Ana Sayfa » Sözlük » Yargı Organı Nedir? Yargı Organı Görevleri

Yargı Organı Nedir? Yargı Organı Görevleri

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Yargı Organı Nedir? Yargı Organı Görevleri” başlıklı yazımızda Yargı nedir, Yargı ne demektir, Yargı kelimesinin tanımı, Yargı kelimesinin eş anlamlısı, Yargı kelimesinin ingilizce karşılıkları, Yargı ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Yargı hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Yargı Tanımı

Yargı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm

2. hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza

Yargı Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Yargı kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Yargı – hüküm / karşılaştırma / kavrama / kaza

Yargı kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Yargı kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Yargı organı-1

Yargı İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Yargı kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

yargıya başvurmak yargıya gitmek yargıya varmak

Yargı İle İlgili Birleşik Sözler

Yargı kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

yargı alanı yargı çevresi yargı denetimi yargı erki
yargıevi yargı gücü yargı organları yargı usulü
yargı yeri yargı yetkisi yargı yolu ön yargı
peşin yargı değer yargısı

Yargı İngilizcesi

Yargı kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  • Yargı – judgment

Yargı Hakkında Detaylı Bilgi

Yargı (yargı erki olarak da bilinir); egemenlik veya devlet adına hukuku yorumlayan ve ona başvuran mahkemeler düzenidir. Yargı ayrıca uyuşmazlıkların çözümü için bir işleyiş de sağlar. Kuvvetler ayrılığı öğretisi altında, yargı genellikle yasa çıkarmaz (bu, bütün üyelerin hazır bulunduğu bir yüksek tabakada, yasamanın sorumluluğundadır) ya da yasaları uygulamaz (bu da yürütmenin sorumluluğundadır), daha çok yasaları yorumlar ve onları her hukuksal olayın gerçeklerine uygular. Bu devlet erki sık sık “Yasalar önünde herkes eşittir.” ilkesini sağlama almakla görevlendirilir. Genellikle bir son-başvuru mahkemesinden (yüce divan ya da anayasa mahkemesi denir) ve daha düşük mahkemelerden oluşur.

Sponsorlu Bağlantılar

Yargı organı-2

Sponsorlu Bağlantılar

Pek çok yargıda yargı erkinin yargısal denetim yoluyla yasaları değiştirme gücü vardır. Yargısal denetim gücü olan mahkemeler devletin yasalarını ve kurallarını bir anayasanın hükümleriyle çelişkili bulursa bozabilir. Yargıçlar bir anayasanın yorumlanması ve uygulanması için bir eleştirmen güç atarlar, böylece ortak hukuk ülkelerinde genelgeçer bir anayasal hüküm topluluğu yaratılmış olur. Son onyıllarda yargı anayasaca kurulmuş ekonomik haklara ilişkin ekonomik konularda etkinleşmiştir; çünkü ekonomi bilimi doğru yasal yorumlama ile ilgili soruların içyüzünü anlama koşulunu koyar. Çoktan beri devletin ekonomik siyasetinden bağımsız kuramsal bir yasal belge olarak anayasasını işlemeyi sürdüren ve siyasal ve ekonomik düzende geçişler yaşayan bir ülkede, yürütme ve yasama erklerinin ekonomik işlerinin yargısal denetiminin uygulaması büyümüştür. 1980’lerde, neredeyse on yıldır Hindistan Yüce Divanı, Hint Anayasası’nın birkaç metninin çok geniş bir yorumlamasını kullanarak yoksul ve ezilen adına kamu yararı davasına özendirmekteydi.

Geçiş yaşayan ve gelişen ülkelerin pek çoğunda yargının bütçesi neredeyse bütünüyle yürütmenin denetimindedir. Bu durum, yargıya eleştirel mali bir bağımlılık yarattığından güçler ayrılığının temelini çürütür. Yargı için harcama yapan hükümet de içinde olmak üzere doğru ulusal servet dağılımı anayasal ülke ekonomisinin konusudur. Yargıda yozlaşmanın iki yöntemini ayırt etmek önemlidir. Bu iki yöntem; özel kişi ve [bütçe tasarlaması ve çeşitli ayrıcalıklar yoluyla] devlettir.

“Yargı” terimi hem bir yargının çekirdeğini oluşturan yargıçlar, sulh hakimleri ve öteki yargıcılar gibi topluca çalışanları, hem de düzenin düzgünce işlemesini sürdüren kadroları belirtmek için de kullanılır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Yargı Organı Nedir? Yargı Organı Görevleri" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.