Ana Sayfa » Edebiyat » Trajedi Nedir? Klasik Trajedi ve Trajedi 3 Birlik Kuralı Nedir? Trajedi Türü Özellikleri

Trajedi Nedir? Klasik Trajedi ve Trajedi 3 Birlik Kuralı Nedir? Trajedi Türü Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Trajedi Nedir? Klasik Trajedi ve Trajedi 3 Birlik Kuralı Nedir? Trajedi Türü Özellikleri” başlıklı yazımızda Trajedi nedir, Trajedi ne demektir, Trajedi kelimesinin tanımı, Trajedi kelimesinin eş anlamlısı, Trajedi kelimesinin ingilizce karşılıkları, Trajedi ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Trajedi hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Trajedi Tanımı

Trajedi kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Trajedi kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim, tiyatro Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, facia, tragedya, ağlatı

2. Facia

Trajedi Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Trajedi kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Trajedi – ağlatı / tragedya / facia

Trajedi kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Trajedi kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Trajedi İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Trajedi kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Trajedi kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Trajedi nedir

Trajedi İle İlgili Birleşik Sözler

Trajedi kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

Sponsorlu Bağlantılar
 •  Trajedi kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Trajedi İngilizcesi

Trajedi kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Trajedi – tragedy

Trajedi Hakkında Detaylı Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

Trajedi (tragedya): bu sözcük Yunanca tragoidia’dan gelir; tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleşmesiyle “keçilerin türküsü” anlamına kullanılır. Dionysos şenliklerinde koro, tanrının ona bağlı kölelerini simgeliyordu. Tanrının çevresinde hep doğanın yabancı güçlerini temsil eden teke ayaklı satyrler bulunduğu için ilk başlarda, koro da satyrlerin biçimine giriyordu; ilk dönemlerde, korodaki oyuncular teke derileri (tragoi) giyerek oyun alanına çıkıyorlardı. Tragedya türü de tragos’ların şarkılarından doğdu. Tragedyanın konu kaynağı efsanelerdi. Trajedi, tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleş­mesiyle “keçilerin türküsü” anlamına gelmektedir. Günümüzdeki anlamıyla trajedi; Yaşamın acıklı ve hüzünlü yönlerini ortaya koyan, insanın çektiği acıları anlatan, kişilere korku, heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermek amacı güden, mutsuz bir sonla ve çoğunlukla ölümle biten manzum tiyatro eserleridir. Trajediler genellikle beş perdelik oyunlardır. Trajediler tek bir olay üzerine kurulur. Korkunç ve çirkin olaylar seyircinin önünde gösterilmez, kahramanlar tarafından sahnede hikaye edilir.

Trajedide 3 Birlik Kuralı

Trajedilerde zaman, yer, olay birliğine uyulur. Bir olay, aynı yerde bir günde geçebilecek şekilde düzenlenir. Buna üç birlik kuralı denir. 3 birlik kuralı şu kurallardan oluşmaktadır:

 • Zamanda Birlik; Konu belli bir zamanla sınırlıdır. Onun dışına çıkılmaz.
 • Yerde Birlik; Olayın geçtiği yerler, mantık ve uzaklık bakımından birbirine yakın olmalıdır.
 • Konuda Birlik; Konu seyirciyi şüpheye düşürmüyecek, şaşırtmayacak, mantık zincirinden çıkmayacak şekilde ele alınmalıdır.

Trajedi’nin Özellikleri

 • Koro, trajedinin temel öğesidir. Halkı temsil eder, eyleme karışmaz. Kentin yaşlıları ya da kadınlarından oluşur. İnsanlara öğüt verir, yol gösterirler. Konular mitoloji ya da tarihten alınır.
 • Erdeme ve ahlaka değer verilir.
 • Kahramanları, sıradan insanlardan değil; doğa üstü varlıklar ( Tanrılar, Tanrıçalar…), yüksek tabakadan kişilerden ( kral, soylular) oluşturu­lur.
 • Eser, baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.
 • Acı veren; vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilmez. Yalnızca bu olayların öyküsü anlatılır.
 • Sahnede basit ve sıradan bir üslup kullanılmaz.
 • Kaba saba sözlere yer verilmez. 3 şiir biçiminde yazılır.
 • Sahnede üç birlik kuralına ( yer.zaman, olay) uyulur.
 • Trajedi birbiri ardından süren diyolog ve koro bölümlerinden oluşur.
 • Korolar Ürik, diyologiar dramatik bölümlerdir.
 • Koralar şarkı ve danstan oluşur.
 • Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır. Korolar, dramatik bölümlerin arasında perde aralarını gösterir.

Klasik Trajedi Özellikleri

 • Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.
 • Kişiler; tanrı, tanrıça ve soylulardır.
 • Kötü, bayağı söz ve söyleyişler yoktur.
 • Seçkin bir üslupla yazılır.
 • Manzum olarak yazılır.
 • Kişiler arasındaki dövüşme, yaralanma ve öldürme gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez; bu olayı haberciler söyler.
 • Zaman, yer, olay birliğine uyulur. Bir olay, aynı yerde bir günde geçebilecek şekilde düzenlenir.Buna üç birlik kuralı denir.
 • İnsanoğlunun hırslarını, kavgalarını gösterir; çoğu felakete yol açan sonuçlarla biter.
 • Bibbiri ardınca süren koro ve diyalog bölümleri vardır.

Trajedinin İlk Temsilcileri ve Önemli Yazarları

Trajedi türünün ilk temsilcileri; Eski Yunan edebiyatı sanatçıları Aiskhylos, Sophokles, Euripides‘tir. 17. yüzyılda yaşamış olan Fransız edebiyatı sanatçıları Corneille ve Racine de önemli trajedi yazarlarıdır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Trajedi Nedir? Klasik Trajedi ve Trajedi 3 Birlik Kuralı Nedir? Trajedi Türü Özellikleri" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.