Ana Sayfa » Sözlük » Rönesans Nedir? Rönesans Ne Demektir? Anlamı

Rönesans Nedir? Rönesans Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Rönesans Nedir? Rönesans Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Rönesans nedir, Rönesans ne demektir, Rönesans kelimesinin tanımı, Rönesans sebepleri, Rönesans kelimesinin ingilizce karşılıkları, Rönesans sonuçları gibi Rönesans hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Rönesans Tanımı

Rönesans kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Rönesans kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

özel, isim XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı

Rönesans Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Rönesans kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Rönesans kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Rönesans kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Rönesans kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Rönesans İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Rönesans kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Rönesans kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Rönesans İle İlgili Birleşik Sözler

Rönesans kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

 •  Rönesans kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Rönesans İngilizcesi

Rönesans kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 •  Rönesans – Renaissance, Renascence

Rönesans Hakkında Detaylı Bilgi

Rönesans, Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır. 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilimadamlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.

rönesans1

Sponsorlu Bağlantılar

Bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan Avrupa’nın ticaret ve Coğrafi Keşifler’le yükselişinin öncüsü olmuştur. İtalyan rönesansı bu dönemin başlangıcı sanatsal ve bilimsel gelişmeyi ifade eder. İlk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite’de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır. Rönesans teriminin kökeni Fransızca’dır. Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından kullanılmış, ve İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt tarafından geliştirilmiştir. (1860’larda). Yeniden doğuş iki anlamı içerir. İlki antik klasik metinlerin tekrar keşfi, öğrenimi, sanat ve bilimdeki uygulamalarının tesbitidir. İkinci olarak bu entelektüel aktivitelerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü genelde güçlendirmesidir. Bu yüzden Rönesans’tan bahsederken iki farklı fakat anlamlı yoldan söz edilebilir: Klasik öğrenmenin ve bilimin antik metinlerin tekrardan keşfiyle yeniden doğması ve genel anlamda bir Avrupalılık kültürünün yeniden doğuşu. Raphael Sanzio ve Michelangelo gibi birçok ressam mevcuttur.

Sponsorlu Bağlantılar

Rönesans döneminin yaratıcılığının esas yürütücü gücü tüccarlardır. Bunlar en kârlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırdılar ve bu yoldan sağladıkları zenginlikleri sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar. Rönesans; Floransa, Venedik, İngiltere, Portekiz, Hollanda gibi büyük kent-devletlerinde ya da metropollerde doğmuştur.

Rönesans üzerinde derin araştırmalar yapan Burkhard: “Rönesans insanın keşfedilmesidir.” demektedir. Gerçekten de Ortaçağ’da Avrupa’da insanın hiçbir kıymeti yoktu. Engizisyon mahkemelerinde yüzbinlerce insan haksız yere ve çok defa sırf servetlerini ele geçirebilmek için öldürüldü. Papazlarçeşitli menfaatler karşılığında günahları affediyorlardı. Hatta cennetten yerler satıyorlardı. Mantık ve insani esaslar kaybolmuştu. İslam filozof ve bilimadamlarının eserlerini okuyarak Dünya’nın döndüğü kanısına varan Galile ve daha pekçok düşünür çeşitli işkenceler görmüş pek çoğu öldürülmüştür. Bu itibarla Rönesans hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yanı sıra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirdi. Rönesansın öncüleri, sanat faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat, tarih ve arkeolojiye de önem verdiler. Resim ve tasvir anlayışı gelişti. Mimaride gotik tarzı terk edilerek barok verokoko üslubu geliştirildi. Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri ölçü, sadelik ve tabiiliktir.

Bu şekilde İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa zamanda bütün Avrupa’da yayıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat alanında gelişti. İtalya’daki rönesans hareketinde eski Yunan ve Roma ediplerinden Tacitus,Sophokles, Domosten, Platon, Çiçeron ve Virgil’in eserleri tekrar ortaya çıkarıldı. İtalyan fikir adamı ve yazarlarından Machiavel (1469-1531), Tasso (1544-1595) yetişip eserler verdiler. Machiavel’in Hükümdar adlı eseri meşhurdur. Ressamlardan Rafael (1483-1520) aynı zamanda heykeltraş, mimar ve edebiyatçı da olanLeonardo da Vinci (1452-1519), Mikelanj (1475-1564) bu devirde İtalya’da yetişen sanatkarlardır.[1][2]. Fransa, edebiyat ve fikir sahalarında İtalya’yı geçerek;Ronsard (1525-1585), Montaigne (1533-1592), Rabelais (1495-1555), mimarlıkta Louvre Sarayı’nı yapan Pierre Loscot, Tuileries Sarayını yapan Jean Bullant, resimde de François Clouet yetiştiler. Fransız krallarından I. François (1515-1547) zamanında Collège de France kuruldu. Almanya’da daha çok din alanında değişiklikler oldu. Almanya’da hümanizm akımında Erasmus (1467-1536), Röklen (1452-1522), Luther (1483-1546), resimde Albrecht Dürer (1471-1528) yetişti.İngiltere’de tiyatro sahasında eserleriyle tanınan ve The Game’in yazarı Shakespeare (1564-1610), İspanya’da Don Kişot’un yazarı Cervantes (1547-1616), ressam Velasquez (1599-1660), Hollanda’da ressam Rembrandt (1607-1669), Polonya’da ilk defa dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen Kopernik’e yetiştiler. Rönesans devrinde yapılan eserler Avrupa’da hala mevcuttur. Ressam ve heykeltraşların tablo ve heykelleri müzelerde bulunmaktadır.

Rönesans’ın sebepleri

 1. Arap eserleri ve Arapçaya çevrilmiş eski Mısır ve Roma (Yunan) eserlerinin tercüme edilmesi ve yayımlanması’dır.
 2. Coğrafi keşifler sonucunda zenginleşen ve güzel sanatlar gibi alanlara destek veren, bu alanları koruyan bir sınıfın oluşması (coğrafi keşifleri yapan Burjuva sınıfının oluşturduğu ‘ mesen ‘ adlı sınıftır.).
 3. Orta Doğu’ya düzenlenen Haçlı Seferleri (Skolastik düşünce ürünü dogmaların çökmesi, yeni üretim ve sınai tekniklerin öğrenilmesi)
 4. Endülüs Emevileri’nin kıta Avrupası’na taşıdıkları kültür (Astronomi, devlet-vatandaş ilişkisi, hukuki ve sosyal haklar, mimari, sanat, bilimsel bilgi ve yöntemler gibi konuların kıtaya taşınması)

Rönesans’a etki eden düşünceler

 1. Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir.
 2. İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir.
 3. İnsanın sürekli faal olması şerefli bir şeydir.
 4. Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, ‘Başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur’ anlayışı hakimdir.
 5. Hümanizm
 6. Sekülarizm

Rönesans’ın sonuçları

 1. Avrupa kilisenin baskısından ve dinden kurtulup modernleşme çağına geçilmesinde büyük rol oynamıştır.
 2. Skolastik görüş (kilisenin dar görüşü) yıkılmıştır.
 3. Yerine pozitif (bilimsel) düşünce hakim olmuştur.
 4. Reform hareketlerini hazırlamıştır.
 5. Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır.
 6. Avrupa’da sanattan zevk alan aydın (Mesen) sınıf ve halk sınıfı oluşmuştur.
 7. Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.
 8. Avrupa’nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine öncülük etmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Rönesans Nedir? Rönesans Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.