Ana Sayfa » Yaşam » Teokrasi Nedir? Teokratik Yapı Ne Demektir? Teokrasinin ve Teokratik Toplumun Kuralları

Teokrasi Nedir? Teokratik Yapı Ne Demektir? Teokrasinin ve Teokratik Toplumun Kuralları

Sponsorlu Bağlantılar

Teokratik ne demektir, teokrasi ne demektir, teokratik devlet nedir, teokrasinin anlamı nedir, teokrasi kuralları nelerdir, teokratik yapının temel kuralları nelerdir.

Teokrasi Ne Demektir

Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devletidaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. Her ne kadar farklı algılanış biçimleri ve yorumları mevcut olsa da, teokrasi en yalın anlamda “devlet işlerinden bir türruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırılmaya çalışıldığı sistem” olarak tanımlanabilir.

teokrasi

Sponsorlu Bağlantılar

Teokrasi teriminin kökeni Yunanca θεοκρατία (theokratia)’dan gelmektedir. Tanrı düzeni (Josephus) demektir. Kelime Yunanca Teos’dan dönüşmüştür. Theos kelimesinin kökeni Hint Avrupa dillerinde dinî kavramlar içinde yer alır. Theos’un anlamı tanrı, Kratos’un anlamı ise düzen demektir. Kelime Yunancada Tanrı’nın Düzeni anlamına gelir. Teokrasi kelimesi hiçbir dilde de gerçek anlamında kullanılmamıştır. İngilizcede kaydedilen ilk kullanım 1622 tarihlidir. İlahi Esin Altındaki Papazların Hükümeti olarak (Tevratda Krallardan önce kullanıldığı şekliyle) anlaşılmıştır. 1825’ten sonra ise Din adamlığına ve dine dayalı politikve sivil güce teokrasi denilmiştir.

Teokrasi ve Teokratik Toplumun Kuralları

Din kurallarının geçerli olduğu sistem olan teokraside, kurallar ya dini kuralların aynısıdır, ya bunlardan büyük ölçüde etkilenmiştir ya da dini kurallarla çelişik olsa dahi dini temellere dayandırılır veya meşrutiyet için dayandırılması gerekir. Teokrasi ile yönetilen ülkelerde hukuk sistemi dine dayandırılması gerekir, hukuki kararların en yüksek mercii bir tür ruhban sınıfıdır. Teokratik sistemin dayandırıldığı dine göre ağırlığı ve önemi çeşitli olsa da, bu sistemde doğma mantığı ve akli durum göz önünde tutulur; çoğu zaman mantıki, akli ve pratik durumlar kabul edilen dogmalara adapte edilmeye çalışılır. Teorik anlamda, sistemin temeli dogmadır, diğer her türlü bilgi ikincil önem ve plandadır. Toplumsal yapı, hukuki yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre uygulanır. Günümüzde, Vatikan, Suudi Arabistan ve İran böyle yönetilmektedir.

Teokratik Monarşi

Teokratik monarşi, içinde hem teokrasiyi hem de monarşiyi barındıran yönetim biçimidir.Tek kişinin egemenliğinde olmasına rağmen din kurallarına uygun bir yönetim vardır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Teokrasi Nedir? Teokratik Yapı Ne Demektir? Teokrasinin ve Teokratik Toplumun Kuralları" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.