Ana Sayfa » Sözlük » Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği Ne Demektir? Anlamı

Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Hava Kirliliği nedir, Hava Kirliliği ne demektir, Hava Kirliliği kelimesinin tanımı, Hava Kirliliği kelimesinin ingilizce karşılıkları, Hava Kirliliği çeşitleri ve tedbirleri gibi Hava Kirliliği hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Hava Kirliliği İngilizcesi

Hava Kirliliği kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Hava Kirliliği – air pollution

Hava Kirliliği Hakkında Detaylı Bilgi

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

Cevre Kirliliği

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferdebulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Hava Kirliliği Çeşitleri

Hava kirliliğini kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği

Isınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açar.

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği

Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır.

Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği

Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Hava Kirliliğinin Etkileri

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olmaktadır. Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde etkilediği, karbon monoksit (CO)’in ise, kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir. Bununla birlikte kükürt dioksit (SO2)’in, üst solunum yollarındakeskin, boğucu ve tahriş edici etkileri vardır. Özellikle duman akciğerden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca kükürt dioksit ve ozon bitkiler için zararlı olup; özellikle ozon, ürün kayıplarına sebep olmakta ve ormanlara zarar vermektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribi ve arazi değişmesi sonucu, atmosferdeki karbondioksit miktarının %5 oranında arttığı tespit edilmiştir. Bunun ise küresel ısınmaya yol açabileceği öngörülmektedir.

Hava Kirliliğinde Alınabilecek Tedbirler

Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler:

 • Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı,
 • Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli,
 • Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,
 • Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,
 • Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli,
 • Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,
 • Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,
 • Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı,
 • Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,
 • Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı,
 • Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı, planlanmalı, sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir.
 • Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Bu kirleticiler kış aylarında ozon oluşmasına neden olduğu için canlıların solunumunu güçleştirir.
 • İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli, yakıt olarak kullanılan doğal gazın toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.
 • Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.
 • Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalıdır.

Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler: • Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı, • Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli, • Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli, • Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli, • Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli, • Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli, • Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı, • Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı, • Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı, • Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı, • Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı, planlanmalı, sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir. • Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Bu kirleticiler kış aylarında ozon oluşmasına neden olduğu için canlıların solunumunu güçleştirir. • İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli, yakıt olarak kullanılan doğal gazın toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. • Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir. • Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.