Ana Sayfa » Sözlük » Tahvil Nedir? Tahvil Ne Demektir? Anlamı

Tahvil Nedir? Tahvil Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Tahvil Nedir? Tahvil Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Tahvil nedir, Tahvil ne demektir, Tahvil kelimesinin tanımı, Tahvil kelimesinin eş anlamlısı, Tahvil kelimesinin ingilizce karşılıkları, Tahvil ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Tahvil hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Tahvil Tanımı

Tahvil kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Tahvil kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet
2. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme

Tahvil Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Tahvil kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Tahvil – dönüştürme / döndürme / çevirme / değiştirme

Tahvil kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Tahvil kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

tahvil

Tahvil İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Tahvil kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Tahvil etmek

Tahvil İle İlgili Birleşik Sözler

Tahvil kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  devlet tahlili

Tahvil İngilizcesi

Tahvil kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  • Tahvil – bond

Tahvil Hakkında Detaylı Bilgi

Anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, vadesi bir yıldan uzun borç senetidir.

Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan bu menkul değerler, şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlama amacını taşımaktadır. Devlet tahvillerinde bulunan vade ve faiz riskinin yanı sıra, özel şirketlerin çıkardıkları menkul kıymetler devlet tahvillerinde sembolik olan müşteri riskini daha geniş olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle tahvili alınacak şirketin, sağlam bir mali analiz sürecinden geçirilmesi gerekmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Her şirket tahvil ihracı, ihraç eden firma ile yatırımcı arasında yapılan bir anlaşmayı içerir. Tahvillerin ihraç koşulları genel olarak ihraç edildiği ülke ve pazarların özel koşullarına ve düzenlemelerine tabidir. Tahvillerin türleri, nasıl ihraç edileceği, halka arzedilen tahvillerde arz koşulları ile, borsalara kotasyon koşul ve yöntemleri, teminatlarının neler olacağı, geri çağrılma koşulları, faiz ve diğer menfaatlerin sağlanma biçim ve şekilleri, tahvil sahiplerinin hakları ve ihraç eden şirketin yükümlülükleri başta ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku düzenlemeleri olmak üzere ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Tahviller iskonto esasına dayalı olarak satılmaktadır. Bir sanayi kuruluşu veya mali bir kurum tahvil ihraç edip bunu alıcıya iskonto ederek sattığında, alıcı iskonto oranında satıcıya eksik ödeme yapmakta ancak vade sonunda tahvil nominal değerini tahsil etmektedir.

Osmanli devletinde tahvil, sefere istirak etmemek ya da olum sebepleriyle mahlul kalan timar ve zeametlerin baska birine tevcihi anlaminda kullanilan bir tabirdir.

(Bond, debenture, bili of exchange) Orta ve uzun – vadeli borç para sağlamak amacıyla anonim şirketler, devlet veya kamu kuruluşlan tarafından nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkartılan borç senetleridir. Türkiye’de Anonim Şirketler tarafından çıkartılan tahviller Ticaret Kanunu hükümleri ne, devlet ve kamu kurumlan tarafından çıkartılanlar da özel kanunlara tabidirler. Anonim şirketler nakit ihtiyaçlarını çeşitli biçimlerde karşılayabilirler. Bunlardan birisi sermaye artırımı yapılması, yani hisse senetleri ihraç edilerek işletmeye yeni ortaklar alınması, diğeri ise borçlanmadır. Şirketler ihtiyaç duydukları krediyi de ya bankalardan borçlanarak ya da tahvil ihraç edip halka arz ederek sağlayabilirler. Gerek tahviller, gerekse hisse senetleri Menkul Kıymetler Borsalarında alınıp satılan yatırım araçlarıdır. Bununla birlikte, aralarında bazı temel farklar vardır. Tahviller borç senedi niteliğinde olup işletme üzerinde mülkiyet hakkı doğurmazlar. Bunlar genellikle belirli bir vade ile sınırlıdır ve bu süre içinde hamiline bir faiz geliri sağlarlar. Oysa hisse senetleri, işletme üzerinde mülkiyeti temsil eden (ortaklık hakkı veren) araçlardır, bunların belli bir geri ödeme süresi de yoktur. Faiz oranı gibi belirli bir sabit gelir de getirmezler. Ancak kardan pay hakkı doğururlar (Bkz. Temettü) Tahvillerin ana parası vadesinde veya İtfa planına göre yapılan çekilişlerde, nunumarasına kura isabet ederse, vadesinden önce geri ödenebilir. İtfa planında kurası çıkmayarak vade tarihine kadar dolaşımda kalan veya vadenin yaklaştığı tarihlerde kurası çıkan tahvillere süresinin uzunluğu dikkate alınarak aynca bir prim ödenebilir. Tahviller nama veya hamiline yazılı olarak çıkartılabilirler. Tahvil senet üzerinde yazılı fiyattan, ya da bu fiyatın altındaki veya üstündeki bir fiyattan satılabilir İhraç Değeri) Bir tahvilin satış fiyatıyla onun sağladığı gerçek faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Örneğin faiz oranı °/o 8 olan 1.000 TL. nominal değerli (üzerinde yazılı fiyat) bir tahvil 800 TL. fiyatından piyasaya sürülmüşse bunun sağladığı gerçek faiz oranı % 10 olur. Anonim şirketler çeşitli türlerde tahvil çıkartabilirler. Örneğin, primli, ikramiyeli, kara iştirak hakkı veren, teminatlı, hisse senedi ile değiştirilebilir ve faiz oranı ayarlanabilir tahviller, bunlardan bazılarıdır. Ticaret Kanunumuzun hükümlerine göre (TTK, m. 422) anonim şirketlerin çıkaracakları tahviller esas sermayenin, ödenen ve onaylanmış son bilançoya göre belirtilen tutarını aşamaz. Tahvil çıkarılması konusunda sözleşmede hüküm bulunsa da, şirket genel kurulunun bu konuda karar alması gerekir. Yönetim kurulu tahvil satışı için halka arz yoluna gitme kararı almca bunun için bir “izahname” hazırlayıp yayınlar. Burada şirketin durumu konusunda ayrıntılı bilgiler verilir. Tahvillerin üzerinde ana sermaye ve faizlerin ödeme koşulları ve varsa itfa planı da gösterilir. Tahvilleri, şirket adına imzaya yetkili kimselerden en az iki kişinin imzalaması gerekir. Şirket, nama yazılı tahvillerin kaydı için bir Tahvil Defteri tutar.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Tahvil Nedir? Tahvil Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.