Ana Sayfa » Sözlük » Mevlevilik Nedir? Mevlevilik Ne Demektir? Anlamı

Mevlevilik Nedir? Mevlevilik Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Mevlevilik Nedir? Mevlevilik Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Mevlevilik nedir, Mevlevilik ne demektir, Mevlevilik kelimesinin tanımı, Mevlevilik kelimesinin eş anlamlısı, Mevlevilik kelimesinin ingilizce karşılıkları, Mevlevilik ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Mevlevilik hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Mevlevilik Tanımı

Mevlevilik kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

özel, isim Mevlâna Celâlettin Rumi’nin görüşlerine dayanan ve oğlu tarafından kurulan tarikat

Mevlevilik Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Mevlevilik kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Mevlevilik kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Mevlevilik kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Mevlevilik kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Mevlevilik

Mevlevilik İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Mevlevilik kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Mevlevilik kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Mevlevilik İle İlgili Birleşik Sözler

Mevlevilik kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

 •  Mevlevilik kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Mevlevilik İngilizcesi

Mevlevilik kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Mevlevilik – Mevlevi

Mevlevilik Hakkında Detaylı Bilgi

Mevlevîlik (Osmanlı Türkçesi: – Mevleviyye), 13. yüzyılda yaşamış Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüşleri ve tasavvufî düşünceleri üzerine, kendisinin ölümünün ardından gelişen tarikat.

Mevlevilik Tarihi

Bir tarikat kurmamış olsa da bunun temellerini attı. Dostlarıyla birlikte sohbet toplantıları düzenler, bu toplantılarda dini konuşmalar yapılır, müzik dinlenir, sema yapılır ve zikredilirdi. Zamanla Mevlana’nın fikirleri yayıldı ve toplantılarına katılmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu kişilerin bazıları İran ve Arabistan gibi yabancı ülkelerden geliyorlardı. Mevlana, toplantılara düzen vermek için bazı kurallar koydu. Bu düzen, Mevlevilik tarikatı ritüellerinin kökenini oluşturacaktı. Gönül dostu Şems’i kaybettikten sonra Mesnevi’yi yazdırır. Oğlu Sultan Veled, talebesi Hüsamettin Çelebi ve ardından gelenler bunu geliştirip önce Anadolu’ya daha sonra da diğer yörelere yaymışlardır. Mevlana’nın torunlarından biri de Kütahya’da Dönenler Camii’nde yatmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Mevlana’nın oğlu Sultan Veled postnişin (şeyh) olduktan sonra bir tarikat merkezi (tekke) inşa edildi. Bu tekkede Kur’an ve Mesnevi okunuyordu. Böylece mevlevilik, sufi tarikatlardan biri haline geldi. Mevlana’nın, yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya’daki Yeşilkubbe (Kubbei Hadre), tarikatın manevi merkezi halini aldı. Bugün de pek çok müslüman bu türbeyi ve yanındaki tekkeyi ziyaret etmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Mevleviliğinin başlangıcında sema ayini, dervişlerin vecde gelmesiyle başlıyordu. Ulu Arif Çelebi zamanında semadan önce Kur’an ve gazeller okunmaya başladı. Sema ayini Mukabele denilen günümüzdeki şeklini 15. yüzyılda Pir Adil Çelebi zamanında aldı.

Ayrıca bakınız: Necmüddin Kübra, Bahaeddin Veled, Celâleddîn Rûmî, Şems-i Tebrizi ile Sultan Veled

Mevlevilik Ritüelleri

Mevleviliğin gelişmiş bir adap ve kural sistemi vardır… Misal , ortak tabaktan yemek yeniyorsa kaşığın bir tarafı ile yemek alınır, diğer tarafı ile yemek yenir. Kaşığın ağza değen kısmının yemeğe değmemesine özen gösterilir. Ayrıca alemdeki tüm varlıkların Allah’ın birer parçaları olduğu varsayılarak onlara değer verilirdi. Örneğin; kaşık öpülerek yemeğe başlanır, sırtlarına giydikleri yelekler öpülerek giyilirdi,… Mevlevilikte de diğer tarikatlarda olduğu gibi yün giyilir, bu da maddi ve özellikle manevi fakirliğin bir gösteriliş şeklidir.

