Ana Sayfa » Tarih » Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri Nelerdir? Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç ve Dış Sebepleri

Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri Nelerdir? Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç ve Dış Sebepleri

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı Devleti neden yıkıldı, Osmanlı Devletinin yıkılış nedenleri nelerdir, Osmanlı Devletinin yıkılma dönemi, Osmanlı Devletinin yıkılıması, Osmanlı Devletinin yıkılışının iç nedenleri nelerdir, Osmanlı Devletinin yıkılışının dış nedenleri nelerdir, Osmanlı Devletinin yıkılmasının sebepleri nelerdir? gibi sorulara cevap vereceğiz.

Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç Sebepleri

Osmanlı Devleti, eski Türk hakimiyet telakkisine göre yönetiliyordu. İktidar, yani yönetme işi hanedan üyelerinin ortak sorumluluğundaydı. Baştaki hükümdar, kendisinden sonra tahta geçebilecek veliahdı tayin edebilir. Fakat öldükten sonra hanedan üyelerinin her biri, taht üzerinde hak iddia edip mücadele eder ve iktidara sahip olabilirlerdi.

osmanlı devleti

İlerleyen dönemlerde bu usul değiştirilerek yerine ekberiyet yani hanedanın en büyük erkeğinin tahta geçirilmesi sistemi getirilmiştir. Bu sistem taht kavgalarını önlemiş, fakat iktidara gelişte sadece yaşın ölçü olması, şahsî yeteneklere bakılmaması, yetersiz hanedan üyelerinin de devletin başına gelmesine sebep olmuştur.

Sınırları çok genişleyen devletin uzak eyaletleri denetlemede büyük güçlük çekmesi.

İlk olarak 1535’te Fransa’ya tanınan ticari ayrıcalıklar daha sonra bütün devletlere de tanınmıştır. Bunun sonucunda yabancı mallar çok az gümrükle Osmanlı ülkesine girmeye başlamıştır. Ayrıca azınlıklar askere alınmadıkları ve Osmanlı ekonomisi de onların elinde olduğundan Osmanlı Ülkesi Avrupalıların serbestçe ticaret yaptıkları açık bir pazar durumuna geçmiştir.

Uzun süren savaşlar ve halkın üzerindeki yüksek vergi yükü ve buna karşılık devlet harcamalarının artması

Yeniçeri ocağında meydana gelen bozulmalar ve Avrupa’daki askeri gelişmelere ayak uydurulmaması

Avrupa’da yaşanan Rönesans(kültür ve sanat alanında yenileşme) ve reform(dinde meydana gelen bozulmaları önleme ve hurafeleri kaldırma) hareketlerinden olumsuz yönde etkilenilmesi ve olumlu yönlerine ayak uydurulamaması.

Devlet kurumlarında ve idareciler arasında rüşvetin ve iltimasın yaygınlaşması

Taht ve makam mücadeleleri, şahsî çıkarcılık ve bencillik

Liyakatli insanların yanlış intibalar ve bencillik ve çıkarcı ihtiraslarla engellenmeye çalışılması

Padişah ve devlet adamlarının otoritesinin ve kontrolünün zayıflaması

Üstlerine yaranmaların, yaltaklanmaların artması, fesatçılık, fırsatçılık, sinsîlik ve entrikaların çoğalması, dolayısıyla Türklerin ve Müslümanların birbirleri arasında güvensizliğin ve hatta endişelerin oluşması

Üç kıta üzerinde değişik din, mezhep ve milletlerden oluşması

Dar bir dünya görüşünün ve zihniyetin oluşması, kişiler üzerinde aşırı taassup.

Bilim ve teknik alandaki geriliğin ve batılılaşamamanın toplumun diğer katmanlarını olumsuz yönde etkilemesi

Türk Töresi’nden uzaklaşma, kültürel yabancılaşma

Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabalarının isabetsizliği ve başarısızlığı.

Can, mal, namus emniyeti endişesi.

Aile ve devlet yapısının zayıflaması ve bozulması.

Bilgi, teknoloji ve medenî muasır anlayışın ülkeye aktarılamaması, becerilememesi ve bunun yerini kapatmak için şekilcilik ve görüntünün önem kazanması ve bunda ısrarın getirdiği cepheleşmeler.

Osmanlı Devletinin Yıkılışının Dış Sebepleri

1- Avrupa’da Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına yayılan imparatorluk genişledikçe kuvvetli düşmanlar karşısında kaldı.

Sponsorlu Bağlantılar

Avrupa siyasi ve fikri bakımdan büyük gelişmeler sağlamış Ortaçağ derebeylikleri yıkılarak yerine güçlü büyük krallıklar kurulmuştur. Rönesans, Reform yeni ufuklar açmış, yeni buluşlar ve Coğrafi keşifler Avrupa’yı maddi ve manevi alanda yükseltmişti. Osmanlı imparatorluğu bu yeniliklere yabancı kalmıştı.

Sponsorlu Bağlantılar

Örneğin 17. yy’Avrupa’daki ordularda büyük teknik ve lojistik gelişmeler Osmanlılar tarafından geç ve etkisiz bir şekilde izlendi.

2- Fransız İhtilalinin getirdiği liberalizm, milli egemenlik prensipleri özgürlük, eşitlik fikirleri ve milliyetçilik akımı Osmanlı imparatorluğunda özellikle yabancı uyrukların siyasi bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamıştı. İmparatorluğa karşı olan devletlerin karşılıklı rekabetleri sebebiyle imparatorluk 1.Dünya Savaşının sonuna kadar dayanabilmiştir.

3-Rusya’nın emperyalist politikaları Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş ve dağılış nedenlerinden en önemlisi olmuştur. Boğazları ele geçirmeye çalışan çarlar sürekli savaşlarla ıslahatlara darbe vurmaya çalışmışlardır. Büyük Petro’ya kadar boğazları ele geçirme istekleri dini idi. Büyük Petro’dan sonra asıl emperyalist gaye öne çıkmıştır. Akdeniz’e inmek asıl gaye olmuştur. Büyük bir kıta devleti olan Rusya’nın genişlemesinde jeopolitik durumunda yeri ve tesiri de vardır. 1853 de Rus çarı Nikola İngiliz elçisi Sir Hamilton Seymaur’a Osmanlı İmparatorluğunun mirasını bölüşmeyi teklif ederek gerçek niyetini şu şekilde açıklamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri Nelerdir? Osmanlı Devletinin Yıkılışının İç ve Dış Sebepleri" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.