Ana Sayfa » Sözlük » Kamuoyu Nedir? Kamuoyu Ne Demektir? Anlamı

Kamuoyu Nedir? Kamuoyu Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Kamuoyu Nedir? Kamuoyu Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Kamuoyu nedir, Kamuoyu ne demektir, Kamuoyu kelimesinin tanımı, Kamuoyu kelimesinin eş anlamlısı, Kamuoyu kelimesinin ingilizce karşılıkları, Kamuoyu ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Kamuoyu hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Kamuoyu Tanımı

Kamuoyu kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

isim Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye
Kanun, … 13’üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında… kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.” – Anayasa

Kamuoyu Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Kamuoyu kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Kamuoyu – efkârıumumiye / halkoyu / amme efkârı

Kamuoyu kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Kamuoyu kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Kamuoyu İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Kamuoyu kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  • kamuoyu oluşturmak (yaratmak)
    bir düşünceyi yaygınlaştırmak ve halkın dikkati o düşünce etrafında toplamak ve yoğunlaştırmak.
    Deyim

Sosyoloji

Kamuoyu İle İlgili Birleşik Sözler

Kamuoyu kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  Kamuoyu kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Kamuoyu İngilizcesi

Kamuoyu kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  • Kamuoyu – public opinion

Kamuoyu Hakkında Detaylı Bilgi

Geniş anlamda, kamu çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşünceleri demektir. Bir başka ifadeyle, toplum hayatmın çeşitli güçlük ve problemleri karşısında belirli bir zamanda, belirli bir insan grubu arasında yaygın düşünce ve bakış açılarını anlatan bir kavramdır. Daha dar ve sosyolojik anlamda terim, kamuyu ilgilendiren bir konuda halkın kanaatlerinin toplanması ve bunların örnekleme tekniğiyle istatistiklerinin yapılmasına işaret eder. Kamuoyu araştırma teknikler Batıda yaygın biçimde kullanılmaktadır. (Örneğin; piyasa araştırmaları, seçim tahminleri gibi).

Kamuoyu Nasıl Oluşur?

Kamuoyunu oluşturan kişisel kanaatlerin biçimlenmesinde (kamuoyunun oluşmasında) çeşitli psikolojik ve sosyolojik etkilerin rol oynadığı görülür. Bunlar:

1- Kişilek Yapısı (Psikolojik etkiler): Kişilik yapısı ile ilgilidir. Kişinin doğuştan getirmiş olduğu mizacı ve onunla çevre etkileşimine giren karakteri, çocukluk deneyimleri ve öğrenilmiş davranışları, neyi  nasıl algılayacağını belirler.

2- Sosyal Çevre (Sosyolojik etkiler): Bu faktör kişinin artık toplumda yaşayan bir birey olarak sosyalizasyon sürecinde öğrendikleri ve çevre ile olan etkileşimlerinde anlam kazanır. Aile içinde çocuğun yetiştiriliş biçimi, ailenin kullandığı iletişim biçimi ve sahip olduğu statüsüne uygun rol davranışları, onun ilerideki yaşamında belirleyici olmaktadır. Fakat bu durum çocuğun ailesinden öğrendiklerinin hiç değişmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü birey hem değişen hemde değiştiren bir varlıktır. Örneğin muhafazakar bir ailede yetişen bir çocuk yaşamı sürecinde girdiği farklı ortamlarda, okul ve arkadaş gruplarında daha radikal davranabilir. Başka bir örnek, batılı normlarında yetişen bir çocuk aynı şekilde , ilerideki yaşam dönemlerinde tutucu bir durum sergileyebilir. Bireyin okul yaşamı arkadaş çevresindeki etkileşimleri, ilişkileri ve öğretmenleri de yaşam boyunca etkili olmaktadır. Okul yaşamı, bireyin aynı zamanda öğretim ortamında ulusal bütünleşme ve yurttaş olma bilincinin verildiği ve bireyin yaşamında önemli rol oynayan bir süreç olarak değerlendirilebilir. İş ve meslek yaşamı da bireyin öğrenme sürecinin devam ettiğini göstermekte ve birey yeni gruplara girdikçe farklı ilişkiler içinde olabilmektedir. Sonuç olarak sosyolojik faktörler, bireyin bu sosyalleşme süreci içinde görüş ve tutumlarının değişmesine etki etmektedir.

3- Kitle İletişim Araçlarının Etkisi: Teknolojik gelişmelerle birlikte etki alanları giderek genişleyen bu araçların temel özelliği, olayları ve yorumları çok kısa bir zamanda büyük kitlelere yayabilmeleri ve böylece onların kanaatlerine yön verebilme olanağına sahip olmalarıdır. 1940’ lerde başlayan kitle iletişim araçlarının bireyleri etkilediği üzerinde yapılan araştırmalar, etki düzeyinin sınırlı olduğunu ya da dolaylı bir etkinin söz konusu olabileceği üzerinde sonuçlanmıştır. Böyle bir sonucun nedenlerinden biri “etki” sözcüğünden neyin kastedildiğinin açık olarak belirlenmediğinden kaynaklandığı ifade edilir. İkinci bir neden ise kitle içindeki bireyin, çeşitli kanallardan kendisine yöneltilen haber ve yorumların hepsine açık olmamasıdır. Bu haber yığını içinde yalnızca kendi seçtiklerine kulak verir. Kendi ilgi alanına giren, kendince önem taşıyan konuları kendi görüşlerine, yerleşmiş düşünce ve kanaatlerine uygun olanları seçme eğilimindedir. Psikolojide bu eğilime “Algıda seçilcilik” adı verilmektedir.

4- Yüzyüze İletişim: Kanaat (fikir) önderleri öte yandan birey, bağlı olduğu sosyal grubun normlarına, kollektif yargılarına ters düşen, onlarla çatışan haber ve yorumları kolayca kabullenmez. Bu haberleri grubun değer yargılarına göre bir süzgeçten geçirir, eleme yapar. Kendisi için bir nevi “eşik bekçisi” görevi yapar. Diğer açıdan bakıldığında, her birey içinde bulunduğu grubun kültürel özelliklerine göre aktarılanları anlamaya çalışır. Dolayısı ile bu araçlardan gelen mesajların etkisinin sınırlayıcı yönü olarak değerlendirilir. Ancak böyle bir durum karşısında bile grubun lideri , grubun üyeleri ile yaptığı toplantılarla yüz yüze kurduğu iletişim sayesinde kendi kanaatlerine üyelerine kabul ettirebilir. Seçim döneminde Amerika Birleşik Devletlerinde küçük bir kasabada, Lazarsfeld, Katz ve Berelson tarafından yapılan bir araştırmada, grup lideri, adaylar hakkında gazetelerden okuduklarını ve radrodan işittiklerine yorumlar katarak üyelerine anlatmıştır. Bunun sonucunda üyeler, grup liderinin görüşlerine katılmışlardır. Araştırmacılar bu durum karşısında grup liderine “ kanaat önderi” adını vermişler ve yüz yüze yapılan konuşmaların kitle iletişim araçlarından daha etkin olduğu sonucuna varmışlardır. Türkiye de de muhtarların aynı işlevi gördükleri söylenebilir. Kamu olunun oluşumundaki bu psikolojik ve sosyolojik etkiler , farklı siyasi sistemlerde değişik biçimlerde rol oynamaktadır.

Kamuoyunun Siyasi Kararları Etkileme Gücü

Kamuoyunun siyasi kararları etkileme gücü konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunları olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kategoride değerlendirmek mümkündür.

Olumsuz kategori: Kamuoyunun görünmez hayalet olarak nitelendiği ve onun siyasi hayattaki rolunun fazla büyütülmemesi gerektiği üzerinde durulur.

Olumlu kategori: Kamuoyunun bir hükümet politikası olduğundan ve gerçekte bütün önemli tarihsel olaylar, siyasal toplum üyelerinin kanatleri tarafından biçimlendiğinden söz edilir. Bu konuda ünlü Fransız düşünürü J.J. Rousseau’ nun “Dünyanın kraliçesi olan kamuoyu iktidar sahibi kralların tebası değil, asıl krallar kamuoyunun kölesi durumundadır” ifadesi kamuoyunun önemini açıklamaktadır. Dolayısı ile kamuoyu iktidarın adil yönetimin bir güvencesi sayılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Siyasal iktidar kendi uygulamaları hakkındaki değerlendirmeleri kamuoyu sayesinde öğrenir ve ona göre önlem ve tavır alır. Bu bağlamda kamuoyu, iktidarı yapan ve yıkan bir güç olarak değerlendirilir.

Kamuoyu Oluşturmada Yararlanılacak Yöntemler

Sponsorlu Bağlantılar

1- Basın mensuplarından yararlanma

2- Basın ve Turizm’den yararlanma

3- Web siteleri oluşturma

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Kamuoyu Nedir? Kamuoyu Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.