Ana Sayfa » Tarih » Osmanlı Kurumları İle İlgili Kısa Bilgiler

Osmanlı Kurumları İle İlgili Kısa Bilgiler

Sponsorlu Bağlantılar

Mekteb-i Tıbbiye

Mekteb-i Tıbbiye Kuruluş Tarihi

Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağında “Dar-ül Tıbb-ı Amire” veya “Tıbhane-i Amire” ismi ile bir askeri tıp okulu açıldı. Tarih 14 Mart 1827’yi gösteriyordu. Akabinde ise yaklaşık 20 cerrahın seçilmesiyle bir “Cerrahhane” oluşturuldu. Bu “Tıbhane” ve “Cerrahhane” birimleri 1836 yılında Mekteb-i Tıbbıye ism ile birleştirildi.

Mekteb-i Tıbbiye Neden Kurulmuş Olabilir?

Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağında açılan Tıphane ve Cerrahhane-i Amire isimli ilk modern tıp okulu, askeri bir okul olup yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Mahmudiye adlı orduya hekim yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Ayrıca Mekteb-i Tıbbiye halkın ve askerlerin sağlık sorunlarına çözüm bulmak amacı da vardı.

Osmanlı Kurumları - Mekteb-i Tıbbiye

Mekteb-i Tıbbiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yaşama Etkileri Neler Olabilir?

Mekteb-i Tıbbiye sayesinde Osmanlı tıp alanında kendini geliştirmiş ve dünyaya açılmıştır. Öyle ki 1843 yılında ilk mezunlarını vermiş; 4 mezununun 1848 yılında Viyana’da yapılan tıp yeterlilik sınavını geçmesi üzerine Avrupa’daki tıp fakültelerine denk sayılmaya başlanmış ve “fakülte” statüsü kazanmıştır.

Posta Nezareti

Posta Nezareti Kuruluş Tarihi

Posta Nezareti, 23 Ekim 1840 yılında kurulmuştur. Ayrıca 1855 yılında bu nazırlıktan ayrı olarak bir de Telgraf Nezareti kuruldu.

Posta Nezareti neden kurulmuş olabilir?

Hem ülke dışından haber almak hemde halkı bilgilendirmek gerekir. Posta Nezaretinin kurulmasıyla beraber haberleşme örgütü, Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların da posta ihtiyaçlarına cevap vermeye başlamıştır.

Posta Nezaretinin çalışmalarının toplumsal ve ekonomik yaşama etkileri neler olabilir?

Posta Teşkilatı’nın İstiklal Savaşının kazanılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Özellikle Milli Mücadele Dönemi’nden Cumhuriyet’e kadar olan dönemde şifreli telgraflarla savaşların seyri değiştirilmiş, bu sayede Türk Ordusu imkansızı başararak İstiklal Harbini kazanmıştır. Aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal şifreli telgraflarla Lozan Barış Konferansını yönlendirerek Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Kuruluş Tarihi

Ülkemizdeki 3 kamu bankasından biri olan Ziraat Bankası, 20 Kasım 1863 yılında Osmanlı Devleti döneminde kuruldu.

Ziraat Bankası neden kurulmuş olabilir?

Sponsorlu Bağlantılar

19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak yaratma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu.

Bundan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Çünkü tamamen kendi kaderine terkedilmiş tarım kesiminde, geçim sıkıntısı içinde bulunan büyük bir çiftçi topluluğu başvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapı olmadığı için, sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı. Böylelikle; 15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıkları’nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankasıresmen kurulmuş

Ziraat Bankasının faaliyetlerinin toplumsal ve ekonomik yaşama etkileri neler olabilir?

23 Mart 1916 da Ziraat Bankası için yeni bir yasa çıkarılır. Yasanın 1. Maddesinde “Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur” denilmektedir. Ziraat Bankası bu amaçla tahvil çıkartabilecek, tarım işletmelerine ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, tarım aletleri ve benzeri malzemeleri temin edip peşin ya da kredili olarak çiftçilere verebilecek, gereğinde satın aldığı toprakları çiftçilere dağıtabilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Osmanlı Kurumları İle İlgili Kısa Bilgiler" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.