Ana Sayfa » Sözlük » Tevkifat Nedir? Tevkifat Ne Demektir? Anlamı

Tevkifat Nedir? Tevkifat Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Tevkifat Nedir? Tevkifat Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Tevkifat nedir, Tevkifat ne demektir, Tevkifat kelimesinin tanımı, Tevkifat kelimesinin eş anlamlısı, Tevkifat kelimesinin ingilizce karşılıkları, Tevkifat ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Tevkifat hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Tevkifat Tanımı

Tevkifat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Tevkifat kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Para konusunda kesintiler

2. hukuk Tutuklamalar
Söyledikleri doğruysa yani eğer yine tevkifat başladıysa, bize de gelirler.” – A. Kulin

Tevkifat

Tevkifat Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Tevkifat kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Tevkifat kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Tevkifat kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Tevkifat kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Tevkifat İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Tevkifat kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Tevkifat kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Tevkifat İle İlgili Birleşik Sözler

Tevkifat kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  Tevkifat kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Tevkifat İngilizcesi

Tevkifat kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Tevkifat – withholding

Tevkifat Hakkında Detaylı Bilgi

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

Stopaj: Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Yasası’nın 75/4. maddesi hükmü uyarınca yıllık ve özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve bu kısım kurumların halka açık olup olmaması koşuluna bağlı olarak kurum bünyesinde aynı yasanın 94/6-b maddesi uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile bu konuda yapılması öngörülen vergi tevkifat oranı halka açık anonim şirketlerde % 10, diğerlerinde ise % 20’dir.

Gelir Vergisi Tevkifatı Nedir?

Gelir vergisi yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri üzerinden, yasa maddesinde yer alan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesinti, gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı faturanın normal fatura ve irsaliyeli faturadan bir farkı yoktur buradaki tek ayrım kdv ayrımıdır, devletin oto kontrol sağlıyarak alacağı olan kdv’yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödeme ediminin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden’de almasıdır.

Tevkifat Yapacak Kuruluşlar Hangileridir?

1- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

2- Döner sermayeli kuruluşlar,

3- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

4- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

5- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),

6- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

7- Bankalar ve özel finans kurumları,

8- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

9- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

10- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

11- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

12- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler.

Tevkifat Uygulanacak İşlemler Nelerdir?

1- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

2- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,

3- Özel güvenlik hizmetleri,

4- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

5- Her türlü yemek servisi,

Sponsorlu Bağlantılar

6- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,

Sponsorlu Bağlantılar

7- Yapı denetim hizmetleri,

8- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler.

Tevkifat Uygulanmayacak Durumlar Nelerdir?

Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetindedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde tanımı verilen “teslim” mahiyetindeki işlemler bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir.Bu nedenle yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların, tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılacak olanlar da dahil olmak üzere piyasadan yapacakları her türlü mal alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak kapsama giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mal, madde ve malzemelere ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek, tevkifat, kullanılan malzemelere ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Tevkifat Nedir? Tevkifat Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.