Ana Sayfa » Yaşam » Milletvekillerinin Görevleri Nelerdir? Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

Milletvekillerinin Görevleri Nelerdir? Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

Sponsorlu Bağlantılar

Milletvekilİ nedir, Milletvekilleri ne iş yapar, Milletvekillerinin görevleri nelerdir, Milletvekilleri neden seçilir, Milletvekili olanlar ne iş yapar, Milletvekillerinin maaşları ne kadar, Milletvekilleri ne kadar maaş alıyorlar, Milletvekillerinin aldıkları maaş ne kadar.

Milletvekillerinin Görevleri

 1. Milletvekilinin görevleri için anayasaya bakıldığında meclisin yetki ve görevleri diye bir bölüm bulacaksınız.
 2. Milletvekili de meclis üyesi olduğu için görevleri doğal olarak meclis göreviyle aynıdır.
 3. Milletvekilleri TBMM’nin üyesi olarak Mecliste görev yaparlar.
 4. TBMM’nin başlıca görev ve yetkileri ise, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek;
 5. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.
 6. Anayasa ve yasalarda belirtilen diğer görevleri yapmaktır.
 7. Diğer yandan Milletvekilleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.
 8. Bütün bunlar Anayasamızda milletvekilleri için tanımlanan görevlerdir. Ancak bunun dışında kamu vicdanı ve siyasi etik açılarından vatandaşlar vekillerinde neler beklerler biraz da onlara bakalım.
 9. Milletvekili adayı olan kişiler seçim sürecinde seçmenine çeşitli konularda vaatlerde bulunurlar. Seçmenler verdikleri sözleri seçildikten sonra tutmalarını beklerler.
 10. Bu nedenle milletvekili olmadan önce adayların yerine getirmeyecekleri konularda vaatte bulunmamaları gerekir.
 11. Aksi durum siyasete olan güveni zayıflatır ve neticede sistem zarar görür.
 12. Milletvekilleri görevde bulundukları süre içerisinde her yasama dönemi sonlarında iletişim araçları yoluyla topluma mal beyanında bulunmalıdırlar.
 13. Milletvekillerinin söylemleri, yaşam biçimleri ve davranışları birbirine uyumlu olmalıdır.
 14. Topluma örnek olmalıdırlar.
 15. Milletvekili olan kişi halkın ihtiyaç duyduğu hizmetler ve sorunlar hakkında gerek ulusal ve gerekse yerel düzeyde çözüm getirebilecek en az bir alanda uzmanlaşmış olmalıdır. Yani belli bir alanda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır.
 16. Milletvekilleri görev süreleri içerisinde temsil ettikleri kitlerinin çıkarlarına aykırı
 17. kişisel çıkar peşinde olanların aleti olmamalıdırlar.
 18. Bu gibi durumlar karşısında kamu yararını önde tutmalıdırlar. Bu konuda çıkar çevrelerinin baskılarına boyun eğmemelidirler.
 19. Milletvekili olan bir kişi eğer kamu kurumlarında görev alacaklar hakkında atama ve benzeri şahısları değerlendirme gibi bir güç kullanacaksa tarafsızlık, liyakat ve kamu yararına önem vermelidir.
 20. Milletvekilleri tüm faaliyetlerinde temsil ettikleri vatandaşlarına karşı açık ve şeffaf olmalıdırlar.
 21. Çalışmaları hakkında sürekli olarak halka ve sivil toplum kuruluşlarına çeşitli iletişim araçları kanalıyla bilgi vermelidirler. Sorulan soruları cevaplamalıdırlar.
 22. Milletvekilleri seçildikten sonra sadece kendilerine oy verenlerin değil vermeyenlerin de vekili olduklarını dikkate alarak temsil görevini yürütmelidirler. Her konuda demokratik kuralarla uygun hareket etmelidirler.
 23. Görevlerini yerine getirmeleri sırasında tarafsız olmalıdırlar.
 24. Milletvekilleri, yapacakları her türlü davranışlarından dolayı kişisel olarak sorumludur. Meclis çatısındaki kürsü dokunulmazlığının dışında kişisel davranışlardan dolayı ortaya çıkacak suç teşkil eden her konuda soruşturmaya ve yargılanmaya daima açık olmalıdırlar.
 25. Milletvekilleri görevleri sırasında kamu hizmetlerinde görev yapan memur ve bürokrat üzerinde siyasi baskıya neden olacak davranışlarda bulunmamalıdırlar.
 26. Milletvekilleri, kamu hizmeti yapmaları nedeniyle kendilerine sağlanan kamusal imkanları amaçları dışında kullanmamalıdırlar.
 27. Milletvekilleri, Genel Kurul veya komisyonlarda yapılacak olan oylamalarda kendilerini seçenlerin çıkarlarını önde tutarak oylarını kullanmalıdırlar. TBMM’de kararlarını verirken hür iradelerini kullanmaya özen göstermelidirler.
 28. Genel Başkanlarının veya parti gruplarının istekleri olsa dahi, yanlış buldukları konulardaki kararlara evet dememelidirler.
 29. Lider Sultasına Karşı Korkmadan Fikirlerini Açıklayabilmeli ve gerektiğinde istifa edebilme cesaretini göstermelidirler.
 30. Milletvekili toplumun bugününe ilişkin sorunlarına çözüm ararken geleceğine yönelik öngörülere sahip olmalıdır.
 31. Ülkemizin ve Laik Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğü için her şeyi göze alabilmelidirler.
 32. Seçildikten sonra meclis çatısı altında yaptıkları yemine sadakat göstermelidirler.

Milletvekillerinin görevleri

Milletvekili Maaşı Ne Kadar

Milletvekilleri, 12 bin 070 TL görev aylığının yanı sıra, iki yılı tamamladıklarında çalışırken yaklaşık 8 bin TL’de emekli aylığı, ayrıca toplu emeklilik ikramiyesi alabiliyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, daha önce SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı’ndan emekli olan milletvekilleri de bu avantajdan yararlanabiliyorlar.

Milletvekili maaşı: 12 bin 070 TL

Sponsorlu Bağlantılar

Emeklilik: Yaş sınırı yok.

Çifte emekli geliri var.

Maaşın milli gelire oranı: % 56

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Milletvekillerinin Görevleri Nelerdir? Milletvekili Maaşları Ne Kadar?" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.