Ana Sayfa » Sözlük » Matematik Nedir? Matematik Ne Demektir? Anlamı

Matematik Nedir? Matematik Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Matematik Nedir? Matematik Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Matematik nedir, Matematik ne demektir, Matematik kelimesinin tanımı, Matematik kelimesinin eş anlamlısı, Matematik kelimesinin ingilizce karşılıkları, Matematik ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Matematik hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Matematik Tanımı

Matematik kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Matematik kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye

2. sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı
Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır.” – H. Taner

Matematik Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Matematik kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Matematik – riyaziye / cebir / aritmetik

Matematik kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Matematik kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Matematik İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Matematik kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Matematik kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Matematik İle İlgili Birleşik Sözler

Matematik kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

 •  Matematik kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

matematik

Matematik İngilizcesi

Matematik kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 •  Matematik – mathematics, maths

Matematik Hakkında Detaylı Bilgi

Matematik, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil. Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır. Matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. Matematik, başka bir yönüyle bir dildir. Galileo Galilei tabiat matematik dilinde yazılmıştır der. Matematik başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar.

Sözcüğün Kökeni

Eski Yunanca matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilimbilgi ve öğrenmegibi anlamlara gelen μάθημα (máthema) sözcüğünden türemiştir. μαθηματικός (mathematikósöğrenmekten hoşlanan anlamına gelir. Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir.

Matematiğin Modern Kullanım Alanları

 • Cebirsel geometri ve teknikleri, robot ve bilgisayar oyunu modellemelerinde kullanılır.
 • Diferansiyel denklemler ve sayısal analiz teknikleri uçak ve motor modellemelerinde, uydu yapımında ve daha genel olarak dinamik sistemlerin değişimlerinin ölçümünde kullanılır.
 • Fraktallar, anten teknolojisinde hacmi küçük, yüzey alanı büyük antenlerin yapımında kullanılır. Ayrıca fraktal geometri, canlılarda kılcal damarların düzeni ve kanın akışının izahında kullanılır.
 • Kendini kopyalayabilen makinalar ve sembolik otomatlar, uzay istasyonlarından Dünyaya gönderilen dijital verinin kaybolan parçalarının yeniden inşa edilmesinde kullanılır.
 • Fourier analizi ve teknikleri, iletişim ağlarında verinin çok uzak mesafelere gönderilebilmesi ve kaybın en az olması için kullanılır. Ayrıca, Fourier teknikleri resim, video ve dijital müziğin sıkıştırılmasında kullanılır.
 • Hücresel otomatlar, biyolojik canlıların üremelerini ve hastalıkların yayılmalarını modellemek için kullanılır.
 • Cebirsel topolojinin bir alt dalı olan uygulamalı homoloji, dijital verinin matematiksel topolojisini belirlemek için kullanılır. Buna en iyi örnek, uzak gezegenlerin fotoğraflarından gezegen yüzeyinin coğrafyasının belirlenmesidir.
 • Algoritmik teknikler programlamacılıkta kullanılır.
 • Soyut mantık, elektrik devresi ve bilgisayar dizaynında kullanılır.
 • Çizge kuramı, veritabanının topolojik ve kombinatorik olarak incelenmesinde kullanılır. Örnek olarak, bir ülkedeki hastanelerin bulundukları yer ile aralarındaki uzaklıkların ideal olup olmadığının belirlenmesini verebiliriz. Bir başka örnek ise, internet sitelerin dağılımlarının incelenmesidir.

