Ana Sayfa » Sözlük » Devlet Nedir? Devlet Ne Demektir? Anlamı

Devlet Nedir? Devlet Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Devlet Nedir? Devlet Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Devlet nedir, Devlet ne demektir, Devlet kelimesinin tanımı, Devlet kelimesinin eş anlamlısı, Devlet kelimesinin ingilizce karşılıkları, Devlet ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Devlet hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Devlet Tanımı

Devlet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Devlet kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim, hukuk, toplum bilimi Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık

2. Bu tüzel varlığın yönetim organları
“Devlet hizmetinde epeyce ileride sayılanlardan olsa gerek.” – M. Ş. Esendal

3. Büyüklük, mevki

4. Mutluluk
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” – Muhibbi

5. Talih

Devlet Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Devlet kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Devlet – mevki / büyüklük / mutluluk / talih

Devlet kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Devlet kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

devlet

Devlet İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Devlet kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 • § başına devlet (talih) kuşu konmak
  beklemediği büyük bir nimeti ele geçirmek.
  Deyim

   

 • § devlet adama ayağıyla gelmez
  zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir.
  Atasözü

   

 • § devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
  en büyük mutluluk ve zenginlik, çocuk sahibi olmak; en gerekli mal, tahıl; en değerli mülk, değirmendir.
  Atasözü

   

 • § devletin malı deniz, yemeyen domuz
  devlete hıyanet etmeyi sanat hâline getirenlere göre devletin bitmez tükenmez malı vardır. Yolunu bulup ondan aşırmayan budaladır.
  Atasözü

   

 • § devletli gözü perdeli olur
  zengin, işi yolunda kimse yoksulların hâlinden anlamaz.
  Atasözü

   

 • § devletli ile deli bildiğini işler
  yüksek rütbeliler, deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.
  Atasözü

   

 • § devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır
  bir isteğinin yerine getirilmesini ilgililerden bekleyen kimse, onların bu işle ilgisi bulunmayan davranışlarını, isteğini karşılamak üzere yapıyorlar diye yorumlar.
  Atasözü

   

 • § devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç
  zenginle, az da olsa bir ilişkin bulunsun belki yararlanırsın ama fakire yaklaşma, o senden yararlanmak ister.
  Atasözü

   

 • § kanaat gibi devlet olmaz
  elindekiyle yetinmesini bilen kişi yokluk nedir bilmez.
  Atasözü

   

 • § senden devletliye ortak olma
  iki insan arasındaki beraberliğin sağlıklı yürüyebilmesi, anlaşma koşullarının her iki taraf için de eşit olmasıyla sağlanır, bu denge kurulamazsa yönetim güçlü olan tarafa geçer, hep onun dediği olur.
  Atasözü

   

 • § sonradan gelen devlet devlet değildir
  kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.
  Atasözü

   

 • § ya devlet başa ya kuzgun leşe
  sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır.
  Atasözü

   

 • § yiğit başından devlet ırak değildir
  bir gencin zengin olması her zaman beklenebilir.
  Atasözü

Devlet İle İlgili Birleşik Sözler

Devlet kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

 • devlet adamı
 • devlet baba
 • devlet bakanı
 • devlet bankası
 • devlet başkanı
 • devlet dili
 • devlet düşkünü
 • devlethane
 • devlet kapısı
 • devlet kuşu
 • devlet nişanı
 • devlet sanatçısı
 • devlet sırrı
 • devlet tahvili
 • devletler arası
 • çadır devlet
 • derin devlet
 • sosyal devlet
 • tampon devlet

Devlet İngilizcesi

Devlet kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Devlet – state

Devlet Hakkında Detaylı Bilgi

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.[1]

Hukukî açıdan devlet, genellikle unsurlarından hareketle tanımlanır. Buna göre devlet; “Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.” Bu tanımdaki unsurlar şunlardır:

 • İnsan unsuru: Halk ya da millet unsuru olarak da adlandırılabilir. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğudur. Bir devleti oluşturacak insanların sayısı hakkında bir alt sınır olmamakla birlikte devletin niteliğine göre makul bir alt sınır kabul edilebilir. Modern yaklaşıma göre millet unsurunun kurulabilmesi için manevi nitelikte bağlar yeterli olup bu manada birlikte yaşama iradesinin doğması yeterlidir.
 • Egemenlik unsuru: Siyasal iktidar unsuru olarak da adlandırılan bu unsur, Devletin esas kurucu unsurudur. Belirli bir yeryüzü parçası üzerinde yaşayan insan topluluğunun üstün irade çerçevesinde örgütlenmesidir. Egemenlik kavramı otoriteden farklı olarak ülke içinde biricik meşru güç kaynağı olmayı ifade ederken ülke dışında (uluslararası alanda) bağımsız olmak anlamına gelmektedir.
 • Ülke unsuru: Ülke, coğrafi anlamda bir bütünlük teşkil eden ve sınırları belirlenebilir bir kara parçasını ifade eder. Ancak devletin sınırları konusunda bir tartışma bulunması mümkündür. Ancak devlet sınırları öngörülebilir bir toprağa sahip olmalıdır. Devletin ülkesi kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi olarak üçe ayrılır.

Devlet Şekilleri

Üniter (Tekli) Devletler

Siyasi otoritenin tek merkezde toplandığı, merkezî otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı devletlerdir. Yasama organının yaptığı kanunlar bütün ülkede uygulanır. (Örn.: Danimarka, Fransa, İngiltere, İsrail, İtalya, İrlanda, Norveç, Yunanistan, Türkiye)

Karma (Bileşik) Devletler

Birden fazla devletin kendi aralarında gerçekleştirdikleri bir anlaşma ile birleşmeleri sonucu oluşan devletlerdir. İki şekilde olabilir:

 • Konfederasyon: Bağımsız devletler tarafından egemenliklerini koruma şartı ile oluşturulan ve üye devletlere diledikleri zaman ayrılma hakkı tanıyan karma devlet biçimidir. (günümüzde örneği yoktur, eski İsviçre, Almanya ve ABD)
 • Federasyon: Ortak bir anayasa altında birleşen devletlerin oluşturduğu devlet biçimidir. Bu tip devletlerde ayrıca her federasyonun kendi anayasası, yürütme ve yargı organları vardır. (Örn.:Almanya, ABD, Kanada, Avusturya, İsviçre, Avustralya, Rusya)

Egemenliğin Kaynağına Göre Devletler

Monarşik Devlet

Egemenliğin tek kişiye ait olduğu devlettir.

Oligarşik Devlet

Egemenliğin belli bir sınıf veya gruba ait olduğu devlet biçimi.

Teokratik Devlet

Egemenliğin kaynağının dine dayandığı devlet biçimi. Din adamlarının sözü geçer. Her şeye din adamları karar verir.

Demokratik Devlet

Egemenliğin halka ait olduğu devlet biçimi.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir birimin devlet olarak nitelendirilebilmesi için diğer devletler tarafından tanınmasına gerek yoktur. Zira tanıma sadece uluslararası alanda ilişki kurmak için gerekli bir işlemdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bugün anladığımız anlamda devlet (Modern Devlet) 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Bütün toplumlar, bir devletin varlığı ile nitelenmezler. Avcı ve toplayıcı kültürler ve küçük tarım toplumlarında devlet kurumları yoktur. Devletin doğuşu, insanlık tarihindeki ayrıcı bir geçişi göstermektedir, çünkü devlet oluşumunda söz konusu olan politik gücün merkezileşmesi, toplumsal değişim süreçlerinde yeni dinamikleri ortaya çıkarır.

Devlet siyasal bir birliktir. Bunun için her şeyden önce devleti kuran bireyler arasında kültürel bir birlik lazımdır. Ancak kültürel birlik devletin yaşaması için yeterli değildir. Tarihte görülen birçok iç savaşlar kültürel birliğin devlet kurulmasında yeterli olmadığını göstermektedir. Amerikan iç savaşının anayasal düzenin kurulmasının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyması ve savaş kültürü yerine hukuk devlet ilişkisinin kavranması açısından önemi büyüktür.

 • Devlet, çağdaş toplumlarda en önemli kurumdur. Siyasal kurumların en iyi örgütlenmiş olanıdır. Üstün bir yaptırım gücü, zorlama olanağı vardır. Polis, jandarma, ordu yalnızca devleti yönetenlerin emrindedir.
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Devlet Nedir? Devlet Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir