Ana Sayfa » Sözlük » Şiddet Nedir? Şiddet Ne Demektir? Anlamı

Şiddet Nedir? Şiddet Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Şiddet Nedir? Şiddet Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Şiddet nedir, Şiddet ne demektir, Şiddet kelimesinin tanımı, Şiddet kelimesinin eş anlamlısı, Şiddet kelimesinin ingilizce karşılıkları, Şiddet ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Şiddet hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Şiddet Tanımı

Şiddet kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik

2. Hız

3. Bir hareketten doğan güç

“Rüzgârın şiddeti.”

4. Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma

5. Kaba güç

6. Duygu veya davranışta aşırılık

Şiddet Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Şiddet kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Şiddet – hız / sertlik / yeğinlik

Şiddet kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Şiddet kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Siddet

Şiddet İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Şiddet kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

şiddet göstermek şiddete başvurmak

Şiddet İle İlgili Birleşik Sözler

Şiddet kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  • şiddet olayı

Şiddet İngilizcesi

Şiddet kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  • Şiddet – violence, vehemence, fierceness

Şiddet Hakkında Detaylı Bilgi

Şiddet veya yeğinlik, temel dürtü ve varoluş gereği savunma veya karşı savunma harici daha çok insanlarda ve topluluk halinde yaşayan hayvanlarda grup içi otorite sağlamak için diğerinin varlığını tehdit unsuru görmek ve onu bu konuda denemek daha doğrusu sindirmek için karşı tarafa uygulanılan zarar vermeye yönelik psikolojik davranış türüdür.

Şiddet ile İlgili Tanım ve Örnekler

Toplumumuzda sıkça baş vurulan bir hareket tarzı olan şiddeti tanımlamak gerekirse. Şiddet : Uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak karşıdaki kişiye ya da kişilere, kurum ya da kuruluşlara hatta canlı diğer varlıklara ( bitki örtüsü,hayvanlar, yaşam kaynakları vb.) çeşitli amaçlar adına çıkar elde etmek, onlara karşı üstünlük ya da hakimiyet kurmak, istenilen hal ve hareketlerin elde edilmesini sağlamak, imtiyaz ya da ayrıcalık sağlamak, saygınlık ya da sevgi kazanmak, kısacası maddi ve manevi çıkar ve menfaatlerin elde edilmesini sağlamak amacı ile fiziksel, sözlü, psikolojik ya da işaretler yardımı ile uygulanan kişi ya da kişilerin, kurum ya da kuruluşların hatta canlı diğer varlıkların ( bitki örtüsü,hayvanlar, yaşam kaynakları vb.) yaşam, özgürlük, irade, istek, hak ve sağlıklarına zarar verici, bu hakları ortadan kaldıran ya da geçici süre ile bunların ortadan kaldırılmasını sağlayan hal ve hareketlerin tümüne şiddet denilebilir.

Örnek vermek gerekirse, evli bir çiftin, kocanın karısına, kadının kocasına aile içi ya da dışı problemlerden ötürü fiziksel şiddet uygulaması ( dayak, itmek, çimdiklemek vb.) olabileceği gibi gene aralarında olan anlaşmazlıklardan doğan problemlerden ötürü aşağılama, küfür etme, hakaret etme gibi sözlü şiddet de görülebilir. Yine aynı çift arasında problemlerden ötürü dargınlık ve eşlerin bir birine surat asması da psikolojik şiddet’e örnek gösterilebilir.

İşaretler ile yapılan şiddet içinde verilebilecek örnekler şunlar olabilir; iki ya da daha çok arkadaş arasında çıkan problemlerden ötürü bireylerin bir birlerine çeşitli el kol hareketlerinde bulunması ya da ebeveyn ile evlat arasında çıkan bir anlaşmazlıktan ötürü ebeveynin evladına söz ya da fiziksel bir hareketten ziyade sadece elini kaldırması ve tehdit kar bir bakış ile bunu desteklemesi de şiddet olarak sayıla bilir. Bu örnek de psikolojik şiddet ile işaretler ile yapılan şiddet bir arada bulunmakta dır.

Tanımımızda belirttiğimiz üzere sadece insanlar arasında olmayan şiddet canlı diğer varlıklar ve kuruluşlara karşıda yapıla bilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Örnek vermek gerekirse; Pikniğe çıkan bir ailenin bireylerinin etrafda ki doğa örtüsüne zarar verici hal ve hareketlerde bulunması fiziksel şiddetin canlı diğer varlıklara olan modeli olarak örneklendirilebilir. Sözel şiddet de ise bir evcil hayvan sahibinin, bu evcil hayvanımız bir köpek olsun, eğitim vermek, yaptığı bir hareketi yanlış olduğundan cezalandırmak ya da sahibinin kim olduğunu kime itaat etmesi gerektiğini öğretmek amacı ile sözel olarak yüksek sesle komutlar ya da azarlamalarda bulunması örnek teşkil edebilir. Aynı örneğimizde fiziksel şiddet de uygulanabilir. İşaretsel olarak hayvanlara şiddet uygulamak pek tabi mümkündür. Belli hareketlerde dayağa maruz kalan hayvan birkaç tekrardan sonra bir takım el kol hareketlerinin ona yine dayak atılacağını anımsatması ve o hareketleri görmesi ile çeşitli tedirginlik ya da bulunduğu yerden kaçma eğilimi göstermesi buna örnek olabilir. Psikolojik şiddet de yapılan bilimsel deneylerde canlı diğer varlıklara uygulanabildiğini göstermiştir. Sürekli aynı kişi tarafından şiddete maruz kalan evcil hayvanımız bundan sonraki diğer kendisine sürekli şiddet uygulayan kişiyi gördüğünde psikolojik olarak tedirginlik ve kaçma eğilimi gösterebilir. İşaretsel şiddet örneğindeki durumda da evcil hayvanımız aynı zamanda psikolojik şiddete de maruz kalmakdadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir kurum ya da kuruluşun,kişi ya da kişiler hatta diğer kurum ya da kuruluşlar tarafından da şiddete maruz kalabileceğini tanımımızda belirtmiştik.Bu konuda da örnek vermek gerekirse ; iki rakip firma arasındaki rekabetten ötürü firmaların bir birlerini karalayıcı ya da engelleyici hal ve hareketleri buna örnek teşkil etmektedir. Bir firmanın televizyon reklamlarında firmanın ülkenin en iyi ürününü çıkarmasının lanse edilmesi diğer firmalara uygulanan şiddet olarak nitelendirilebilir ya da bir ürünün emsallerinden daha kaliteli olduğunun iddia edilmesi ve diğer ürünlerin işe yaramaz olduğunun dikte edilmesi de kurum ya da kuruluşların bir birlerine şiddet uyguladığının örneği olabilmektedir. Amaç bu reklam ya da tanıtımlarla pazar payının yükseltilmesi yani üstünlük elde edilmesi değimlidir? Aynı kurum ve kuruluşlardan maddi çıkar sağlamak amacı ile kişi ya da kişiler tarafından tazminat davalarının açılması, çeşitli görüş ya da düşüncelerin eğilimi içerisinde kurum ya da kuruluşlara karşı protesto yapılması kişi ya da kişilerin kurum ya da kuruluşlara uyguladığı şiddet olarak nitelendirilebilir.

Kitle iletişim araçlarında gösterilen programların bireylere ve topluma çeşitli menfi durumların elde edilmesi adına bir takım görsel ve sözel şiddet hareketlerini uygulamaları.İzleyici kitlesine, çeşitli programlarla ürün ya da üretici kuruluşların tanıtılması daha fazla Pazar payının elde edilmesi amacı ile ısrar ve sürekli tekrara dayalı olarak yönlendirici bilgi içeriği sunulması da kurum ve kuruluşların, kişi ya da kişilere şiddet uygulaya bileceğine örnek olabilmektedir.

Genel olarak baktığımızda ve örnekleri detaylandırarak çoğalttığımızda , şiddet; kişi ya da kişilerin,kurum ya da kuruluşların bir birlerine ya da yaşanılan doğa,hayvanlar ve diğer yaşam koşullarına karşı uyguladıkları bilinçli olarak yapılan çeşitli amaçlar adına çıkar elde etmek, onlara karşı üstünlük ya da hakimiyet kurmak,istenilen hal ve hareketlerin elde edilmesini sağlamak,imtiyaz ya da ayrıcalık sağlamak, saygınlık ya da sevgi kazanmak, kısacası maddi ve manevi çıkar ve menfaatlerin elde edilmesini sağlamak amacını güden davranışların tümüdür demek doğru olabilir.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Şiddet Nedir? Şiddet Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir