Ana Sayfa » Sözlük » İp Nedir? İp Ne Demektir? Anlamı

İp Nedir? İp Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “İp Nedir? İp Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda İp nedir, İp ne demektir, İp kelimesinin tanımı, İp kelimesinin eş anlamlısı, İp kelimesinin ingilizce karşılıkları, İp ile ilgili atasözleri ve deyimler ve İp hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

İp Tanımı

İp kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim İplik
Tavandan ip yumakları, urganlar, gemici fenerleri sarkardı.” – N. Cumalı

2. Asarak öldürme cezası

İp Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

İp kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • İp – iplik

İp kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • İp kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

İp İngilizcesi

İp kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  İp – rope, thread

iplik

İp İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

İp kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

§ anasının ipini satmış (pazara çıkarmış)
ipsiz, kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse).
Deyim

§ ayağına ip takmak
bir kimseyi çekiştirmek: “Ara sıra ötekinin berikinin ayağına ip takmaktan başka konuşacak lakırtıları olmazdı.” -R. N. Güntekin.
Deyim

§ bir iğne bir iplik olmak
iğne ipliğe dönmek.
Deyim

§ (bir işi) pamuk ipliğiyle bağlamak
etkisi az sürecek bir çare ile geçiştirmek.
Deyim

§ (bir işin) ipleri birinin elinde olmak
o işi el altından yönetmek.
Deyim

§ (bir şeye) pamuk ipliğiyle bağlanmak
her an bozulmaya, kopmaya hazır olmak.
Deyim

§ (birine) ip takmak
birinin kötülüğü için çalışmak.
Deyim

§ (birini) ipe çekmek
asarak öldürmek.
Deyim

§ (birinin) ipini çekmek
birini ölçülü davranmaya zorlamak.
Deyim

§ (birinin) ipiyle kuyuya inilmez
“kendisine güvenilmez” anlamında kullanılan bir söz: “O tüysüz keratanın ipiyle kuyuya inilmez.” -A. İlhan.
Deyim

§ cambaz ipte balık dipte gerek
kişi, sadece uzman olduğu alanda çalışmalıdır.
Atasözü

§ doksan kapının ipini çekmek
içinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak.
Deyim

§ iğne ipliğe dönmek
çok zayıflamak: “Sabun toprakta eridikçe insanın düşmanı da oturduğu yerde erir, iğne ipliğe dönermiş.” -R. N. Güntekin.
Deyim

§ iki cambaz bir ipte oynamaz
kurnazlıkta eşit olan iki kimse birbirlerini aldatamaz.
Atasözü

§ İngiliz ipi ile asılmak
İngiliz sicimi ile asılmak.
Deyim

§ ip inceldiği yerden kopar
bir durum, en çürük yerinden patlak verir.
Atasözü

§ ip kırıldığı (koptuğu) yerden ulanır (bağlanır)
1) iki kişi arasındaki kırgınlığın giderilmesi için kırgınlık sebebinin giderilmesi gerekir; 2) bozulan bir iş nerede kalmışsa düzeltilmesine oradan başlanır.
Atasözü

§ ip koptuğu yerden bağlanır
iki kişi arasındaki kırgınlığın giderilebilmesi için kırgınlık nedeninin ortadan kaldırılması gerekir.
Atasözü

§ ipe dizmek
boncuk vb.ni ipliğe geçirmek.
Deyim

§ ipe gitmek
ölüme gitmek: “Menfaatine dokunan adam, ipe gitmek için lazım gelen hükümleri giyer.” -F. R. Atay.
Deyim
§ ipe sapa gelmemek
akla yakın olmamak veya birbirini tutmamak: “Söyledikleri zaten ipe sapa gelmez şeyler.” -A. İlhan.
Deyim

§ ipe un sermek
geçersiz birtakım nedenler ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak.
Deyim

§ ipek gibi
1) çok ince, parlak ve yumuşak; 2) güzel, iyi huylu.
Deyim

§ ipi (birinin) eline geçmek
yönetimi başkasının eline geçmek, kontrolü başkasının elinde bulunmak: “İpleri Topal Osman’ın eline geçince bir uysallaşır, bir uysallaşır kâfir!” -R. Enis.
Deyim

§ ipi çözmek
hlk. ilgisini kesmek.
Deyim

§ ipi kırmak
hlk. savuşup gitmek.
Deyim

§ ipi koparmak
bağlı bulunduğu kuruluşla veya yakınlığı bulunan kişi ile ilişkisini kesmek.
Deyim

§ ipi sapı yok
birbirini tutmaz, yersiz, anlamsız.
Deyim

§ ipin ucunu kaçırmak
tkz. yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek: “Bu kadar çalıştığım hâlde, ölçülerim pek mi aykırıdır nedir, yine ipin ucunu kaçırıveririm.” -O. V. Kanık.
Deyim

§ ipini kırmak
azmak, ele avuca sığmaz bir durum almak.
Deyim

§ ipini koparmak
başıboş kalmak.
Deyim

§ iple çekmek
sabırsızlıkla beklemek: “Ertesi günün öğleye doğru olan saatlerini iple çekiyordum.” -Y. K. Beyatlı.
Deyim

