Ana Sayfa » Sözlük » Grafik Nedir? Grafik Ne Demektir? Anlamı

Grafik Nedir? Grafik Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Grafik Nedir? Grafik Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Grafik nedir, Grafik ne demektir, Grafik kelimesinin tanımı, Grafik kelimesinin eş anlamlısı, Grafik kelimesinin ingilizce karşılıkları, Grafik ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Grafik hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Grafik Tanımı

Grafik kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Grafik kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Çizge
Almanağın dörtte üçü istatistik ve grafiklerle dolu idi.” – M. Ş. Esendal

2. Biçim, desen veya çizgilerle gösterme
Grafik sanatlar.

Grafik Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Grafik kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Grafik – çizge

Grafik kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Grafik kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Grafik İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Grafik kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Grafik kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

grafik

Grafik İle İlgili Birleşik Sözler

Grafik kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  • grafik sanatları

Grafik İngilizcesi

Grafik kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  • Grafik – graph

Grafik Hakkında Detaylı Bilgi

Grafik, görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Fotoğraflar, çizimler, diyagramlar, haritalar ve diğer resimler birer grafiktir. Grafikler genelde yazı, illüstrasyon ve renkten oluşur. Kelimenin öz Türkçesi “Çizge”dir. Ancak pek fazla kullanılmamaktadır.

Grafik Çeşitleri

Aritmetik grafik:

Absis ve ordinat eksenleri (birbirine dik iki çizgi) çizilerek bu eksenlerde hakiki büyüklerle orantılı uzunluklar işaretlenir. Eldeki bilgiler bu işaretlerin karşılığında tespit edilir ve bu noktalar birleştirilir. Bilim adamları, istatistikleri daha hassas ve kesin temayülleri daha iyi bir şekilde belirttiği için, aritmetik grafiği bu hususlarda tercih ederler. Ayrıca bu grafikten kolayca ek bilgiler de elde edilir.Aritmetik grafik aynı zamanda her çeşit iş sahasında ve sanayide üretim, satış ve stok değerlerinin belirtilmesi için kullanılır.

Sütunlu grafik:

Grafiği çizilen büyüklerle orantılı uzunlukta dikey veya yatay çubuklar kullanılır. Mesela; birçok ülkenin petrol üretimini sütunlu grafikle göstermek istersek, her ülke için bir sütun tespit edilir. Bu sütunların yükseklikleri ise üretim miktarı ile orantılı olarak çizilir.

Resimli grafik:

Büyüklükler ilgili sembollerle ifade edilir. Mesela; portakal satışlarının belirtildiği bir grafikte küçük portakal şekilleri çizilip, her biri yüz sandık portakal olarak kabul edilebilir.Resimli grafiklerde, yukardaki örnekte olduğu gibi, grafiği çizilen büyüklüğün sembolik bir şekli, o büyüklüğün mikdarı olarak kabul edilir.

Daire grafik:

Tam veya yarım daire, farklı dilimlere bölünerek, grafiği çizilerek, büyüklük orantılı şekilde, ayrılan dilimlerle gösterilir. Dairesel grafikte çizilen büyüklüklerin toplamı tam veya yarı daire alanını, dilimler ise alanları ile orantılı olarak toplamı meydana getiren büyüklükleri gösterir.

Sponsorlu Bağlantılar

Matematik grafik:

Sponsorlu Bağlantılar

Matematikte en çok rastlanan grafik şekli y= f (x) şeklindeki fonksiyonun tarifli olduğu bölgede x ve y eksen takımında bir eğri halinde gösterilmelidir.

Burada x’e bağımsız ve y’ye bağımlı değişken denir.Grafik çizilince fonksiyonun nasıl değiştiği kolayca gözlenebilir. Bir fonksiyonun karekteristik değerleri olarak; sıfır noktaları f(x)=0, kutup noktaları 1/f(x)=0, maksimum ve minimum noktaları birinci türev, dönüm noktaları ikinci türev yardımıyla bulunur. Ayrıca f(x) = g(x) gibi bir denklemin çözümü de grafikle yapılabilir. y=f(x) ve y=g(x) fonksiyonları aynı eksen takımına çizildikten sonra, ortak kesişme noktaları çözümü verir. Fonksiyonların gösterilmesi genellikle dik karteziyen koordinat takımında yapılır. Bu; birbirine dik, biri yatay, diğeri düşey iki eksenden ibarettir. Eksenler eşit parçalara bölünmüştür. Ancak bazı durumlarda eksenlerden sadece biri veya her ikisi logaritmik olarak taksimatlandırılmış olur. Böylece eğrisel bağıntı, doğrusal bir grafikle ifade edilebilir. Bu gibi durumlarda eşitlik ve değer bulma basitleşir.Ayrıca fonksiyonun küçük değerler için değişimi yanında çok büyük değerler için davranışı da görülebilir. Diğer değişik bir tasvir (gösterilme) şekli de kutupsal koordinat sistemi kullanarak elde edilir. Bu sistemde bir başlangıç noktası ve bu noktadan başlayıp yatay olarak sağa giden bir yarı doğru vardır.Herhangi bir noktanın tespiti için, o noktanın başlangıcı olan mesafesi ve noktayı başlangıca birleştiren doğrunun yatay doğru ile yaptığı açı esas alınır.

Bütün bu koordinat takımları iki boyutludur. Dik karteziyen sistemine bir ekseni eklenerek üç boyutlu sistem elde edilebilir. Kutuplu koordinat sisteminin iki üç boyutlu genelleştirilmesi mevcuttur. Bunlara silindirik ve küresel koordinat sistemleri denir.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Grafik Nedir? Grafik Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir