Ana Sayfa » Sözlük » Psikoloji Nedir? Psikoloji Ne Demektir? Anlamı

Psikoloji Nedir? Psikoloji Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Psikoloji Nedir? Psikoloji Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Psikoloji nedir, Psikoloji ne demektir, Psikoloji kelimesinin tanımı, Psikoloji kelimesinin eş anlamlısı, Psikoloji kelimesinin ingilizce karşılıkları, Psikoloji ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Psikoloji hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Psikoloji Tanımı

Psikoloji kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Psikoloji kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Ruh bilimi, ruhiyat

2. Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü
“Toplum psikolojisi.”

3. Ruhsal

4. edebiyat Herhangi bir edebiyat ürününde, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş, davranış biçimi

Psikoloji Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Psikoloji kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Psikoloji – ruhsal / ruhiyat

Psikoloji kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Psikoloji kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Psikoloji

Psikoloji İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Psikoloji kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Psikoloji kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Psikoloji İle İlgili Birleşik Sözler

Psikoloji kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

 • sosyal psikoloji

Psikoloji İngilizcesi

Psikoloji kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Psikoloji – psychology

Psikoloji Hakkında Detaylı Bilgi

Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologiaPsikoloji), davranışlar ve zihinsel süreçler ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi “gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi”biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.

Bilim Olarak Psikoloji

İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli bir gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklamayla çalısır, önceden kestirmeye çalışır. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.

Günümüzde psieyacan, bellek, düşünme, öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha yeni bir eğitim anlayışı gelişmiştir.Ayrıca Türkiye Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da dengi bir bölümden diploma alanlar, eğitim fakültesi mezunu olarak resmi kurumlarda veya özel eğitim öğretim kurumlarında rehber öğretmen- psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar.

Psikolojinin Amaçları

 • İnsan davranışlarını tanımlamaya çalışır. ( Örneğin: Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki., Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. gibi.
 • İnsan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Davranışın nedenini saptamaya çalışır. Yani diğer bilimlerin yaptığı gibi neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışır.
 • İnsan davranışlarını önceden kestirebilmek ( öngörü, tahmin ) ister.

Psikolojinin Alanları

 1. Klinik psikoloji (İng. Clinical psychology)
 2. Sosyal psikoloji (İng. Social psychology)
 3. Deneysel psikoloji (İng. Experimental psychology)
 4. Fizyolojik psikoloji (İng. Physiological psychology)
 5. Gelişim psikolojisi (İng. Developmental psychology)
 6. Endüstri ve Örgüt psikolojisi (İng. Industrial and Organizational psychology, a.k.a. IO psychology)
 7. Eğitim psikolojisi (İng. Educational psychology)

Ekoller ve Yaklaşımlar

 1. Amaçlılık ruhbilimi (İng. Purposive psychology)
 2. Askerlik ruhbilimi (İng. Military psychology)
 3. Uygulamalı ruhbilim (İng. Applied psychology)
 4. Atomculuk (İng. Atomism)
 5. Bilimsel ruhbilim (İng. Scientific psychology)
 6. Biçim ruhbilimi (İng. Gestalt psychology)
 7. Bireysel ruhbilim (İng. Individual psychology)
 8. Budunsal ruhbilim (İng. Ethnopsychology)
 9. Çevre ruhbilimi (İng. Ecological psychology)
 10. Çevresel ruhbilimi (İng. Environmental psychology)
 11. Çözümsel ruhbilim (İng. Analytical psychology)
 12. Davranışçılık (İng. Behaviorism)
 13. Davranışlararası ruhbilimi (İng. Interbehavioral psychology)
 14. Derinlik ruhbilimi (İng. Depth psychology)
 15. Ergenlik ruhbilimi (İng. Adolescent psychology)
 16. Yapısal ruhbilim (İng. Structural psychology)
 17. Genel ruhbilim (İng. General psychology)
 18. Gensel ruhbilim (İng. Genetic psychology)
 19. Görgül ruhbilim (İng. Empirical psychology)
 20. Hayvan ruhbilimi (İng. Animal psychology)
 21. Herbartçılık (İng. Herbartianism)
 22. İşlem ruhbilimi (İng. Act psychology)
 23. İşlevsel ruhbilim (İng. Functional psychology)
 24. Kişilik ruhbilimi (İng. Personalistic psychology)
 25. Kültür ruhbilimi (İng. Cultural science psychology)
 26. Matematiksel örnek ruhbilim (İng. Mathematical model psychology)
 27. Nesnel ruhbilim (İng. Object psychology)
 28. Örgensel ruhbilim (İng. Organismic psychology)
 29. Öz ruhbilimi (İng. Self psychology)
 30. Sayılama ruhbilimi (İng. Statistical psychology)
 31. Topoloji ruhbilimi (İng. Topological psychology)
 32. Ussal ruhbilim (İng. Rational psychology)
 33. Uyaran – karşılık ruhbilimi (İng. Stimulus – response psychology)
 34. Varoluşçu ruhbilim (İng. Existential psychology)
 35. Vektör ruhbilimi (İng. Vector psychology)
 36. Yığın ruhbilimi (İng. Mass psychology)
 37. Politik Psikoloji (İng. political psychology)

Ayrıca:

 1. Normaldışı ruhbilim (İng. Abnormal psychology),
 2. Biyolojik ruhbilim (İng. Biological psychology),
 3. Bilişsel ruhbilim (İng. Cognitive psychology),
 4. Karşılaştırmalı ruhbilim (İng. Comparative psychology),
 5. Psikometrik ruhbilim (İng. Psychometric psychology),
 6. Danışmanlık ruhbilimi (İng. Counselling psychology),
 7. Eğitim ruhbilimi (İng. Educational psychology),
 8. Adli ruhbilimi (İng. Forensic psychology),
 9. Sağlık ruhbilimi (İng. Health psychology),
 10. Nöropsikoloji (İng. Neuropsychology),
 11. Psikodrama (İng. Psychodrama),
 12. Sağlıkbilimsel psikoloji (İng. Psychological medicine),
 13. Psikanaliz (İng. Psychoanalysis),
 14. Psikopatoloji (ing. Psychopathology),
 15. Grup psikolojisi (İng. Group psychology), vb. alanlar da mevcuttur.

Ana çalışma alanları

Algı

 • Dikkat ve filtreleme kuramları
 • Örüntü tanıma

Hafıza

 • Kısa dönem hafıza ve uzun dönem hafıza
 • Otobiyografik hafıza
 • Düzensiz hafıza
 • Flaş hafıza
 • Anlamsal hafıza
 • Yapısal hafıza

Bilgi temsili

Sponsorlu Bağlantılar
 • Zihinsel betimleme
 • Önermeli şifreleme
 • Betimleme önerme tartışması
 • Zihinsel modeller

Dil

 • Gramer ve dilbilim
 • Sesbilim
 • Dil elde etme
Sponsorlu Bağlantılar

Düşünme

 • Mantık, biçimsel ve doğal muhakeme
 • Kavram oluşturma
 • Problem çözme
 • Yargılama ve karar verme

Psikologlar

 • Wilhelm Wundt
 • Edward Titchener
 • William James
 • John B. Watson
 • B. F. Skinner
 • Edward Thorndike
 • Albert Bandura
 • Erik Erikson
 • Geroge Miller
 • Ulrich Neisser
 • Sigmund Freud
 • Alfred Adler
 • Carl Gustav Jung
 • Max Wertheimer
 • Kurt Lewin
 • Kurt Koffka

Diğer Bilimlerle İlişki

Psikoloji-biyoloji: Biyoloji, canlı varlıkları inceler. İnsan biyolojisi, insan psikolojisiyle iç içedir. İnsanların psikolojik durumu, onların biyolojik işleyişini; biyolojik durumları da ruhsal durumlarını etkiler. Antidepresan ilaçların çalışma şekli de bu yüzden insanların sinir sistemindeki kimyasal değişiklikler yaratarak ruh durumlarını değiştirmeyi hedefler.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Psikoloji Nedir? Psikoloji Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.