§ ipliği pazara çıkmak
kötü nitelik ve suçları ortaya çıkmak.
Deyim

§ iplik çekmek
1) kumaştan iplik çıkarmak; 2) iplik eğirmek.
Deyim

§ ipoteği çözmek (kaldırmak)
tutudan kurtarmak: “Bu ipoteği çözmek sizin elinizde! Bir tek siz çözebilirsiniz onu!” -N. Eray.
Deyim

§ ipotek altında tutmak
1) tutuda tutmak; 2) baskı altına almak.
Deyim

§ ipten kazıktan kurtulmuş
her türlü kötülüğü yapacak yaradılışta olan (kimse): “İşte şimdi gördüğünüz gibi hırsızların, esrarkeşlerin, ipten kazıktan kurtulmuş, gözü kanlı canilerin arasında çilemi dolduruyorum.” -H. Taner.
Deyim

§ ipten kuşak kuşanmak
yoksul düşmek.
Deyim

§ ipucu vermek
aranılan gerçeğe ulaştırabilecek şeyle ilgili, onu bulmaya yarayan bilgi vermek.
Deyim

§ kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar
kaynana ne kadar yumuşak huylu, ne kadar iyi davranışlı olursa olsun, her hâli gelini rahatsız eder.
Atasözü

§ kırk kapının ipini çekmek
içinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak.
Deyim

§ pamuk ipliğiyle bağlı olmak
pamuk ipliğiyle bağlanmak.
Deyim

§ seksen kapının ipini çekmek
içinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak: “Ama şimdi, bir çift lastik için seksen kapının ipini çekiyoruz.” -R. Enis.
Deyim

İp ile İlgili Birleşik Sözler

ip cambazı

ip iskelesi

ip merdiven

ip torba
ipucu

ipi çürük

ipi kırık

yağlı ip
çamaşır ipi

çırpı ipi

diş ipi

İngiliz ipi

İp Hakkında Detaylı Bilgi

İplik dokuma maddelerinin (pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.) uzun ince lifleri her birinden bükülmüş ve çekilmiş durumu olup, tekstil, dikiş, kroşe,örgü, dokuma, nakış ve halat üretimi için uygun hale getirilmesi işlemidir. İplik, lifin elde veya makinede dikiş için uygun hale getirilmiş tipidir. Modern üretim dikiş iplikleri balmumu veya diğer yağlayıcı maddeler ile (dikiş anındaki baskıya karşı koyması için) son bulur. Nakış iplikleri el veya makina nakışı için özel olarak dizayn edilmiş ipliklerdir.

İpin (İpliğin) Yapısı

Eğrilmiş iplik liflerin sağlam kalıcı, dayanıklı bir iplik edilmesi amacıyla bükerek veya biraraya getirerek yapışık hale getirilmesidir. İplik içinde liflerin bükülmesi işlemine eğirme denir ve Late Stone Age (Geç Taş Devri) olarak adlandırılan günümüzden yaklaşık 40.000-10.000 yıl öncesine tarihlendirilebilir., ve iplik eğirme işlemi endüstrileşmenin ilk işaretlerinden biridir. Eğrilmiş iplik bir tek tip lif içerdiği gibi çeşitli karışım tiplerini de içerebilir. Yapay lif (yüksek güç, yapay parıltı ve ateşe dayanıklılık kalitesine sahip) İle tabii lipler (iyi bir su emme ve deriyi rahat hissettirme kapasitesine sahip) birleşimi çok yaygındır. Çok yaygın bir şekilde kullanılan karışımlar pamuk-polyester ve yün-akrilik liflerdir. Farklı tabii lifler karışımı da yaygındır, özellikleangora ve kaşmir.

Sponsorlu Bağlantılar

İplikler birkaç katmandan yapılır, herbir katman tek bükümlü iplikten olur. Bu tek bükümlü katlar daha kalın bir iplik elde etmek için birlikte zıt yönde bükülür. son bükümün yönüne dayanarak, iplik s-büküm veya z-büküm olarak bilinecektir.

İp de Ölçüm

Zanaat iplikleri

Sponsorlu Bağlantılar

İplik miktarı genellikle ons veya gram ölçü ağırlığı ile değerlendirilir. Birleşik Devletler, Kanada ve Avrupa’da el işlerinde kullanılan iplik topları ağırlık ile satılır. Yaygın ölçüler 25gr, 50gr ve 100gr lık yumakları içerir. Bazı şirketler ayrıca öncelikle ons birimiyle üç-ons, dört-ons, altı-ons ve sekiz-ons luk değerlerle kıymet biçerler. Bu ölçüler standard ısıda ve nemde alınırlar çünkü iplik havadan nemi bünyesine emer. Bir yumak veya iplik topunun içirdiği gerçek uzunluk onun lif ağırlığı ve örgü kalınlığı nedeniyle farklıdır. Örneğin, bir 50gram ağırlığında dantel mohair yumağı birkaç yüz metre uzunluk içerirken, 50gramlık hacimli yün yumağı sadece 60 metre uzunluk içerebilir.

İplik

Nakış ipliği tipinin çoğu tek hacim veya ağırlıkta olup, buna müstesna olan inci veya perle koton üç ağırlıkta, No. 3 (en ağırı), No. 5, ve No. 8 (en iyisi) dir.

İp de Renk

İplik boyasız veya tabii veya yapay boyalı olarak kullanılabilir. İpliklerin çoğu tek bir düzenli renk tonuna sahiptir, fakat ayrıca geniş bir seçme alacalı rengarenk iplikler vardır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"İp Nedir? İp Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.