Ana Sayfa » Sözlük » Elektrik Nedir? Elektrik Ne Demektir? Anlamı

Elektrik Nedir? Elektrik Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Elektrik Nedir? Elektrik Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Elektrik nedir, Elektrik ne demektir, Elektrik kelimesinin tanımı, Elektrik kelimesinin eş anlamlısı, Elektrik kelimesinin ingilizce karşılıkları, Elektrik ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Elektrik hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Elektrik Tanımı

Elektrik kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Elektrik kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim, fizik Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü

2. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi

3. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma

4. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu

5. Çarpıcılık, cazibe, canlılık
Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde.” – H. Taner

Elektrik Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Elektrik kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Elektrik – canlılık / cazibe / çarpıcılık

Elektrik kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Elektrik kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

enerji

Elektrik İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Elektrik kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  elektriği kesmek
    elektrik enerjisinin akışına engel olmak.
    Deyim
  • elektriği yakmak
    bir yeri aydınlatmak için elektrik enerjisini açıp kullanmak: “Ondan hemen ayrılıp elektriği yaktı.” –T. Buğra.
    Deyim
  • elektrik almak
    etkilenmek, etkisi altında kalmak.
    Deyim
  • elektrik vermek
    1) bir yeri elektrikle donatmak; 2) işkence amacıyla birinin çıplak bedenine doğru akım vermek; 3) elektrik enerjisini kullandırmak; 4) mec. etkilemek, etkisi altında bırakmak.
    Deyim

Elektrik İle İlgili Birleşik Sözler

Elektrik kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  • elektrik anahtarı
  • elektrik çarpması
  • elektrik dinamosu
  • elektrik direği
  • elektrik düğmesi
  • elektrik fabrikası
  • elektrik feneri
  • elektrik fırını
  • elektrik fincanı
  • elektrik kaçağı
  • elektrik kaynağı
  • elektrik ocağı
  • elektrik saati
  • elektrik santrali
  • elektrik sayacı
  • elektrik süpürgesi
  • elektrik teli
  • elektrik üreteci
  • elektrik yayı
  • elektrik zili
  • durağan elektrik
  • pozitif elektrik

Elektrik İngilizcesi

Elektrik kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Elektrik – electric

Elektrik Hakkında Detaylı Bilgi

Elektrik atom çekirdeği etrafındaki bir elektronun veya elektronların potansiyel enerjisinin artması sonucu başka bir atom yörüngesine (orbital) sıçramasına (kuantum sıçrama) Elektrik denir. Mıknatıslık (manyetizma) ile birlikte doğadaki temel etkileşimlerden biri olan elektromıknatıslığı oluşturur. Yıldırım,elektrik akımı ve alanı gibi yaygın olarak bilinen birçok olguyu bünyesinde barındırmanın yanı sıra, en önemli endüstriyel uygulamaları arasında elektronik veelektrik gücü sayılabilir. Elektriğin çoğu özellikleri 19. yüzyıl esnasında anlaşılmış olup, sanayi devriminin önemli etkenlerinden biridir. Benjamin Franklin’in uçurtma deneyi elektriğin ilk kanıtlarındandır. Günümüzde ise, elektrik uygarlığın ayrılmaz parçası konumundadır.

Elektriği Tarihi

Antik Yunan’da kehribarın (Grekçe:ήλεκτρον, elektron) sürtünmesi ile diğer nesneleri çektiğini gözlemlemiş ve bu güce elektrik adını vermişlerdir.

Yüzyıllar sonra, 1752’de, Benjamin Franklin elektrik üzerine deneyler gerçekleştirmiş ve yıldırım ile dural elektrik (statik elektrik) arasındaki bağı tanınmış uçurtma deneyi ile incelemiştir. Bilimsel toplulukta elektriğin tekrar ilgi odağı olması ile, Luigi Galvani (1737-1798), Alessandro Volta (1745-1827), Michael Faraday (1791-1867), André-Marie Ampère (1775-1836), ve Georg Simon Ohm (1789-1854) çalışmaları ile önemli katkıda bulunmuşlardır.

19. ve 20 yüzyılların sonunda ise, elektrik mühendisliği tarihinin en önemli isimlerinden bazıları belirmiştir: Nikola Tesla, Samuel Morse, Antonio Meucci, Thomas Edison, George Westinghouse,Werner von Siemens, Charles Steinmetz, ve Alexander Graham Bell.

Eski yunanlı düşünür Miletli Thales MÖ yaklaşık 600 yılında,bir kürk parçasını sürtünen kehribarın saman çöpü,kuş tüyü gibi hafif cisimleri çektiğini bulmuştu.Bu nedenle birçok dile yerleşmiş olan elektrik terimi’’Amper’’anlamındaki yunanca ‘’elektron’’sözcüğün den türetilmiştir.

Elektriksel Yük

Kütle gibi, elektriksel yük de soyut bir özellik olup, fizikçiler tarafından maddenin davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bir diğer deyişle, hiç kimse doğrudan bir elektriksel yük görmemiştir, ancak bazı parçacıkları inceleyerek benzerliklerin varlığı saptanmıştır.

Kütlenin tersine, biri diğerinin tersi davranışlar sergileyen iki tür elektriksel yükten söz edilir, ve uzlaşımsal (konvansiyonel) olarak, artı (veya pozitif) ve eksi (veya negatif) diye adlandırılırlar.

Eşit miktarda artı ve eksi yüke sahip parçacıklar ise, biri diğerini elediğinden, yüksüz veya nötr olarak adlandırılırlar. Parçacıklar arasındaki bu gücün nicel değerlendirilmesi ise Coulomb yasası ile hesaplanmaktadır.

Elektrik Alanı

Elektrik alanı kavramı ilk kez Michael Faraday tarafından kullanılmıştır. Kütlelere etki eden yerçekimi gücü gibi elektrik alanı gücü de elektrik yüklerine etki etmektedir. Ancak aralarında birkaç farklılık söz konusudur. Yerçekimi gücü ancak nesnelerin kütlelerine bağlıyken, elektik alanı gücü bu nesnelerin elektrik yüklerine bağlıdır. Yerçekimi gücü iki kütleyi her zaman yaklaştırmaya uğraşırken, elektrik alanı gücü, söz konusu yüklerin türüne göre, nesneleri yaklaştırabilir veya tam tersine uzaklaştırabilir.

Elektriksel Gerilim (potansiyel)

İki konum arasındaki elektriksel gerilim farkı, artı yüklü bir noktasal yükü bu iki konum arasında ilerletmek için (elektriksel güce karşı) üretilen iş olarak tanımlanır. Bu iki konumdan biri sıfır gerilim noktası olarak düşünüldüğü takdirde, çevresindeki her hangi bir konumun gerilimi, noktasal bir yükün oraya ulaşması için gereken iş olarak tanımlanabilir. Tek yüklerin geriliminin hesaplanabilmesi için, ikinci konumun sonsuzda yer aldığı varsayılır. Elektriksel gerilimin ölçüm birimi volt’tur (1 volt = 1joule/coulomb).

Bu kavram, sıcaklığa benzetilebilir. Uzayın her hangi bir konumu için bir sıcaklık değeri söz konusudur, ve iki konum arasındaki fark ısının hangi yön ve miktarda değiştiğini gösterir. Benzer biçimde, uzayın her konumu elektriksel gerilim değerine sahiptir, ve iki konum arasındaki gerilim farkı, bu kavramın arkasındaki gücün yön ve şiddetini gösterir.

Elektrik Akımı

Elektrik akımı, elektriksel yükün akışı olup, şiddeti amperdir (ampermetre ) ile ölçülür. Örnek olarak elektriksel iletme ele alınabilir. Bu durumda, elektronlar (eksicikler), metal tel gibi bir iletkeniçerisinde hareket ederler. Veya bir diğer örnek, elektrolizdir (kıvılkesim). Bu durumda artı yüklü atomlar sıvının içerisinde hareket ederler. Her ne kadar parçacıkların hızı genelde yavaş olsa da, onları iten elektrik alanı (kıvıl alan) ışık hızına yakın hızda ilerler.

Parçacıkların maddelerdeki akış ilkelerini kullanan aygıtlara elektronik aygıtlar denir.

Düz akım , yüklerin tek yönlü hareketini tanımlarken, dalgalı akım (alternatif akım, AC) düzenli olarak akış yönünün tersine çevirildiği akımı tanımlar. Ohm yasası elektrik akımı ile gerilimi bağlayan önemli bir bağıntıdır.

Doğada Elektrik

Her ne kadar elektriğin doğada gözle görünen hâlleri sayı olarak sınırlı olsa da, elektrik (veya kıvıllık) doğanın en temel olguları arasında yer alır. Mıknatıslık ile birlikte evrenimizin yapı taşları arasında sayılırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Yıldırım Nedir?

Yıldırım, sürtünme ile üretilen elektriğe örnek olarak sayılabilir. Bu sürtünme, bulutlar arasında gerçekleşip, su buharı kümelerinin elektrik yükü edinmesine neden olur. Olağan şartlar altında, hava yalıtkan olarak işlev görür, ve bu yük bulutlarda bulunmaya devam eder. Ancak bulutlar birikip elektrik yükleri arttığında, havanın yapısını yerel olarak değiştirip plazmaya dönüştürürler. Ve bu plazma aracılığı ile yüklerini yeryüzüne iletirler; sonuç yıldırımdır.

Özdek (madde) yapısı

Sponsorlu Bağlantılar

Özdeğin yapı taşları olan atomlar, kendi aralarında birleşip özdecikleri (molekülleri) oluşturmaları, elektrik sayesinde gerçekleşir. Örneğinkristal ve tuzlarda atomları elektrik bir arada tutar.mıknatıslarda zıt kutuplar yani + ile – birbirini çeker ama + ile+ ve – ile – birbirini iter. Ayrıca gezegenimizin de elektromıknatıssal alanı, çekirdeğinde yer alan elektrik akımlarından doğar.

Hayvanlar

Birçok balık türü, kendilerini yönlendirmek, korumak ve hatta iletişimde bulunmak amacıyla kullandıkları elektrik akımı üretebilirler. Göreceli olarak yüksek sayılan bu gerilimi, kasa benzer yapılar ile üretip, genelde avlarını sersemletmek için kullanırlar.Özellikle köpek balıkları gibi kıkırdaklı balıklar baş bölgelerinde bulunan elektrik akımına duyarlı bölgeler sayesinde avlarının yerini tespit edebilirler. Bu duruma en iyi örnek çekiç başlı köpek balığıdır son derece geniş olan burun bölgesinde bulunan duyarlı noktacıklar sayesinde son derece keskin bir elektriksel algılamaya sahiptir.

İnsanlar

Aslında, çoğu canlı türü elektrik üretir, ve bu elektrik kasları hareket ettirmek ve sinir hücreleri arasında iletişimi sağlamak için kullanılır.

Elektrik Üretimi

  • Termik santraller
  • Hidroelektrik santralleri
  • Nükleer santraller
  • Rüzgar santralleri
  • Voltaik paneller
  • Doğalgaz santralleri
  • Jeotermik santraller
  • Güneş Enerjisi
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Elektrik Nedir? Elektrik Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Yorumlar (1)

  1. T. Özpınar dedi ki:

    Elektrik eş anlamlısı: “çıngı, yaldırayık”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.