Mevleviliğin Felsefesi

Mevlânâ’nın tasavvufu, sırf mistik ve idealist bir tasavvuf olmayıp mahdut varlıktan, ferdiyetten ve ferdi ihtiraslardan tamamiyle sıyrılmak ve halka, topluluğa yayılmak sûretiyle tecelli eden ve sosyal hayatta sınırsız bir sevgi, insanî bir görüş ve mutlak bir birlik halinde, moral sahadaysa herkesin kendisini, bir kâmile uymak suretiyle ıslâhı ve umumî olarak hayra, güzele ve iyiye doğru bir gidiş, insanî bir terbiye halinde tezahür eden ve böylece de realitede amelî karaktere sahip olan bir tasavvuftur. İslam felsefesi olarakta bilinen tasavvufta mevlana ve mevleviliğin önemi büyüktür. Mevlevilik insan odaklı olup hoşgörüye, güzele ve ihlasa yöneliktir, pes etme yoktur pişman olma ve affetme vardır. Kısacası Mevlânâ Şems’ten önce büyük bir alim iken Şems ile gönlü coştu gönlü o kadar genişti ki herkesi içine aldı ardından gelen oğlu Sultan Veled ve talebelerin gönül zenginliğiyle de mevlevilik birçok insanı kendine bağladı bugün sadece İslam ülkelerinde değil Avrupa ve Amerika’da da merak edilmekte ve anlanmaya çalışılmaktadır.

Mevlevî Tarikât Silsilesi

Mevlevîlik Altın Zinciri (I. silsilesi)

 • Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa
 • Ali bin Ebu Talib
 • Hasan bin Ali
 • Hüseyin bin Ali
 • Ali Zeyn el-Âb-ı Dîn
 • Muhammed el-Bakır
 • Câʿfer es-Sadık
 • Musa el-Kâzım
 • Ali er-Rıza
 • Ma’ruf-u Kerhî
 • Serî-i Sekatî
 • Cûneyd-i Bağdâdî
 • Ebû Osman Mağribî
 • Ebû Ali Rubarî
 • Ebû Ali Kâtib
 • Şeyh Ebû’l Kâsım Gurgânî
 • Ebû’l Necip Abdul Kahar Sühreverdî
 • Bitlisli Ammar-ı Yâsir
 • Şeyh Necm-ed-Dîn-i Kübrâ
 • Sultan’ûl Ulemâ Muhammed Bâhâ-ed-Dîn Veled
 • Seyyid Burhân-ed-Dîn Muhakkık-ı Tirmizî
 • Celâleddîn Rûmî
 • Şems-î Tebrizî
 • Sultan Veled

Mevlevîlik Altın Zinciri (II. silsilesi)

 • Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa
 • Ali bin Ebu Talib
 • Hasan-ı Basrî
 • Hâbib-i Acemî
 • Davud-u Taî
 • Ma’ruf-u Kerhî
 • Serî-i Sekatî
 • Cûneyd-i Bağdâdî
 • Ebû Bekrî Şiblî
 • Muhammed Zeccac
 • Ebû Bekir Nessac
 • Ahmed Gazalî
 • Ahmed Hatibî
 • Şems-ül Eimme Serahsî
 • Sultan’ûl Ulemâ Muhammed Bâhâ-ed-Dîn Veled
 • Seyyid Burhân-ed-Dîn Muhakkık-ı Tirmizî
 • Celâleddîn Rûmî
 • Şems-î Tebrizî
 • Sultan Veled
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Mevlevilik Nedir? Mevlevilik Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.