Ana Sayfa » Sözlük » Göç Nedir? Göç Ne Demektir? Anlamı

Göç Nedir? Göç Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Göç Nedir? Göç Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Göç  nedir, Göç ne demektir, Göç  kelimesinin tanımı, Göç kelimesinin eş anlamlısı, Göç kelimesinin ingilizce karşılıkları, Göç ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Göç hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Göç Tanımı

Göç kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret
Obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi.” – S. Ayverdi

2. Evden eve taşınma, nakil
Her sene, zamanı gelince İstanbul’un mahallelerinde Boğaz’ın köylerine göçler başlardı.” – A. Ş. Hisar

3. Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları

4. hayvan bilimi Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri
Yüzyıl başında doğanlardan günümüze kalanlar birer birer göçüyor.” – E. Atasü

Göç Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Göç kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Göç – muhaceret / hicret / taşınma / toplumsal / ekonomik / nakil

Göç  kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Göç  kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Göç İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Göç kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 • akşam oldu kon, sabah oldu göç
  geceler uyku, gündüzler iş zamanıdır.
  Atasözü
 • eken biçer, konan göçer
  her davranış doğal sonucuna varır; emek verip ekin eken ürün alır, gezerken bir yerde konaklayan oradan kalkarak başka bir yere gider.
  Atasözü
 • göçüp gitmek
  ölmek: “En güzel halk türküleri çok sevilen bir insanın ansızın göçüp gitmesi ile kopan bir feryattır.” –B. R. Eyuboğlu.
  Deyim
 • yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat
  komşun kötü ise başka bir yere göç, eşin geçimsizse ayrıl, atın azgınsa sat, kurtul.
  Atasözü

Göç İle İlgili Birleşik Sözler

Göç kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

 •  iç göç
 • beyin göçü
 • kültür göçü
 • ruh göçü

Göç İngilizcesi

Göç  kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 •  Göç  – migration

İnsanlarda Göç Hakkında Detaylı Bilgi

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Kişisel nedenlerle yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.

göç

Bir çok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi göç bir ülkenin başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bunun temeli ise köy yaşamında makineleşmeye geçilmesi ve sanayileşmenin ülkede daha fazla değer kazanmasıdır. Ayrıca eğitim şartlarının yetersizliği de insanları şehre sürüklemiştir. Sağlık koşullarının köylerde yeterli düzeyde olmaması da göçün başlıca etkenleri arasında yer almaktadır.

Tarih nazariyesine göre, MÖ 3000-4000 yıllarında Orta Asya’da yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine; Kavimler Göçü denmektedir. Bu göçün siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üzerinde uzun bir süredir durulmaktadır. Aynı bölgede M.S.6. yüzyıldan itibaren başlayan ve asıl ağırlığı batı istikametinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla kadar devam etmiş; İran, Anadolu ve Balkanlardan geçerek Avrupa ortalarına ulaşmıştır.

Bazı Türk boyları bugünkü İran, Azerbaycan, Hindistan, Irak ve Anadolu’da göç ettiler.

Osmanlı Devletinin son zamanlarında, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları esnasında, Tuna boylarından, Balkanlardan ve Kırım’dan Anadolu’ya yapılan toplu göç, 93 Muhaceratı olarak bilinir. 1950’li yıllarda, Balkan Türklerin, Balkan ülkelerinden (Romanya, Yugoslavya,Bulgaristan) ve Rusya’dan Türkiye’ye toplu göç ettiler.

Afganistan’ın Rusya tarafından işgali ile 2,5 milyon Afganlının başta Pakistan olmak üzere çeşitli İslam ülkelerine göçü, Filistinlilerin İsrail tarafından, göçe mecbur bırakılması, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin (1989) vatanlarından çıkarılarak göçe zorlanmaları (1991) olayları da siyasi göçlerin örneklerindendir.

İşsizlik, daha iyi şartlarda yaşama gibi sebeplerle, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde de çeşitli göçler olmaktadır. Bunlar, zamanla çözümü zorlaşan büyük problemler ortaya çıkarmakta ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır. Türkiye, köyden şehre büyük oranlara ulaşan göçler sebebiyle bu problemleri en çok yaşayan ve halletmeye çalışan ülkeler arasındadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir de kıtalararası göçler vardır. Bunun en tipik misali Amerika kıtasına yapılan göçtür. 16. yüzyıldan itibaren bu yeni kıtaya, önce Avrupa milletlerinden başlayan göçler, gittikçe azalmasına rağmen halen devam etmektedir. Önceleri serseri, başı bozuk, kanun kaçağı ve maceraperest Avrupalıların itibar ettikleri bir ülke olan Amerika kıtası, 19. yüzyılın ikinci yarısında, gene bu ülkelerden şiddetli göç dalgalarına sahne oldu. Kıtanın iskan ve imarı tamamlanıp ilmi, teknik ve ticari zenginlikler ortaya çıkınca, bütün milletler için en cazip ülkelerden biri oldu. Bu durum, dünyanın her yerinden ve her seviyede insanların buraya göç etmelerine sebep oldu.

Hayvanlarda Göç Hakkında Detaylı Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

Hayvanlarda göç. Hayvanlarda da çeşitli sebeplerden dolayı göçe rastlanmaktadır. Bunların bir kısmı geçicidir. Bir sebebe bağlı olarak ve çoğunlukla bir defa yaptıkları göçlerdir. Yem kıtlığı, ani iklim değişikliği, üreme zorluğu, su ve hava akımları gibi sebepler, bazı hayvanları göçe zorlar.

Hayvanların bir de periyodik (sistemli) göçleri vardır. Bunlar; bilhassa ördek, leylek, kırlangıç, kelaynak gibi kuşların, senenin belli aylarında mevsim şartları sebebiyle, soğuk yerlerden sıcak yerlere gitmeleridir. Yazın Kuzey Yarıküreye, kışın da Güney Yarıküreye göç ederler.

Bazı tatlı ve tuzlu su balıkları da göç etmektedirler. Yumurtlama, akıntılar, yiyecek bulma gibi sebeplerle, kısa ve çok uzun mesafelere küçük gruplar veya milyonlarca balıktan müteşekkil sürüler halinde göçleri esnasında, belli su altı yollarından geçerler. Türkiye’deKaradeniz’den Marmara’ya, Marmara’dan Karadeniz’e balık göçleri çok sık görülür.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Göç Nedir? Göç Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.