Ana Sayfa » Sözlük » Yüklem Nedir? Yüklem Ne Demektir? Anlamı

Yüklem Nedir? Yüklem Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Yüklem Nedir? Yüklem Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Yüklem nedir, Yüklem ne demektir, Yüklem kelimesinin tanımı, Yüklem kelimesinin eş anlamlısı, Yüklem kelimesinin ingilizce karşılıkları, Yüklem ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Yüklem hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Yüklem Tanımı

Yüklem kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim, dil bilgisi Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul
“”Çocuk çalışkandır” ve “Çocuk çok çalışır” örneklerinde “çalışkandır” ve “çalışır” birer yüklemdir.”
2. mantık Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul

Yüklem Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Yüklem kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Yüklem – mahmul / haber

Yüklem kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Yüklem kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

soru-işareti

Yüklem İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Yüklem kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

§  kabahati (birine, bir şeye) yüklemek
işlediği bir suçu başkasının üzerine atmak: “Bu işte kabahati sobaya yüklemek lazım geliyor.” –S. F. Abasıyanık.
Deyim
§  sermayeyi kediye yüklemek
 şaka parasını yiyip bitirmek.
Deyim

Yüklem İle İlgili Birleşik Sözler

Yüklem kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

yüklem birliği yüklem grubu yüklem öbeği ortak yüklem

Yüklem İngilizcesi

Yüklem kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  • Yüklem – predicate

Yüklem Hakkında Detaylı Bilgi

Türkçe yüklemi cümle sonunda olan bir dildir. Bir dilde anlatım birimi esas olarak cümlelerdir. Cümlenin temel elemanları özne ve yüklemdir: “Yazar yazdı”, gibi. Ancak nesne ve yardımcı elemanlar cümleyi bütünler. Berkan yazdı, (ne, neyi),Yazar makale yazdı, olur. Her dilin orijinalliği konuşmada ve yazıda cümlelerinde belli olur. Tek harf, tek hece, bir söz, bir sözcükle de cümle kurulsa bile, yapı itibariyle cümle esas elemanlarıyla cümledir. Buna sentaks denir. Söz dizimi açısından bir cümlenin sonu yoktur, yüklem tek olsa bile, özne ile arasına binlerce tümleç girebilir. Buna en iyi örnek uzayıp giden Osmanlıca cümleleridir.

Cümlenin devrik olması, yani yüklemin başa gelmesi cümledeki yapıyı bozmaz: Makaleyi yazdın mı, cümlesiyle Yazdın mı makaleyi, cümlesi edebiyat açısından bir değer taşır. Cümlede ağırlık, anlam vurgusu Türkçede yüklemdedir.

Türkçenin doğru ve iyi cümle kuruluşunda yüklem birinci elemandır, çünkü özne tek başına anlam ifade etmez, tümleç ise yardımcıdır. Yüklem en az bir söz olabildiği gibi birçok söz de olur, sıralı da olur, illa fiil olması gerekmez, her tür sözcük yüklem olabilir. Olumlu, olumsuz, sıralı,eklemeli,-dir-dur-miştir-muştur’lu ifadeler, tamlamalı yüklemler yaygın kullanımlardır.

Özne, yükleme göre, yüklemin türüne ve çatısına göre değişir. Etken fiilin öznesi gerçektir, edilgenin öznesi değildir. Tanımlı ifadelerde bu yaygındır: Viki, özgür bir ansiklopedidir, gibi. Bu ansiklopedide sansür yoktur, gibi.

Örtülü özneler, edilgen çatıda ortaya çıkar, -dan-den-yle-ınca-ince-ca ekleriyle biten yardımcı sözlerle belirtilirler. Yanlış anlama nedeniyle site kapandı, gibi. Microsoft Bill Gates tarafından kuruldu,gibi. Yeni sürüm çıkınca haber verilecek, gibi.

Sponsorlu Bağlantılar

Yüklem için nesne de önemlidir, yüklemin hareketinden etkilenip, belirtili yahut belirtisiz olur. Dolaylı (yön, yer) tümleç, yüklemin anlamını tamamlayıcıdır, cümlede yer alıp almaması cümleyi kurana bağlıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yüklem fiilse cümle fiil cümlesi, isimse isim cümlesi olur. Fiil yüklemleri kişi ve zaman ekleri alır. İsim yüklemleri ek fiil alır ki, Türkçede ekfiil -imek’tir. Yazıda olmak suretiyle en geleneksel tip -dir-dır’larla biten yüklemdir. Tanımlı cümlelerde var’lı, yok’lu yüklemler de böyledir.

Yüklemin sonda yer alması kuralına mukabil devrik, gizli yüklem cümleleri Türkçede anlatıma değişik bir tat verir: Vikide bir vikipedist. Gittiği kadar. Kimse tam değil. Bilgi sonsuz., gibi. Bu tür kesik cümlelerde yüklem gizlidir.

Yakın zamana kadar Türkçede resmi bir yüklem yazı tarzı vardı. Cümlelerin sonları hep -mıştır’la biterdi. Basın son otuz yıldır -dir’le biten yüklem kullanmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Yüklem Nedir? Yüklem Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.