İlköğretim Matematiğinin Temel Kavramları

 • Her sayı bir rakam olmayabilir; fakat her rakam bir sayıdır.
 • Hem rasyonel hem de irrasyonel olan bir sayı yoktur.
 • Çarpımları sabit olan iki doğal sayı; birbirine en uzak seçildiğinde toplamları en büyük değerini alır, birbirine en yakın seçildiğinde toplamları en küçük değerini alır.
 • Toplamları sabit olan iki doğal sayı birbirine en uzak seçildiğinde çarpımları en küçük değerini alırken birbirine en yakın seçildiğinde çarpımları en büyük değerini alır.
 • İki tek sayının toplamı ve farkı çift sayı, çarpımı tek sayıdır.
 • İki çift sayının toplamı farkı ve çarpımı çift sayıdır.
 • Tek sayı ile çift sayının toplamı ve farkı tek sayı, çarpımı çift sayıdır.
 • Çift sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir çift sayıdır.
 • Tek sayıların tüm pozitif tam kuvvetleri yine bir tek sayıdır.
 • Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
 • Negatif sayılarda çift kuvvetler pozitif, tek kuvvetler negatiftir.
 • Aynı işaretli iki sayının çarpım veya bölümleri pozitiftir.
 • Zıt işaretli iki sayının çarpım veya bölümü negatiftir.
 • Negatif sayının negatif sayıya bölümü pozitiftir
 • İki ardışık sayı, aralarında asaldır.
 • Bir’in sonsuz kuvveti sonsuz değildir.

Matematiğin Konuları

Sayılar

Uzay

Cebirsel geometri — Diferansiyel geometri — Diferansiyel topoloji — Cebirsel topoloji — Lineer cebir

Hesap

Aritmetik — Analiz — Türev — Kesirli hesap — Fonksiyonlar — Trigonometrik fonksiyonlar

Temel Matematiksel Yapılar

Monoid — Öbek (matematik) — Halkalar — Cisim (Cebir) — Topolojik Uzaylar — Çokkatlılar — Hilbert aksiyomları — Sıralamalar

Temel Matematiksel Kavramlar

Kümeler — Sayılar — Fonksiyonlar — Limit — Süreklilik — Türev ve Türevlenebilirlik — Analitiklik — İntegrallenebilirlik — Matris — Eşyapı — Homotopi — İyi-sıralılık ilkesi — Sayılabilirlik — Soyutluk –Determinantlar — Oran — Orantı — Polinom — Permütasyon — Kombinasyon — Logaritma — Diziler — Seriler

Matematiğin Ana Dalları

Soyut cebir — Sayılar teorisi — Cebirsel geometri — Grup teorisi — Analiz — Topoloji — Çizge Kuramı — Genel cebir — Kategori teorisi — Matematiksel mantık — Türevsel denklemler — Kısmi türevsel denklemler — Olasılık — Kompleks fonksiyonlar teorisi

Sponsorlu Bağlantılar

Sonlu Matematik

Kombinatorik — Saf küme teorisi — Olasılık — Hesap kuramı — Sonlu matematik — Kriptografi — Çizge Kuramı — Oyun kuramı

Uygulamalı Matematik

Sponsorlu Bağlantılar

Mekanik — Sayısal analiz — Optimizasyon — Olasılık — İstatistik — Finansal matematik

Ünlü Kuramlar ve Sanılar

Fermat’nın son teoremi — Riemann hipotezi — Süreklilik hipotezi — P=NP — Goldbach sanısı — Gödel’in yetersizlik teoremi — Poincaré sanısı — Cantor’un diagonal yöntemi — Pisagor teoremi –Merkezsel limit teoremi — Hesabın temel teoremi — İkiz asallar sanısı — Cebirin temel teoremi — Aritmetiğin temel teoremi — Dört renk teoremi — Zorn önsavı — Fibonacci dizisi

Temeller ve Yöntemler

Matematik felsefesi — Sezgici matematik — Oluşturmacı matematik — Matematiğin temelleri — Kümeler teorisi — Sembolik mantık — Model teorisi — Kategori teorisi — Teorem ispatlama — Mantık –Tersine matematik

Matematik Yazılımları

 • Mathematica
 • Mathcad
 • Maple
 • Macsyma
 • Maxima
 • Math Type
 • Mupad
 • Matlab
 • map

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Matematik Nedir? Matematik Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.