putrifikasyon).
 3. Herhangi bir canlının, konukçu veya konak adı verilen başka bir organizmanın üzerinde veya içinde yaşayarak onun zararına beslenmesine parazitik beslenme denir. parazitik canlılar besinlerini katı parçalar halinde alabildikleri gibi, konukçunun dokularındaki veya vücut sıvısındaki organik molekülleri de emebilirler. çeşitli solucanlar, virüsler, mantarlar ve bazı bakteriler bu gruba dahildir.

Besin

Besin, canlıların metebolizma süreçleri için gerekli olan maddedir. Bu besinler:

 1. Yağlar
 2. Karbonhidratlar
 3. Proteinler

olarak ana başlıklara ayrılır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Dengeli beslenme Nedir? Dengeli beslenme Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.