Ana Sayfa » Tarih » Osmanlı Devletinin (İmparatorluğu) Kronolojisi – Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Olan Olaylar

Osmanlı Devletinin (İmparatorluğu) Kronolojisi – Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Olan Olaylar

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu, Osmanlı Devleti ne zaman yükselme devrine geçti, Osmanlı Devletinin yükselme dönemi ne zaman oldu, Osmanlı İmparatorluğunun seferleri, Osmanlı İmparatorluğunun yaptığı medreseler, Osmanlı İmparatorluğunun savaşları, Osmanlı Devletinin padişahları, Osmanlı Devletinde hangi padişah ne zaman tahta çıktı, Osmanlı Devletinin fetihleri ve bunun gibi Osmanlı Devleti (İmparatorluğu) hakkında yazımızda bir tarih şeridi bulacaksınız.

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Olan Olaylar

Osmanlı Devleti 1299 ile 1922 yılları arasında yani 600 yıldan fazla süren hükümdarlığı süresince dünya üzerinde derin izler bırakmış bir imparatorluktur. Bu 600 yıldan fazla süren hükümdarlık süresince öne çıkan önemli olayları aşağıda liste halinde bulabilirsiniz.

1299-1399 Yılları Arası

 • 1299 – Söğüt’de Osmanlı’nın Osman Gazi tarafından kurulması
 • 1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
 • 1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması.
 • 1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman’ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun

3-selim dönemi osmanlı devleti

 • 1302 – Köprühisar’ın Fethi
 • 1303 – İznik Kuşatması
 • 1303 – Marmaracık Kalesi’nin Fethi
 • 1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
 • 1306 – İlk askeri antlaşma
 • 1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.
 • 1308 – Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
 • 1308 – İmralı Adası’nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları.
 • 1308 – Koçhisar’ın Fethi
 • 1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
 • 1320 – Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.
 • 1321 – Mudanya’nın fethi
 • 1324 – Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı’nın fethi.
 • 1326 – Orhan Gazi’nin tahta geçişi
 • 1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 – İznik’in Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması
 • 1334 – Karesi Beyliği’nin ilhakı
 • 1337 – Kocaeli’nin Fethi
 • 1346 – Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
 • 1349-1352 – Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
 • 1352 – Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
 • 1353 – Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1354 – Gelibolu’nun Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1361 – Edirne’nin fethi
 • 1361 – Edirne’nin başkent oluşu
 • 1362 – Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı
 • 1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri
 • 1362 – Kadıaskerliğin teşkili
 • 1363 – Pençik Kanununun çıkışı
 • 1364 – Sırpsındığı Savaşı
 • 1366 – Gelibolu’nun Osmanlıların elinden çıkışı
 • 1371 – Çirmen Savaşı
 • 1376 – Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1377 – Gelibolu’nun Osmanlılar’a iadesi
 • 1385-1386 – Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1388 – Ploşnik Muharebesi ve Balkan ittifakının teşekkülü
 • 1389 – I. Kosova Savaşı
 • 1389 – I. Murat’ın ölümü, Yıldırım Bayezid’in tahta geçişi
 • 1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
 • 1390 – Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması
 • 1390 – Gelibolu Tersanesi’nin inşası
 • 1391 – İstanbul’un kuşatılması
 • 1391 – Eflak Prensliği ilk kez haraç vermeyi kabul etmiştir.
 • 1392 – Üsküp’ün fethi
 • 1392 – Candaroğulları Beyliği’nin Osmanlı topraklarına katılması.
 • 1392 – Hamitoğulları Beyliği’nin Osmanlı topraklarına katılması.
 • 1392 – Kırkdilim Muharebesi
 • 1392 – İşkodra’nın fethi
 • 1393 – Amasya’nın fethi
 • 1393 – Tırnova’nın fethi Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi
 • 1395 – Anadolu Hisarı’nın inşa edilmesi.
 • 1396 – Niğbolu Savaşı
 • 1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1398 – Kadı Burhaneddin’in ölümü
 • 1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400-1499 Yılları Arası

 • 1400 – Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
 • 1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi
 • 1402 – 1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar
 • 1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı
 • 1411 – I. Mehmed’in tahta çıkışı
 • 1413 – I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
 • 1416 – Şeyh Bedreddin isyanı
 • 1416 – Macaristan Seferi
 • 1417 – Avlonya’nın fethi
 • 1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1419-1424 – Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması
 • 1421 – Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta geçişi
 • 1422 – Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı
 • 1422 – Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması
 • 1425 – Molla Fenari’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
 • 1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1430 – Selanik’in Fethi
 • 1432 – Fatih Sultan Mehmed’in doğumu
 • 1434 – Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması
 • 1439 – Semendire’nin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1444 – II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı
 • 1445 – II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi
 • 1447 – Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması
 • 1448 – II. Kosova Savaşı
 • 1451 – II. Murad’ın ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa tahta geçişi
 • 1453 – İstanbul’un fethi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi
 • 1453 – Enez’in Fethi
 • 1454 – II. Mehmed’in Birinci Sırbistan Seferi
 • 1455 – II. Mehmed’in İkinci Sırbistan Seferi
 • 1455 – Boğdan Voyvodalığı’nın Osmanlı’ya bağlılığını bildirmesi
 • 1456 – II. Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması
 • 1458 – II. Mehmed’in Birinci Mora Seferi, Atina’nın Fethi
 • 1459 – II. Mehmed’in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire’nin Fethi ve Sırbistan’ın tamamen ilhakı
 • 1460 – II. Mehmed’in İkinci Mora Seferi, Mora’nın Fethi
 • 1461 – Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
 • 1461 – Candaroğulları Beyliği’nin ilhakı
 • 1461 – Cenevizlilerden Amasra’nın alınışı
 • 1462 – II. Mehmed’in Eflak Seferi, Eflak’ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi
 • 1463 – Osmanlı-Venedik Savaşı’nın başlaması
 • 1463 -1470 – İstanbul’da Fatih Külliyesi’nin inşaası
 • 1463 – II. Mehmed’in Birinci Bosna Seferi, Bosna’nın Fethi
 • 1464 – II. Mehmed’in İkinci Bosna Seferi, Bosna’nın fethinin tamamlanması
 • 1466 – II. Mehmed’in Karaman seferi
 • 1466 – II. Mehmed’in Birinci Arnavut Seferi
 • 1467 – II. Mehmed’in İkinci Arnavut Seferi
 • 1468 – Karamanoğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
 • 1468 – II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın tesisi
 • 1470 – Eğriboz’un Fethi, Ağrıboz adasının fethi
 • 1470 – Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular’a karşı zafer
 • 1473 – Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer
 • 1475 – II. Mehmed döneminde ,Gedik Ahmet Paşa tarafından Kırım’ın Fethi
 • 1475 – Başarısız Boğdan seferi
 • 1476 – Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı
 • 1478 – II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
 • 1478 – II. Mehmed’in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi
 • 1479 – Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi
 • 1479 – Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih’in Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
 • 1480 – Otranto Seferi
 • 1480 – Başarısız Rodos Kuşatması
 • 1480 – Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
 • 1481 – Mısır seferine çıkan II.Mehmed’in ölümü ve II. Bayezid’in tahta çıkışı
 • 1481 – 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
 • 1482 – Cem Sultan’ın mağlubiyeti, Rodos’a ilticası
 • 1483 – Morova Seferi ve Hersek’in ilhakı
 • 1484 – Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman’ın fethi
 • 1485 – Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
 • 1486 – Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
 • 1488 – II. Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı
 • 1489 – Memlüklere karşı toprak kaybı
 • 1491 – Osmanlı-Memlük Barışı
 • 1492 – Macar Seferi
 • 1492 – İspanya’dan çıkarılan Yahudiler’in de Osmanlı Devleti’nin himayesine girmesi
 • 1494 – Şehzade Süleyman’ın doğumu
 • 1495 – Macarlarla mütareke, Cem Sultan’ın ölümü
 • 1497 – İlk Rus elçisinin İstanbul’a gelişi
 • 1498 – Lehistan Seferleri
 • 1499 – Venedik Harbi

