Kısaltma Nedir? Kullanılan Kısaltmaların Anlamları Nelerdir? | Ne Nedir Vikipedi

Kısaltma Nedir? Kullanılan Kısaltmaların Anlamları

Kısaltma günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Her an bir şeylerin kısaltmaları ile karşı karşıyayız. Peki anlamlarını biliyor muyuz?

Kısaltma Nedir? Kullanılan Kısaltmaların Anlamları

Kısaltma nedir sorusunun cevabını hemen herkes bilir. Türk Dil Kurumu’na göre kısaltmanın anlamı şöyle: kısaltmak işi, taksir, kısaltılmış ad veya söz. Kısaltmalar artık günlük hayatımızın bir parçası. Çünkü gerek bilgisayar, televizyon ve radyo başında gerekse dışarıda dolaşırken birçok kısaltma duyuyoruz veya görüyoruz. Hatta bunların bazılarının farkında olsak da bazılarının farkında dahi olmuyoruz. Ama ilginç olan bu kısaltmaların çoğusunun anlamını bilmiyoruz. Bizler burada hem günlük hayatta en çok kullanılan hemde nadiren de olsa kullanılan kısaltmaların hepsine yer vereceğiz. Eğer unuttuğumuz bir kısaltma var ise lütfen yorum bölümünden bizlere bildirin ve yazımıza ekleyelim.

Sponsorlu Bağlantılar

Kısaltma Nedir? Kullanılan Kısaltmaların Anlamları

A Harfi İle Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

A Alay
AA Anadolu Ajansı
AADFI bk. AKBB
AAET Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
AAFSE bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe)
AB 1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği
ABB Avrupa Birliği Bankası
ABD Ana bilim dalı
ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
ABKF Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
ABÖ Afrika Birliği Örgütü
ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
ACU bk. ATB (Asian Clearing Union)
ACÜ Acıbadem Üniversitesi
AÇSAP Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
ADB bk. AKB (African Development Bank)
ADFD bk. ADKF (Abu Dhabi Fund For Development)
ADKF Abu Dabi Kalkınma Fonu
ADSL Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ADÜ Adnan Menderes Üniversitesi
ADYÜ Adıyaman Üniversitesi
AEGM Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
AEİBÖ Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü
AEK bk. BMAEK
AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
AEÜ Ahi Evran Üniversitesi
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AFFB Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
AFİF Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
AFP bk. FBA (Agence France Press)
age. Adı geçen eser
AGİK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
AGİT Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
AGM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
agm. Adı geçen makale
agy. Adı geçen yayın
AI bk. UAT (Amnesty International)
AİBÖ Avrupa İş Birliği Örgütü
AİBÜ Abant İzzet Baysal Üniversitesi
AİÇÜ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
AID bk. UKA (Agency for International Development)
AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune def iciency syndrome)
AİHAD Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı
AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AİK Afrika İktisat Komisyonu
AİKB Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
AİPB Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği
AK Avrupa Konseyi
AKB Afrika Kalkınma Bankası
AKBB Afrika Kalkınma Bankaları Birliği
AKBİL Akıllı bilet
AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
AKD Akdeniz Üniversitesi
AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKM Atatürk Kültür Merkezi
AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı
AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi
ALADI bk. LABB
Alb. Albay
ALES Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Alm. Almanca
AMB 1. Amerika Merkez Bankası 2. Avrupa Merkez Bankası
AMEX bk. AB (American Stock Exchange)
AMF bk. APF (Arab Monetary Fund)
AMK Amerikan Merkez Komutanlığı
ANAM Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
anat. Anatomi
ANAÜ Anadolu Üniversitesi
ANT Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
ant. Antropoloji
AO Anonim ortaklık
AOÇ Atatürk Orman Çiftliği
AÖB Avrupa Ödemeler Birliği
AÖF Açıköğretim Fakültesi
AP ABD Haber Ajansı (Associated Press)
APA Avrupa Para Anlaşması
APB Avrupa Para Birliği
APE Avrupa Para Enstitüsü
APEC bk. APİİB (Asia Pacif ic Economic Cooperation)
APF Arap Para Fonu
APİİB Asya Pasif ik İktisadi İş Birliği
APÖ Avrupa Parlamenterler Örgütü
APS Acele Posta Servisi
Apt. Apartman, apartmanı
Ar. Arapça
AREL İstanbul Arel Üniversitesi
AR-GE Araştırma geliştirme
ark. Arkeoloji
Arş. Gör. Araştırma Görevlisi
As. Asker, askerî, askerlik
As. İz. Askerî İnzibat
ASAL Asker Alma Dairesi Başkanlığı
Asb. Astsubay
ASEAN bk. GAUT
ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii
ASF Avrupa Sosyal Fonu
ASİGM Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
ASK Avrupa Standartlar Komitesi
ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
ASO Ankara Sanayi Odası
AST Ankara Sanat Tiyatrosu
ASTB 1. Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği
astr. Astronomi
astrol. Astroloji
ASÜ Aksaray Üniversitesi
Anonim şirket
AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
AT Avrupa Topluluğu
ATAD Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
ATAM Atatürk Araştırma Merkezi
ATATÜRK ÜNİ Atatürk Üniversitesi
ATB Asya Takas Birliği
Atğm. Asteğmen
ATK Adli Tıp Kurumu
atm. Atmosfer
ATO Ankara Ticaret Odası
ATÜ Atılım Üniversitesi
ATYGF Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu
AUA Avrupa Uzay Ajansı
1. Ankara Üniversitesi
2. Ardahan Üniversitesi
Av. Avukat
AVM Alışveriş merkezi
AYB 1. Avrupa Yayın Birliği
2. Avrupa Yatırım Bankası
AYİM Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
AYM Anayasa Mahkemesi

B Harfi İle Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

B 1. Batı
2. Bay
BADET Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
BAE Birleşik Arap Emirlikleri
bağ. Bağlaç
BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BAKB Batı Afrika Kalkınma Bankası
BASAGM Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
BAT bk. TBB (The Banks Association of Turkey)
BATO Batı Afrika Takas Odası
BAU Bahçeşehir Üniversitesi
BAÜN Balıkesir Üniversitesi
BAY ÜNİ Bayburt Üniversitesi
BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
BCG Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
Bçvş. Başçavuş
BD Bilim dalı
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BDT Bağımsız Devletler Topluluğu
BE Büyükelçi
BERD bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development)
BEÜ Bitlis Eren Üniversitesi
BİB Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
BİK Basın İlan Kurumu
BIS bk. UÖB (Bank for International Settlements)
bit. b. Bitki bilimi
biy. Biyoloji
bk. Bakınız
bl. Bilişim
Bl. Bölük
BM Birleşmiş Milletler
BMAEK Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
BMÇYT Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı
BMEBKT Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
BMSKÖ Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
BMT Birleşmiş Milletler Teşkilatı
BMTKK Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
BMYRİ Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi
Bn. Bayan
Bnb. Binbaşı
BOAD bk. BAKB
BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
bot. bk. bit. b.
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Böl. Bölüm
BRT Bartın Üniversitesi
bs. Baskı, basım
BSEC bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)
BSTDB bk. KTKB
Bşk. Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
BTF Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BTÜ Bursa Teknik Üniversitesi
BUE bk. ABB (Bank of Union European)
Bul. Bulvar, bulvarı
Bulg. Bulgarca
1. Başkent Üniversitesi
2. Bingöl Üniversitesi
3. Boğaziçi Üniversitesi
4. Bozok Üniversitesi
BÜMKO Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
BVÜ Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
BYEGM Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Kısaltmaların devamı gelecek…

Sponsorlu Bağlantılar

"Kısaltma Nedir? Kullanılan Kısaltmaların Anlamları" İle İlgili Benzer Yazılar

Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir