Ana Sayfa » Sözlük » Molekül Nedir? Molekül Ne Demektir? Anlamı

Molekül Nedir? Molekül Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Molekül Nedir? Molekül Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Molekül nedir, Molekül ne demektir, Molekül kelimesinin tanımı, Molekül kelimesinin eş anlamlısı, Molekül kelimesinin ingilizce karşılıkları, Molekül ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Molekül hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Molekül Tanımı

Molekül kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Molekül kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim, kimya Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde

2. fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı

3. Bir bütünün en küçük parçası

Molekül Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Molekül kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Molekül – madde

Molekül kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Molekül kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Molekül İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Molekül kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Molekül kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Molekül

Molekül İle İlgili Birleşik Sözler

Molekül kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  Molekül kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Molekül İngilizcesi

Molekül kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Molekül – molecule

Molekül Hakkında Detaylı Bilgi

Molekül bir birine bağlı bir grup atomun oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır. Diğer bir ifadeyle bir molekül bir bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül aynı iki atomun bağlanması sonucu ya da farkı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucu da oluşabilirler. Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve iki oksijen atomundan oluşur. Diğer taraftan bir kan proteini olan gamma globulin 19996 sayıda atomdan oluşmakla birlikte sadece 4 çeşit farklı atom içerir; hidrojen, karbon, oksijen venitrojen. Molekülleri oluşturan kimyasal bağlara Moleküler bağlar denir. Bunlar kovalent, iyonik ve metalik bağlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Moleküler Bağlar Nedir? Moleküler Bağ Çeşitleri

Bir molekülün atomları arasında oluşan bağlardır. Moleküller arası bağlardan daha kuvvetlidirler. Bir su molekülünün atomlarını bir arada tutan bağ moleküler bağlara örnektir. Öte yandan su moleküllerini buz halindeyken bir arada tutan bağlar ise moleküller arası bağlara örnektir. Moleküler bağlar kovalent, iyonik ve metalik bağlardır.

Kovalent Bağ

Sponsorlu Bağlantılar

İki atomun elektron paylaşımı sonucu oluşan moleküler bağdır. Bağı oluşturan her bir atom elektron çiftine bir elektron sağlar. Bu bağ eğer iki aynı atomdan oluşmuş ise, oluşturulan bağa apolar kovalent bağ denir. Elektron çifti her iki atoma da eşit uzaklıktadır. Öte yandan bağ eğer iki farklı atom tarafından oluşturulmuş ise oluşturulan bağ polar kovalent bağ olarak adlandırılır. Bu durumda elektronegatifliği daha yüksek olan atomun elektron yoğunluğu negatifliği az olan atoma göre artar.

İyonik Bağ

İyonik Bağ, bir ya da daha fazla elektronun bir atomdan ayrılıp başka bir atoma bağlanması süreci sonrasında positif ve negatif iyonların oluşması neticesinde oluşan bağdır. Sodyum ve Klor atomlarından oluşan NaCl’ü oluşturan bağ iyonik bağa tipik bir örnektir.

Metalik Bağ

Metal atomlarını bir arada tutan bağdır. Metal atomların çekirdeğiyle valans elektronları arasındaki etkileşimin kuvveti oldukça zayıftır. Dolayısıyla atomun bu valans elektronlar serbestçe hareket edebilmektedirler. Band Teorisine göre metal atomlarını etrafı valans elektronlarının oluşturduğu serbest elektron deniziyle çevrilidir. Bu serbest elektronların paylaşımı sonucu metalik bağ oluşur.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Molekül Nedir? Molekül Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.