Ana Sayfa » Sözlük » Reklam Nedir? Reklam Ne Demektir? Anlamı

Reklam Nedir? Reklam Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Reklam Nedir? Reklam Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Reklam nedir, Reklam ne demektir, Reklam kelimesinin tanımı, Reklam kelimesinin eş anlamlısı, Reklam kelimesinin ingilizce karşılıkları, Reklam ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Reklam hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Reklam Tanımı

Reklam kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Reklam kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
“Şehirde canlı reklam dolaştırmak hiçbirimizin aklına gelmemişti.” – R. N. Güntekin
2. Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb

Reklam Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Reklam kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Reklam kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Reklam kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Reklam kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

reklam-nedir

Reklam İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Reklam kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

§  reklam etmek
herhangi bir kimseyi veya olayı, durumu açığa vurmak, ilan etmek, afişe etmek, ifşa etmek.
Deyim
§  reklam yapmak
her türlü aracı kullanarak bir şeyi halka tanıtmak, ünlenmesini sağlamak: “Sizin için geniş bir reklam yapacağım, adımı ortaya koyacağım.” –T. Buğra.
Deyim

Reklam İle İlgili Birleşik Sözler

Reklam kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

reklam ajansı reklam filmi reklam kuşağı reklam levhası
bilinçaltı reklam gizli reklam sanal reklam tanıtıcı reklam

Reklam İngilizcesi

Reklam kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Reklam – Advertising

Reklam Hakkında Detaylı Bilgi

Reklam “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru”dur.

Reklamın Özellikleri

Reklam, pazarlama nın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır. Pazarlamanın diğer bileşenleri ürünfiyatlandırma ve dağıtımdır.

Günümüzde Philip Kotler sayesinde Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler’in müşteriye odaklı anlayışı, 4C’ye (müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

 1. İlgi çekici
 2. Şaşırtıcı
 3. Özgün
 4. Bir kere kullanmaya yönlendirici
 5. Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

Reklamın İnandırıcılığı

Reklam tasarımları, günümüzde, tüketicilerin etkilenmesi için, pek çok değişkeni kullanmaktadır. Değişken derken; mizah, ünlü kişilerin kullanılması, şaşırtıcı olaylar, eğlence, yüksek yaşam standartları, rahatlık, huzur, ileri teknoloji ve buna benzerleri kastedilmektedir. Bütün bunlar, tüketiciyi, markaların üretmiş olduğu, yeni veya zaten pazarlarda satılan ürün ve hizmetleri satın almaya ikna etmeye yöneliktir. Yapılan reklamın amacı, sadece satın alma davranışını göstermelerini sağlamak olmayabilmektedir. Birbirinden farklı amaçlara yönelik ama nihai hedef, her zaman daha fazla satış olmakla birlikte, genellikle, reklamın amaçları; tüketicinin zihnine markaları ve onların özelliklerini yerleştirmek, tüketicilerin markayı benimsemelerini, beğenmelerini, markanın diğer markalara tercih edilmesini sağlamak olabilmektedir. Bunlarla birlikte, firmaların sosyal sorumluluk adına veya kendileriyle ilgili çıkan herhangi bir düşünceyi savunmak veya reddetmek adına yapılabilmektedir. Bütün bunların tasarımı yapılırken, en fazla önem taşıyan konu, inandırıcı bir şekilde işlenmesidir. Kimi reklamlar, inandırıcı olmaktan uzaktır. Kimi konusundan dolayı, kimi işlenme biçiminden dolayı, kimi de seçilen tasarım türünden dolayı, insanları ikna etmekten uzak olmaktadır. İşlenme biçiminden dolayı inandırıcı olamayan reklamlarda sorun, kimi zaman kullanılan oyuncuların toplum içerisinde sahip olduğu konumla ilgili olabilirken kimi zaman karşılıklı diyaloglarda kurulan cümlelerin, oyuncuların mimik, davranış, hal ve hareketlerinin bundan uzak olmasıyla alakalı olabilmektedir. Karşılıklı diyaloglarla örülen tasarımların ikna etmekten uzak olmasının bir diğer nedeni de, tüketicilerle ilgilidir. İnsanın doğası gereği, söylenenlerden çok gördüklerine daha çok inanmaktadır. Bu yüzden bu tip reklam türleri, diğer türlere göre daha az ikna edicidir. Görüntülerden oluşan, ürün veya hizmetin özelliklerini göstererek anlatan, çok az cümle veya ifadelerin yer aldığı reklam türleri daha çok inandırıcı olmaktadır. Diğer türlerde ise, tüketicilere iletilmesi gereken mesajlar, oyuncuların veya kullanılan herhangi bir etki unsurunun gölgesi altında kalmasındandır. Diğer bir ifadeyle, daha güçlü bir etki yaratabilmek için, reklamlarda kullanılan mizah, eğlenceli haller, yüksek yaşam standartları, tüketicilere iletilen mesajların önüne geçmesindendir. Böyle durumlarda insanlar, etki unsuruna yoğunlaşmaktadır. Tüketicilerin en çok etkilendikleri, inandıkları, söze gerek bırakmadan kabul ettikleri reklam türleri, ürün veya hizmetin anlatıldığı, görüntülerin olduğu, fotoğrafların kullanıldığı, üretim biçiminin gösterildiği tasarım biçimleridir. Tüketiciler bu tip tasarımları izlerken hem etkilenmekte hem de gördükleri şeylere inanmaktadır. Yukarıda sözünü ettiğimiz etki unsurları aslında doğru seçilmektedir. Fakat burada sorun, onların kullanılma biçimi olmakla birlikte, seçilenler ile markanın uyumlu olmasıdır. Yani seçilen etki unsurunun markaya benzeyen, onunla ilişkilendirilebilen, onu çağrıştıran özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Reklamın Ticari Yönü

Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.Medya, reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç duyulan alanı sağlar.Tv, radyo, internet, basılı mecralar, outdoor denilen açıkhava panoları ve diğer ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.

Reklamda 5M Nedir? Ne Anlama Gelir?

Sponsorlu Bağlantılar

Reklam için önemli beş terimin İngilizce adlarının baş harfleridir.Bu terimler;

 1. Money (Para) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para
 2. Message (Mesaj) : Reklamda vereceğimiz mesaj
 3. Mission (Misyon) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı, pazara nüfuz etme, v.s.)
 4. Measurement (Ölçüm) : Reklam etkinliğinin ölçümü
 5. Media (Medya) : Medya kullanımı (TV, radyo, gazete, dergi, v.s.)

Reklam bütçesini belirlemede, işverenin reklam giderlerini kısıtlamaması gerekir. Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;

 1. Ayrılabilir fonlar yöntemi.
 2. Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemi.
 3. Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemidir.

İnternet Reklam Paketi Uygulama Şekilleri

İnternet geliştirildiğinden bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde reklam amaçlı kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. İnterneti reklam amaçlı kullanma yöntemleri şunlardır;

 1. Banner Reklamları
 2. Pay Per click (tıkla kazan) Reklamları (reklamport , Logro , adtech , medyanet , reklamz)
 3. E-Mail Reklamları (toplumailreklam)
 4. Pop up Reklamları (İnnersitial – Supersitial)
 5. Affilliate ( Satış Ortaklığı )
 6. İçerik Sponsorlukları
 7. gösterim başına ( ppm )
 8. tıkla konuş
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Reklam Nedir? Reklam Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.