1500-1599 Yılları Arası

 • 1500 – Modon, Navarin ve Koron’un alınışı
 • 1502 – Venedikle sulh
 • 1508 – Çaul seferi
 • 1509 – Diu seferi
 • 1511 – Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
 • 1512 – II. Bayezid’in tahttan çekilişi, I. Selim’in tahta geçişi
 • 1514 – Çaldıran Savaşı, Tebriz’e giriş
 • 1516 – Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
 • 1517 – Ridaniye Savaşı ve Kahire’ye giriş
 • 1517 – Haremeyn’in himaye altına alınması
 • 1517 – Piri Reis’in Mısır’da Yavuz Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sunması
 • 1519 – Celali isyanları
 • 1519 – Cezayir’in iltihakı
 • 1520 – I. Selim’in vefatı, I. Süleyman’ın tahta geçişi
 • 1521 – Belgrad’ın fethi
 • 1521 – Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
 • 1522 – Kanuni Sultan Süleyman’ın validesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa’da bimaristan inşa edilmesi
 • 1522 – Rodos’un fethi
 • 1524 – Mısır’da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı’nın Osmanlı’ya tabiiyeti
 • 1525 – İlk Fransız elçisi İstanbul’da
 • 1526 – Mohaç Savaşı
 • 1527 – Bosna’nın fethi’nin tamamlanması
 • 1528 – Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
 • 1529 – Viyana kuşatması, Budin’in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Marsilya’ya çıkması
 • 1532 – Alman Seferi, Kanuni’nin Graz’ı fethi
 • 1533 – Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması
 • 1533-1534 – Barbaros’un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği’ne tayini
 • 1534 – Osmanlı-İran Savaşı’nin açılışı, Tebriz’e ikinci defa giriş ve Bağdat’ın alınışı
 • 1534 – Şeyhülislam İbn-i Kemal’in ölümü
 • 1535 – Tunus’un kaybedilişi
 • 1536 – Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
 • 1536 – Veziriazam İbrahim Paşa’nın idamı
 • 1537 – Körsof-Avlonya seferi
 • 1537 – Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi
 • 1538 – Preveze Zaferi
 • 1538 – Hadım Süleyman Paşa’nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut’un alınışı
 • 1540 – Venedik ahidnamesindeki Karadeniz’de ticaret imtiyazının kaldırılması
 • 1541 – Budin’in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
 • 1543 – Estergon ve Szekesfehervar’ın fethi
 • 1547 – Osmanlı-Habsburg Sulhü
 • 1547 – Avusturyalılar’a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
 • 1548 – 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
 • 1550 – Süleymaniye Külliyesi’nin inşaası
 • 1551 – Trablus Kuşatması
 • 1553 – Piri Reis’in ölümü
 • 1553 – Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa’nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması
 • 1553 – 1554 – Turgut Reis’in Akdeniz seferi, Korsika’yı fethi
 • 1553 – 1554 – Nahcıvan Seferi
 • 1555 – İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
 • 1555 – Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması
 • 1557 – Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’ın fethi
 • 1559 – Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid’in yenilerek İran’a sığınması
 • 1560 – Cerbe Savaşı’nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması
 • 1562 – Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi
 • 1565 – Başarısız Malta kuşatması
 • 1565 – 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
 • 1566 – Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim’in tahta geçişi
 • 1566 – Sakız adası’nın fethi
 • 1567 – Yemen isyanı
 • 1568 – Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi
 • 1568 – yeniden Yemen’in fethi
 • 1569 – Astarhan seferi
 • 1569 – Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
 • 1570 – Kıbrıs Seferi
 • 1571 – Kırım Hanı 1.Devlet Giray’ın Moskova’yı fethi
 • 1571 – İnebahtı hezimeti, Kıbrıs’ın fethi.
 • 1573 – Lehistan’ın himaye altına alınışı
 • 1574 – Tunus’un Fethi
 • 1574 – II. Selim’in vefatı ve III. Murad’ın tahta geçişi
 • 1575 – Edirne’de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii’nin inşası
 • 1576 – Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirmesi
 • 1577 – Takiyüddin’in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru’r-Rasadü’l-Cedid’de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
 • 1578 – Osmanlı-İran Savaşı’nın başlaması
 • 1578 – Vadi’üs-seyl Savaşı ve Fas’ın himaye altına alınması
 • 1579 – Hazar Denizi’nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu
 • 1580 – İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
 • 1580 – İstanbul Rasathanesi’nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)
 • 1581 – Maskat’ın Fethi
 • 1583 – Cizvitlerin Galata’daki Saint Benoit Kilisesi’ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
 • 1583 – Meşale Savaşı
 • 1585 – Tebriz’in Fethi
 • 1585 – 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala’ya varması
 • 1586 – İlk Sikke tashihi
 • 1588 – Gence seferi
 • 1588 – Resm-i tashih-i sikke konulması
 • 1589 – İkinci sikke tashihi
 • 1589 – 2. Mombasa seferi
 • 1590 – Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı’nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması
 • 1590 – Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine “zarar-ı kassabiye” adıyla* %1 oranında ilave yapılması
 • 1592 – Lehistan’ın Osmanlı himayesinden çıkışı
 • 1593 – Osmanlı-Avusturya savaşı’nın başlaması
 • 1595 – Estergon’un düşüşü
 • 1595 – III. Murad’ın vefatı, III. Mehmet’in tahta geçişi
 • 1596 – Eğri Kalesi’nin alınışı ve Haçova Savaşı

1600-1699 Yılları Arası

 • 1600 – Sikke tashihi
 • 1601 – Kanije Savunması
 • 1601 – İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3’e indirileceğinin ahidnameye derci
 • 1603 – Osmanı-İran Savaşı’nın başlaması
 • 1603 – III. Mehmed’in vefatı, I. Ahmed’in tahta geçişi
 • 1612 – Osmanlı-İran Antlaşması
 • 1615 – Revan Seferi
 • 1617 – İran Savaşı’nın yeniden başlaması
 • 1617 – I. Mustafa’nın tahta geçişi
 • 1617 – İstanbul’da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii’nin inşası
 • 1618 – I. Mustafa’nın hal’I ve II. Osman’ın tahta geçişi
 • 1618 – Sikke tashihi
 • 1618 – İran ile Serav Antlaşması
 • 1621 – II. Osman’ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
 • 1622 – II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı
 • 1622 – İran ile savaşın yeniden başlaması
 • 1623 – I. Mustafa’nın tahttan indirilip IV. Murad’ın tahta çıkışı
 • 1624 – Sikke tashihi
 • 1629 – Cizvitler tarafından, İstanbul’da “Saint Georges” Fransız okulu ile yine “St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi”nin kurulması
 • 1634 – İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
 • 1635 – IV. Murad’ın Revan seferine çıkışı
 • 1638 – Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınışı
 • 1639 – Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
 • 1640 – IV. Murad’ın ölümü, I. İbrahim’in tahta çıkışı, sikke tashihi
 • 1645 – Girit seferinin açılışı, Hanya’nın alınışı
 • 1648 – I. İbrahim’in hal’ı, IV. Mehmed’in tahta çıkışı
 • 1648 – Kandiye kuşatması
 • 1656 – Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması
 • 1656 – Çınar Vak’ası
 • 1656 – Köprülüler devrinin başlaması
 • 1658 – Katip Çelebi’nin ölümü
 • 1660 – Varad Kalesi’nin Fethi
 • 1663 – Osmanlı-Avusturya Savaşı’nın başlangıcı
 • 1663 – Uyvar’ın Fethi
 • 1664 – St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
 • 1666 – Girit’in tamamen alınması için son Girit Harekatı
 • 1669 – Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
 • 1672 – Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı, Podolya’nın fethi
 • 1672 – Bucaş Antlaşması, Podolya ve Ukrayna’nın Osmanlı hakimiyetine girmesi.
 • 1673 – Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3’e indirilmesi
 • 1676 – Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
 • 1677 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması, I. Çehrin seferi’nin başarısız olması
 • 1678 – 2.Çehrin seferi sonucu Çehrin Kalesi’nin fethi
 • 1681 – Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper’in batı kıyısı Osmanlı egemenliğinde
 • 1682 – Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad’ın fethi
 • 1682 – Seyahatname’nin yazarı Evliya Çelebi’nin ölümü
 • 1683 – II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
 • 1685 – Uyvar’ın elden çıkışı
 • 1686 – Budin’in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
 • 1687 – IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın tahta çıkışı
 • 1687 – Eğri Kalesi’nin düşüşü
 • 1687 – İkinci Mohaç Savaşı
 • 1687 – Bir akçe itibarı değerli “mankur” un piyasaya çıkarılması
 • 1688 – Belgrad’ın elden çıkışı
 • 1690 – Kanije Kalesi’nin düşüşü
 • 1690 – Belgrad’ın geri alınışı
 • 1690 – Fransızların Mısır’da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
 • 1691 – II. Ahmed’in tahta çıkışı
 • 1691 – Salankamen Savaşı
 • 1695 – II. Ahmed’in ölümü ve II. Mustafa’nın tahta çıkışı
 • 1697 – Zenta Savaşı
 • 1698 – Şehremini Baruthanesi yangını
 • 1699 – Karlofça Antlaşması’nın imzalanması(26 Ocak)

1700-1799 Yılları Arası

 • 1700 – Ruslar’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması
 • 1702 – İskender Çelebi Bahçesi’ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
 • 1703 – Edirne Vak’ası
 • 1703 – III. Ahmed’in tahta çıkışı
 • 1703 – “Tuğralı” altın paranın piyasaya çıkarılması
 • 1711 – Prut Savaşı ve Barışı
 • 1715 – Venedik ile savaş ve Mora Seferi
 • 1718 – Pasarofça Antlaşması
 • 1718 – Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere “imdadiyye-i seferiyye” toplamalarının kabulü
 • 1720 – Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan’a)
 • 1720 – III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
 • 1721 – Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaret vazifesiyle Fransa’ya gidişi
 • 1723 – İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
 • 1724-1725 – Tebriz ve Cence’nin alınışı
 • 1726 – İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
 • 1729 – “Zer-i mahbub” adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
 • 1729 – Cevheri’n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
 • 1730 – Patrona Halil isyanı, III. Ahmed’in hal’i, I. Mahmud’un tahta çıkışı
 • 1733 – İran Savaşı’nın hızlanması, Nadir Şah’ın başarıları
 • 1735 – Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı’nın kurulması
 • 1735 – Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
 • 1739 – Belgrad Antlaşması
 • 1739 – Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
 • 1745 – Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika’nın ölümü
 • 1746 – Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
 • 1751 – Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton’un Essai’si)
 • 1754 – I. Mahmud’un ölümü, III. Osman’ın tahta çıkışı
 • 1757 – III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın tahta çıkışı
 • 1768 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması
 • 1770 – Rus filosunun İngilizler’in yardımıyla Akdeniz’e girmesi
 • 1771 – Kırım’ın işgali
 • 1772 – Tersane yakınlarında Topçu Mektebi’nin kurulması
 • 1773 – Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun’un kuruluşu
 • 1773 -1774 – Darphanenin Hazine-i Amire’nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
 • 1774 – 3. Mustafa’nın ölümü ve 1. Abdülhamit’in tahta çıkışı
 • 1774 – Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması
 • 1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
 • 1776 – Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun’un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey’in Bükreş ve Yaş’ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması
 • 1783 – Rusya’nın Kırım’ı ilhakı
 • 1784 – Avusturyalılar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı verilmesi
 • 1784 – Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması (8 Ocak)
 • 1787-1788 – İstanbul’da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
 • 1787 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı (17 Ağustos)
 • 1788 – Yılan Adası Deniz Savaşı
 • 1788 – Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Avusturya’nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
 • 1789 – Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı
 • 1789 – I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması (7 Mayıs)
 • 1789 – Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
 • 1790 – İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı’da açılması
 • 1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
 • 1790 – Avusturya’nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
 • 1790 – Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
 • 1790 – Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
 • 1791 – Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
 • 1791 – Rus Savaşı’nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
 • 1792 – Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
 • 1792 – III. Selim devrinde 100’lük guruş basılması
 • 1792 – Yaş Antlaşması (10 Ocak)
 • 1793 – Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik ihdası
 • 1793 – Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu
 • 1793 – Hasköy’de Mühendishane-i Cedide’nin açılması
 • 1793 – Zahire Nezareti’nin kurulması
 • 1793 -1794 – Baruthane-i Amire’de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
 • 1794 – Halkalı’da yapılan Azadlu Baruthanesi’nin faaliyete geçmesi
 • 1795 – Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi
 • 1795 – Cezayir’in şanlı denizcileri (Barbaros’un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.
 • 1795 – Mühendishane-i Berr-i Hümâyun’un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon’un III. Selim’e gönderdiği)
 • 1797 – Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler ihdası
 • 1797 – Pazvandoğlu isyanı
 • 1797 – Venedik Devleti’nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
 • 1798 – Fransa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
 • 1798 – Fransa’nın Mısır’a saldırması (1 Temmuz)
 • 1798 – Fransa’ya savaş ilanı (3 Eylül)
 • 1799 – Fransa’ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
 • 1799 – Napolyon’un El-Ariş ve Gazze’yi ele geçirmesi (Şubat)
 • 1799 – Napolyon’un Akka’da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
 • 1799 – Napolyon’un Fransa’ya dönmesi, Mısır’ın işgalinin devamı (Ağustos)

1800-1899 Yılları Arası

 • 1800 – Takvimlerin Jacques Cassini Zicin’e göre hazırlanmaya başlaması
 • 1800 – Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmaları (Mart)
 • 1801 – Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani’nin getirilmesi
 • 1801 – Mısır’ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
 • 1802 – Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz’e çıkmalarına müsaade edilmesi
 • 1802 – Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
 • 1804 – Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
 • 1805 – Avrupa tarzında ilk hastane’nin Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de açılması
 • 1805 – Osmanlı Devleti’nin Napolyon’un “İmparator” unvanını tanıması
 • 1805 – Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini (Temmuz)
 • 1806 – Nizam-ı Cedid’in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak’ası
 • 1806 – Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1806 – III. Selim’in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
 • 1806 – Tersane Tıbbiyesi’nin kurulması (Ocak)
 • 1806 – Memleketeyn’in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
 • 1807 – Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
 • 1807 – İngiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
 • 1807 – İngiliz filosunun İskenderiye’ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart – Eylül)
 • 1807 – Nizam-ı Cedid’e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
 • 1807 – III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in ilgası (29 Mayıs)
 • 1808 – Mustafa Rakım’ın celi sülüs ve tuğra’ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
 • 1808 – Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması (28 Temmuz)
 • 1808 – Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
 • 1808 – Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
 • 1809 – İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
 • 1810 – II. Mahmud devrinde beşlik “cihadiyye”lerin basılması
 • 1810 – İzmir Jimnasium’unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet’in ta’lik’e son şeklini verişi
 • 1812 – Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
 • 1812 – Fransız postalarının ilk kuruluşu
 • 1812 – 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
 • 1816 – Miloş Obronoviç’in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini
 • 1817 – Hüseyin Rıfkı Tamani’nin ölümü
 • 1821 – Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması (Şubat – Mart)
 • 1823 – Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
 • 1824 – Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
 • 1824 – Fatih Külliyesindeki Darü’ş-Şifa’nın yıkılması; Sultan II. Mahmud’un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
 • 1826 – İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
 • 1826 – Şinasi’nin doğumu; Mustafa Rakım’ın İstanbul’da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
 • 1826 – Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması (14 Haziran)
 • 1826 – Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın akdi (7 Ekim)
 • 1827 – Osmanlılar’ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
 • 1827 – Tıphane-i Amire’nin kurulması; İlk “Marş-ı Sultani” bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud’a)
 • 1827 – Mukataa Hazinesi’nin Hazine-i Amire’den ayrılması
 • 1827 – İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
 • 1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi (Temmuz)
 • 1827 – Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
 • 1828 – Rusya’nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
 • 1829 – Ziya Paşa’nın doğumu; Mahmud Celaleddin’in İstanbul’da vefatı; Şevki Efendi’nin İstanbul’da doğuşu
 • 1829 – Deli Teşkilatının kaldırılması
 • 1829 – Edirne Antlaşması : Yunanistan’ın bağımsızlığı (14 Eylül)
 • 1830 – Mühendishane-i Bahri’nin Heybeliada’daki kışlaya taşınması; İshak Efendi’nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1830 – Tiftik keçisinin Güney Afrika’da yetiştirilmeye başlanması
 • 1830 – Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1830-1831 – Nüfus sayımları
 • 1830 – Fransızlar’ın Cezayir’e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
 • 1831 – İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
 • 1831 – Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
 • 1831-1834 – İshak Efendi’nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
 • 1831 – İlk gazete Takvim-i Vekayi’nin neşri (1 Kasım)
 • 1832 – Tıphane-i Amire’nin Şehzadebaşı’ndan Cerrahhane’nin bulunduğu binaya nakledilmesi
 • 1832 – Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı
 • 1832 – İstanbul-İzmit “posta yolu” nun yapımı
 • 1832 – İngiliz postalarının kuruluşu
 • 1832 – Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması (29 Ocak)
 • 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
 • 1833 – Feshanenin kuruluşu
 • 1833 – Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
 • 1833 – Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi (5 Nisan)
 • 1833 – Mehmed Ali’nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
 • 1833 – Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
 • 1833 – Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
 • 1834 – Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulması
 • 1834 – Mukataat Hazinesi’nin isminin “Mansure Hazinesi” olarak değiştirilmesi
 • 1835 – Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
 • 1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvede)
 • 1836 – Umur-ı Hariciye Nezareti’nin kurulması (11 Mart)
 • 1837 – Osmanlı yapımı “Eser-i Hayr” adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
 • 1838 – Mekteb-i Adli’nin açılması; Üsküdar’da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri’nin Tersane’deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud’un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi’nin İstanbul’da doğuşu
 • 1838 – Maliye Nezareti’nin kurulması ve Hazine-i Amire’nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi’yle birleştirilmesi
 • 1838 – Defterdarlığın Maliye Nazırlığı’na çevrilmesi
 • 1838 – Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’nin kurulması (24 Mart)
 • 1838 – İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması’nın imzalanması (16 Ağustos)
 • 1839 – Kaime-i mutebere-i nakdiyye’nin çıkarılması
 • 1839 – Ali Süavi’nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti’nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray’daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye’nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nin kurulması
 • 1839-1844 – Dr. Bernard’ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
 • 1839-1845 – Mekteb-i Fenn-i Nücum’un faaliyet dönemi
 • 1839 – Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)
 • 1839 – II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali’ye teslimi (1 Temmuz)
 • 1839 – Tanzimat Fermanı’nın ilanı (3 Kasım)
 • 1840 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun Fransa’dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851’de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
 • 1840 – Gayri müslim tebaadan Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1840 – Tanzimat’ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
 • 1840 – Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi’ne katılması
 • 1840 – Posta Nezareti’nin kurulması
 • 1840 – Namık Kemal’in doğumu (21 Aralık)
 • 1841 – Lübnan olayları
 • 1841-1906 – Ahmed Ali Paşa’nın doğumu. (ressam)
 • 1841 – İngiltere’nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır’ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakılması (24 Mayıs)
 • 1841 – Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
 • 1842 – Askeri Baytar Mektebi’nin açılması
 • 1843 – Hereke Fabrikası’nın kurulması
 • 1843 – Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
 • 1844 – Tashih-i sikke (1 Şubat)
 • 1844 – Feshane’de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
 • 1845 – İzmir’de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması
 • 1845 – Bahriye Mektebi’nin Heybeliada’daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye’de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü’l-fünun’a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
 • 1845 – Sultan Abdülmecid’in Meclis-i Vala’yı ziyareti (Ocak)
 • 1845 – Meclis-i Muvakkat’ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
 • 1845 – Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
 • 1846 – Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti’nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa’nın ölümü
 • 1846 – Rus Ticaret Muahedesi
 • 1846 – Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
 • 1846 – Darü’l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
 • 1847 – Timarlı Sipahi Teşkilatı’nın ilgası
 • 1847 – Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi
 • 1847 – Dersaadet Bankası’nın kuruluşu
 • 1847 – İstanbul’da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid’e Donizetti’nin Mecidiye Marşı’nı çalıyor); Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
 • 1847 – Recaizade Ekrem’in doğumu (1 Mart)
 • 1848 – Avrupa’da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan’da milliyetçi ayaklanmalar
 • 1848 – Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 – İstanbul’da ilk Sanayi Mektebi’nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
 • 1848 – İstanbul’da Darü’l-Muallimin açılması (16 Mart)
 • 1848 – Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
 • 1849 – Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet’in İstanbul’da vefatı
 • 1850 – 1847’den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1850 – Ticaret Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
 • 1850 – İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 – Muallim Naci’nin doğumu
 • 1850 – Darü’l-Maarif’in öğrenime başlaması (12 Mart)
 • 1851 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
 • 1851 – Londra Sergisi
 • 1851 – Encümen-i Daniş’in kurulması (18 Temmuz)
 • 1852 – Abdülhak Hamid’in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
 • 1853 – “Mukaddes yerler” meselesi, Rusya’nın tazyikleri ve Kırım Savaşı’nın patlaması
 • 1853 – İstanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi
 • 1854 – İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
 • 1854 – Meclis-i Vala’nın “Meclis-i Ali-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkam-ı Adliye’ye” ayrılması
 • 1854 – İhtisab teşkilatının lağvı
 • 1854 – Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
 • 1855 – Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım’ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa’nın köşküne İtalya’dan getirtilen)
 • 1855 – Gayri müslimlerden alınan “cizye”nin kaldırılması
 • 1855 – Paris Sergisi
 • 1855 – İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
 • 1855 – Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
 • 1855 – Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
 • 1856 – Rusya’nın Asya’da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
 • 1856 – Bank-ı Osmani’nin kurulması
 • 1856 – Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
 • 1856 – Islahat Fermanı
 • 1856 – 1860 – Köstence-Çernevo’da demiryolu hattının yapımı
 • 1856 – 1866 – İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
 • 1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)
 • 1856 – Islahat Fermanı’nın ilanı (18 Şubat)
 • 1856 – Paris Barış Antlaşması (30 Mart)
 • 1856 – Rusya’nın bozguna uğraması (30 Mart)
 • 1856 – Karadeniz’in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
 • 1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)
 • 1857 – Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
 • 1857 – Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 – Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi’nin yayımlanması
 • 1857-1862 – Beyrut – Şam şosesinin yapımı
 • 1857 – Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması (17 Mart)
 • 1857 – Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
 • 1858 – Birinci Karadağ Harekatı
 • 1858 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü
 • 1858 – Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 – Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 1858 – Arazi Kanunnamesi’nin kabulü (6 Haziran)
 • 1858 – Beyoğlu ve Galata’da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye’nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)
 • 1859 – Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için “iane-i umumiyye” toplanması
 • 1859 – Fransızca’dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi’nin Tercüme-i Manzume’sinin neşri
 • 1859 – Mekteb-i Mülkiyye’nin kuruluşu (12 Şubat)
 • 1860 – Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
 • 1860 – İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nin tefrika edilmesi
 • 1860-1861 – Lübnan ve Suriye Olayları
 • 1860-1861 – Lübnan’ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
 • 1860 – Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)
 • 1861 – Abdülmecid’in vefatı ve Abdülaziz’in tahta çıkması
 • 1861 – Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye’nin kuruluşu
 • 1861 – Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi’nin kabulü
 • 1861-1866 – Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı
 • 1861 – Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı’nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
 • 1861 – David Paşa’nın Lübnan’a vali olarak atanması (9 Haziran)
 • 1861 – Fransız ve İngilizler’le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8’e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
 • 1862 – İkinci Karadağ Harekatı
 • 1862 – Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa’nın vali olarak tayini
 • 1862 – Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 – Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 – Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
 • 1862 – Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon’dan Tercüme-I Telemak’ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulması
 • 1862 – Mahrec-i Aklam’ın kurulması
 • 1862 – Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin, “Mekteb-i Aklam” adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
 • 1862 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun teşkil edilmesi (8 Ekim)
 • 1863 – Abdülaziz’in Mısır’a seyahati
 • 1863 – Mithat Paşa tarafından Niş’te ilk Islahhane’nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
 • 1863 – İstanbul Eczacılık Cemiyeti’nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji’nin açılması
 • 1863 – Menafi Sandığı’nın kurulması
 • 1863 – Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
 • 1863 – Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin kabulü
 • 1863 – Darü’l-Fünun’da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
 • 1863 – Sultanahmet Sergisi’nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)
 • 1864 – Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu’nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin (Darü’ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey’in Mecmu’atü’l-Makamat’ı)
 • 1864 – İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan’a verilmesi
 • 1864 – Karadan Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
 • 1864 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kuruluşu
 • 1864 – Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
 • 1864-1876 – Paris’e talebe gönderilmesi
 • 1864 – Vilayet Nizamnamesi’nin kabulü (8 Ekim)
 • 1865 – Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
 • 1865 – İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu
 • 1865 – Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti’ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye’nin nazırlığına Cemaleddin Efendi’nin getirilmesi
 • 1865 – Mekteb-i Osmani’nin lağvedilmesi (Eylül)
 • 1866 – Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
 • 1866 – Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
 • 1866 – Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar’ın topçulukta hamle yapması
 • 1866 – Simkeşler Şirketi’nin kuruluşu
 • 1866 – Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1866-1867 – Avusturya’nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1867 – Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
 • 1867 – Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin kurulması
 • 1867 – Mısır Valisi İsmail Paşa’nın “hıdiv” olması
 • 1867 – Genç Osmanlılar’ın Avrupa’ya kaçmaya başlamaları
 • 1867 – Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
 • 1867 – Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu
 • 1867 – Menafi Sandığı’nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
 • 1867-1876 – İzmir Rıhtımı’nın inşası
 • 1867 – Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)
 • 1867 – Mısır’a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)
 • 1867 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati (21 Haziran)
 • 1868 – Ali Paşa’nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit’e özerk bir statü verilmesi
 • 1868 – Galatasaray Sultanisi’nin açılması
 • 1868 – İstanbul Emniyet Sandığı’nın kurulması
 • 1868 – Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
 • 1868 – Yunan postasının kapatılması
 • 1868 – Feshane’nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
 • 1868 – Darü’l-Muallimin-i Sıbyan’nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi’nin kurulması; Sanayi Mektebi’nin kurulması
 • 1868 – Adliye Nezareti’nin kurulması (1 Mart)
 • 1868 – Şura-yı Devlet’in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye’nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)
 • 1869 – İkinci Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kurulması (8 Nisan)
 • 1869 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati (21 Haziran)
 • 1868 – Mekteb-i Sultani’nin açılması (1 Eylül)
 • 1869 – Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)
 • 1869 – Turuk Nizamnamesi’nin kabulü (26 Ağustos)
 • 1869 – İmparatoriçe Eugénié’nin İstanbul’a gelişi (13 Ekim)
 • 1869 – Süveyş Kanalı’nın açılması
 • 1869 – Osmanlı Ordusu’nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
 • 1869 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin ilk kitabının kabulü
 • 1869 – Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
 • 1869 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’de talebe kaydına başlanması (Ekim)
 • 1870 – Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar’ın Rum Patrikhanesi’nin nüfuzundan çıkmaları
 • 1870 – Fransa’nın, Almanya ve Prusya Savaşı’nda ağır mağlubiyet alması
 • 1870 – Cenab Şehabeddin’in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat’ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane’nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü’l-Fünun’ı Osmani’yi teşkil eden şubeler arasında “İlm-i hukuk” şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
 • 1870 – Karadeniz’in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması
 • 1870 – Darülfünunun açılması teşebbüsü
 • 1870-1927 – Kemaledin Bey (mimar)
 • 1870 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)
 • 1870 – Darü’l-Muallimat’ın açılması (26 Nisan)
 • 1870 – Kavanin ve Nizamat Dershanesi’nin açılması (2 Temmuz)
 • 1870 – Darü’l-Fünun müdürü Tahsin Efendi’nin umuma açık konferanslar (ders-I’am) tertip etmesi (Ekim)
 • 1871 – Sadrazam Ali Paşa’nın vefatı
 • 1871 – Saint-Esprit Okulunun kurulması
 • 1871 – Abdülaziz’in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
 • 1871 – Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi’nin yayımlanması
 • 1871 – Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi’nin neşri
 • 1871 – İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)
 • 1871 – Şinasi’nin ölümü (13 Eylül)
 • 1872 – Emniyet Sandığı’nın şubelerinin açılması
 • 1872 – Darü’l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
 • 1873 – Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye’nin kuruluşu
 • 1873 – Mehmed Akif’in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü’l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kapanması
 • 1873 – Mekteb-i Sultani’nin, Gülhane Bahçesi’ndeki Saray’a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)
 • 1874 – Rusya’nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
 • 1874 – Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi’nden oluşan Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin açılması; İstanbul Darü’l-Muallimi’nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
 • 1874 – Kara gümrüklerinin lağvı
 • 1874 – Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
 • 1874-1875 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
 • 1875 – Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
 • 1875 – Bosna-Hersek isyanları
 • 1875 – Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi’nin açılması
 • 1876 – Bulgar isyanları
 • 1876 – Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı
 • 1876 – Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkması, hal’i ve II. Abdülhamid’in cülusu
 • 1876 – Meşrutiyet’in ilanı
 • 1876 – İstanbul’da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
 • 1876 – İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
 • 1876 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin son kitabının kabulü
 • 1876 – Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal’in İntibahı’nın neşri; İzmir ve Manastır’da yatılı idadiler açılması
 • 1876 – Ziya Gökalp’in doğumu
 • 1876 – I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)
 • 1877 – Rusya’nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması: Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması
 • 1877 – Mahrec-i Aklam’ın Mekteb-i Mülkiye’nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye’nin tekrar Gülhane’ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi’nin kurulması
 • 1877-1878 – Darü’l-Fünun ve Mekteb-i Sultani’nin bir yıl eğitime ara vermesi
 • 1877 – İlk Meclis-i Meb’usan’ın içtimaı (o yılın 28 Haziran’ına kadar çalışır) (19 Mart)
 • 1877 – Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)
 • 1877 – Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü (5 Ekim)
 • 1877 – Meclis-i Mebusan’ın süresiz tatili (13 Aralık)
 • 1878 – Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
 • 1878 – Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları
 • 1878 – Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması
 • 1878 – Ermeni meselesinin zuhuru
 • 1878 – Ali Suavi’nin öldürülmesi
 • 1878 – Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
 • 1878 – Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın işgal ve idaresine terki
 • 1878 – Makedonya meselesinin ortaya çıkması
 • 1878 – Meclisin kapatılması (13 Şubat)
 • 1878 – Darü’l-Fünun-ı Sultanisi’nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)
 • 1879 – II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
 • 1879 – Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu’nun kabulü
 • 1879 – Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi’nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
 • 1879 – Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun kabulü
 • 1880 – Vergi reformu
 • 1880 – Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
 • 1880 – İlk köy romanı, Ahmed Mithat’ın Bahtiyarlık’ının neşri; Darü’l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi
 • 1880 – Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu’nun kabulü
 • 1880 – İstanbul’da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
 • 1880 – Ziya Paşa’nın ölümü (17 Mayıs)
 • 1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)
 • 1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople’un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye’nin kurulması (20 Aralık)
 • 1881 – Mustafa Kemal’in doğumu
 • 1881 – Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
 • 1881 – Muharrem Kararnamesi’nin neşri
 • 1881 – Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması
 • 1881 – Mühendishane’de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü’l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi’nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri’nin birleştirilmesi
 • 1882 – Tunus’un Fransızlar tarafından işgali
 • 1882 – Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulması ve Osman Hamdi Bey’in müdür olması (2 Ocak)
 • 1883 – Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
 • 1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)
 • 1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun’un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)
 • 1884 – Yahya Kemal’in doğumu (2 Aralık)
 • 1885 – Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı
 • 1885 – Abdülhak Hamid’in Makber’inin neşri
 • 1885 – Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)
 • 1886 – Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 – Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması
 • 1886-1887 – Darü’l-muallimin’in yatılı hale getirilmesi
 • 1887 – Yedikule Havagazı Fabrikası’nın kurulması
 • 1887 – Ahmed Haşim’in doğumu; Şevki Efendi’nin İstanbul’da vefatı
 • 1887 – Beşir Fuad’ın intiharı (5 Şubat)
 • 1888 – Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi
 • 1888 – Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi’nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
 • 1888 – Namık Kemal’in ölümü (2 Aralık)
 • 1889 – İttihad-ı Osmanı Cemiyeti’nin (İttihat ve Terakki) kurulması
 • 1889 – İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi’nin kurulması
 • 1889 – Yakup Kadri’nin doğumu (27 Mart)
 • 1890 – Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
 • 1891 – Mülkiye Baytar Mektebi’nin Halkalı Ziraat Mektebi’ne yatılı olarak nakledilmesi
 • 1891 – Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
 • 1891 – Kadıköy – Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması
 • 1891 – Hereke Fabrikası’nın halı kısmının açılması
 • 1891 – Darü’l-Muallim’in aliye şubesi açılması (3 Kasım)
 • 1892 – Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
 • 1892 – Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması
 • 1893-1896 – İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
 • 1894 – Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey’in Musiki Istılahatı)
 • 1894 – Sasun’da Ermeni olayları
 • 1894 – Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
 • 1895 – İstanbul’da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
 • 1895 – Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1895 – Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
 • 1895 – Baruthane-i Amire’de dumansız barut imal edilmesi
 • 1895 – Sadrazam Said Paşa’nın beş fakülteden “darülacaze” oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 Şubat)
 • 1896 – Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
 • 1896 – Ermenilerin Osmanlı Bankası’nın İstanbul şubesine saldırmaları
 • 1896 – Girit isyanının alevlenmesi
 • 1896 – Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
 • 1897 – Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
 • 1897 – 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)
 • 1898 – Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali olarak kabul edilmesi
 • 1899 – Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi
 • 1899 – Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900-1922 Yılları Arası

 • 1900 – Hicaz Demiryolu’nun inşasına girişilmesi
 • 1900 – İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1900 – Darü’l Fünun-ı Şahane’nin kurulması (31 Ağustos)
 • 1901 – Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
 • 1901 – Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
 • 1901-1908 – Hicaz demiryolu hattının yapımı
 • 1902 – Yemen isyanlarının tekrar başlaması
 • 1902 – Makedonya’da Bulgar İhtilal Cemiyeti’nin faaliyeti (23 Kasım)
 • 1902 – Cum’a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
 • 1902 – Hüseyin Hilmi Paşa’nın geniş yetkilerle “umumi müfettiş” olarak Makedonya’ya tayini (8 Aralık)
 • 1903 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin kurulması (31 Ağustos)
 • 1903 – Mürzsteg Programı : Makedonya’ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
 • 1904 – Haydarpaşa Rıhtımı’nın tamamlanarak işletmeye açılması
 • 1905 – Hereke Fabrikası’nda fes imalatına başlanması
 • 1905 – Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
 • 1906 – Akabe olayları ve Akabe krizi
 • 1908 – Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti’nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi’nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin kurulması
 • 1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz)
 • 1908 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
 • 1908 – Girit Rumları’nın adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
 • 1908 – II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan’ın toplanması (17 Aralık)
 • 1909 – Adana’da Ermeniler’in ayaklanmaları
 • 1909 – Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulması
 • 1909 – Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
 • 1909 -1910 – Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası’nın çıkması
 • 1909 – 31 Mart Olayı (13 Nisan)
 • 1909 – Hareket Ordusu’nun Yeşilköy’e varması, İstanbul’daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
 • 1909 – II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
 • 1909 – Meclisin açılması (17 Aralık)
 • 1910 – Arnavutlar’ın ayaklanmaları
 • 1910 – Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
 • 1911 – Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
 • 1911 – İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali
 • 1911 – Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
 • 1911 -1912 – Osmanlı İtalyan Savaşı
 • 1912 – Yeşilköy Hava Uçuş Okulu’nun açılışı
 • 1912 -1913 – Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
 • 1912 – Meclis-i Mebusan’ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
 • 1912 – II. Dönem Meclis-i Mebusan’ın toplanması (18 Nisan)
 • 1912 – İtalyanlar’ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri (18 Nisan)
 • 1912 – II. Dönem Meclis-i Meb’usan’ın feshi (5 Ağustos)
 • 1912 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
 • 1912 – Trablus ve Bingazi’nin İtalya’ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)
 • 1912 – Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa’nın sadareti (29 Ekim)
 • 1912 – Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
 • 1913 – Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa’nın sadareti (23 Ocak)
 • 1913 – I. Balkan Savaşı’nın sona ermesi (30 Mayıs)
 • 1913 – Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi, Said Halim Paşa’nın sadareti (11 Haziran)
 • 1913 – II. Balkan Savaşı’nın başlaması (29 Haziran)
 • 1913 – Edirne’nin geri alınması (21 Temmuz)
 • 1913 – Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
 • 1913 – Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
 • 1914 – Dış ticarette gümrük resmi oranının %15’e çıkarılması
 • 1914 – Islah-ı Medaris Nizamnamesi
 • 1914 – Türk Bilgi Derneği’nin kurulması; Medreset’ül-Hattatin’in kurulması; Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri’nin kurulması
 • 1914 – 5. Meclis-i Mebusan’ın açılışı (14 Mayıs)
 • 1914 – Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna’da öldürülmesi (28 Haziran)
 • 1914 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş ilanı (28 Temmuz)
 • 1914 – Almanya’nın Rusya’ya savaş ilanı (1 Ağustos)
 • 1914 – Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
 • 1914 – Almanya’nın Fransa’ya, İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı’nın başlaması (4 Ağustos)
 • 1914 – Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
 • 1914 – 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
 • 1914 – İslah-ı Medaris Nizamnamesi’nin yayınlanması (29 Eylül)
 • 1914 – Karadeniz’e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
 • 1914 – Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım – Aralık)
 • 1914 – Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (3 Kasım)
 • 1914 – İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (5 Kasım)
 • 1914 – Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne savaş ilanı (11 Kasım)
 • 1914 – Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
 • 1914 – Mısır’ın İngiltere himayesinde bir “krallık” haline getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
 • 1915 – Gümrük resmi oranının %30’a yükseltilmesi
 • 1915 – Mekteb-i Tıbbiye’nin Darü’l-Fünun’a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönüşmesi
 • 1915 – Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
 • 1915 – Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak – 18 Mart)
 • 1915 – Doğu Anadolu’da Ruslar’la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
 • 1916 – Hicaz ve Mekke’nin kaybı
 • 1916 – Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü’l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü’t-Talim-i Musiki)
 • 1917 – Yıldırım Ordular Grubu’nun kurulması
 • 1917 – Sina ve Filistin Cephesi’nin çöküşü
 • 1917 – Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması ve çarlığın sonu
 • 1917 – Şer’iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
 • 1917 – Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilanı(25 Mart)
 • 1918 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin Beyrut’un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın ölümü (6 Nisan)
 • 1918 – Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
 • 1918 – Sultan Mehmed Reşad’ın vefatı ve Mehmed Vahidettin’in tahta çıkması
 • 1918 – Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
 • 1918 – Sadrazam Talat Paşa’nın istifası, Ahmed İzzet Paşa’nın sadareti (8 Ekim)
 • 1918 – Mondros Mütarekesi’nin imzalanması (30 Ekim)
 • 1918 – Almanya ve Avusturya’nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
 • 1918 – Ahmed İzzet Paşa’nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa’nın sadareti (8 Kasım)
 • 1918 – İtilaf Devletleri’nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
 • 1919 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nin iktidara geçmesi
 • 1919 – Yunanlılar’ın İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri (15 Mayıs)
 • 1919 – Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi (19 Mayıs)
 • 1919 – Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
 • 1919 – Sivas Kongresi (4 Eylül)
 • 1919 – Damat Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşa’nın sadareti (2 Ekim)
 • 1919 – Amasya Protokolü (22 Ekim)
 • 1919 – 1920 – Mekteb-i Harbiye’nin Ankara’da “Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı” olarak açılması
 • 1920 – Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)]])
 • 1920 – İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın dağıtılması ve kapanması
 • 1920 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti (5 Nisan)
 • 1920 – Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal’i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
 • 1920 – İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması (10 Ağustos)
 • 1920 – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması (3 Aralık)
 • 1921 – Birinci İnönü Muharebesi (6 Ocak)
 • 1921 – Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti’nde olduğunun tespiti (27 Ocak – 12 Şubat)
 • 1921 – İkinci İnönü Muharebesi (31 Mart)
 • 1921 – Sakarya Meydan Muharebesi (3 Eylül)
 • 1921 – Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
 • 1922 – Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
 • 1922 – İzmir’in kurtuluşu (9 Eylül)
 • 1922 – Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
 • 1922 – Mehmed Vahidettin’in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
 • 1923 – Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması (29 Ekim)
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Osmanlı Devletinin (İmparatorluğu) Kronolojisi – Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Olan Olaylar" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.