Ana Sayfa » Sözlük » Kromozom Nedir? Kromozom Ne Demektir? Anlamı

Kromozom Nedir? Kromozom Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Kromozom Nedir? Kromozom Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Kromozom nedir, Kromozom ne demektir, Kromozom kelimesinin tanımı, Kromozom kelimesinin eş anlamlısı, Kromozom kelimesinin ingilizce karşılıkları, Kromozom ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Kromozom hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Kromozom Tanımı

Kromozom kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Kromozom kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

isim, biyoloji Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, canlılarda bazı özelliklerin bireyden bireye aktarılmasında görevli olan, DNA içeren, kıvrık çubuk biçimindeki kalıtımsal yapı
İnsanda kromozom sayısı üç çifttir.

Kromozom Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Kromozom kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Kromozom kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Kromozom kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Kromozom kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Kromozom İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Kromozom kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Kromozom kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

kromozom

Kromozom İle İlgili Birleşik Sözler

Kromozom kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  homolog kromozom

Kromozom İngilizcesi

Kromozom kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  • Kromozom – chromosome

Kromozom Hakkında Detaylı Bilgi

Kromozom, (Yunanca, chromos(renk),soma(vücut); DNA’nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimler. Mikronla ölçülüp ancak elektron mikroskobuyla görülebilirler.

Hücre, bitkisel ya da hayvansal her türlü yaşam biçiminin en küçük birimidir. Her hücre bir sitoplazma ve çekirdekten meydana gelir. Kromozomlar hücre çekirdeği içinde bulunurlar ve ipliksi yapıdadırlar. Kromozomlar, molekül yapıları çok iyi bilinen DNA (deoksiribo nükleik asit) zinciri ile histon denilen protein zincirinden oluşur. DNA zincirleri de özgül proteinleri sentezlemekle görevli gen adı verilen birimlerden oluşur.

Sponsorlu Bağlantılar

Kromozomların Oluşum

Karyokine bölümü sırasında mitoz bölünmenin interfaz evresinde kromatin ağı şeklinde bulunan DNA, profaz evresinde kısalıp kalınlaşmaya başlar vemetafaz evresinde en kısa duruma gelir. Yaklaşık 10.000 kat kısalmış haliyle ışık mikroskobunda 100’lük objektifte incelenebilir. Kromozomlar, İ, V, J harfleri gibi biçimlerde görünür ve boyutları mikronla ölçülür. Kromozomların sayısı canlı türlerinde değişiklik gösterir. Örneğin sirke sineğinde 8, kurbağada26, farede 42, köpekte 78 kromozom vardır. İnsanın kromozom sayısı ise 46’dır. 22’si çift otozom kromozomdur. İnsan hücresinde 1 çift de eşeysel kromozom bulunur ve toplam sayı 46 eder. Eşey kromozomları kadınlarda XX, erkeklerde XY dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Döllenme sırasında annenin yumurtasındaki 23 kromozom, babanın spermindeki 23 kromozomla birleşir. İşte bu 46 kromozom insanın yaşamında belirleyici rol oynar. Kromozomlarda yer alan ve sayıları 25 bin ile 30 bin arasında olduğu tahmin edilen genlerin oluşturduğu zincir, kişinin göz renginden boyuna, yaşam süresinden yakalanacağı hastalıklara kadar pek çok şeyi programlar. Bu genetik programlar, nükleotit denen (A, T, C, G) yapıların farklı dizilimleriyle şifrelenir.

Kromozomların mikroskop altında incelendiği bilim dalına “Sitogenetik” adı verilir. Bu şekilde kromozom sayısında (ör. Down sendromunda 47, Turner sendromunda 45) veya yapısındaki (delesyonveya translokasyon vb.) değişiklikler bu şekilde saptanabilir. Ancak kromozomlardaki bir değişikliğin mikroskopta görülebilmesi için en az 3 milyon nükleotitlik bir kısmın değişmesi gerekir, daha küçük değişiklikler ancak moleküler genetik yöntemlerle incelenebilir.

İnsan Kromozomları

Hücrede bölünme zamanının dışındaki dönemlerde DNA uzun ve ipliksi şekil alır. Bu şekle “kromatin ağ” denir. Bölünme esnasında kromatin ağ kısalır ve kalınlaşır. Böylece kromozomu oluşturur. Kromozomun yapısında DNA ve protein vardır. Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı her tür için farklı ve sabittir. Aynı kromozom sayısına sahip olma iki canlının birbirine benzemesini gerektirmez. Canlıların benzerliği farklılık ve gelişmişlik kromozom sayısına değil DNA’daki bazı dizilişlere bağlıdır. İnsanda 46 adet kromozom bulunur.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Kromozom Nedir? Kromozom Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.