Ana Sayfa » Atatürk » Atatürk’ün Başyaveri Cevat Abbas Gürer Kimdir? Cevat Abbas Gürer Hayatı

Atatürk’ün Başyaveri Cevat Abbas Gürer Kimdir? Cevat Abbas Gürer Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Cevat Abbas Gürer’in Yaşamı

1887 yılında dünyaya gelen Cevat Abbas Gürer, hem Atatürk’ün başyaveri hem bir Türk askeri hemde milletvekili idi. Cevat Abbas Gürer, Harp okulunu Piyade Teğmen olarak bitirdikten sonra 3. Orduya geçti. TBMM’de 5 dönem Bolu milletvekilliği yapmıştır. Cevat Abbas Gürer 1943 yılında Yalova’da vefat etti.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne Manastır Harp okulunda öğrenci iken girmiştir. Preşova, Komanova, Koçana ve Köprülü bölgelerinde 19. Alayda görevli iken bulunmuştur. 1911 yılında Selanik’de eşkiya takibi görevi yapmıştır.1911 yılının sonlarına doğru 37. Alay  yaverliğine atanmıştır.1912 yılında üsteğmenliğe 1913 yılında ise inzibat subayı oldu ve ardından İstanbul Merkez Komutanlığına atandı. Birinci Dünya Savaşı seferberliğinde açılan Yedek Subay Talimgâhı’nda ek görev olarak bölük komutanlığı yaptı.

Cevat Abbas Gürer-2

16 Nisan 1915’te Anafartalar Grubu Kurmayı’na verildi. 13 Aralık 1916’da yüzbaşı oldu. 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın yaverliğine tayin edildi. Savaş süresince yaver olarak Mustafa Kemal Paşa’nın maiyetinde bulundu. Mütarekeden sonra Yıldırım Ordular Grubu’nun lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine verilen Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi.

“Geldikleri Gibi Giderler” Sözünün Sahibi

İşgal altındaki İstanbul’un hazin manzaralarını Mustafa Kemal Paşa ile birlikte gördü. İstanbul limanında demirli işgal donanma gemilerinin arasından geçerken, Mustafa Kemal Paşa’nın “”Geldikleri gibi giderler!.” sözünü söylediği kişi, yaveri Cevat Abbas Gürer’di. 30 Nisan 1919’da 9. Ordu Müfettişliği’ne atanan Mustafa Kemal Paşa’nın yaveri olarak Bandırma Vapuru’yla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da bulunduğu ve Ulusal Kurtuluş planları gizlice hazırladığı 6 aylık süre içinde kendisine refakat etti.

Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Anadolu’ya Kocaeli yarımadası üzerinden geçebilme olasılığı için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladı. Yahya Kaptan Milli Müfrezelerini örgütledi. Mustafa Kemal Paşa’nın dikte ettiği Amasya Genelgesi’ni kaleme aldı. Erzurum’da 8 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın askerlikten istifası üzerine Erzurum Müstahkem Mevkii Komutanlığı emrine atandı. Sivas Kongresi’nden sonra Heyet-i Temsiliye Başkatipliği’ne getirildi. Osmankı Meclis-i Mebusan’ın son dönemi için 8 Ocak 1920’de yapılan seçimlerde Bolu Milletvekili olarak Meclise katıldı. Meclisin feshi üzerine Ankara’ya gelerek 5 Temmuz 1920’de TBMM Genel Kurulu’na Bolu Milletvekili olarak takdim edildi.

Cevat Abbas Gürer-1

Sponsorlu Bağlantılar

 

Yozgat Ayaklanmasını Bastırdı

Sponsorlu Bağlantılar

 

17 Temmuz’da Yozgat ve yöresindeki ayaklanmanın bastırılmasında görevli olarak izinli sayılıp Meclis’ten ayrıldı. Kurduğu Süvari Müfrezesi ile bölgede asayişi korudu. 20 Ekim 1920’de özel görevle Bulgaristan’a gönderildi. Görevinde başarılı olması dolayısıyla 1921 yılı sonuna kadar Sofya’da Ankara Hükümeti’nin temsilcisi olarak görev yaptı. 4 Şubat 1922’de yeniden Meclis’e katıldı. Meclis’te Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonları’nda çalıştı. 1 Eylül 1923’te Binbaşılığa yükseltildi. Atatürk’ün işaretiyle Türk Tayyare Cemiyeti’ni kurdu (Türk Hava Kurumu) ve cemiyetin başkanlığını bir yıl süreyle üstlendi.

1926’da görevini Fuat Bulca’ya devretti. İsteği üzerine 27 Şubat 1927’de ordudan emekliye ayrıldı. İş Bankası’nın kurucularından olan Cevat Abbas Gürer, Atatürk’ün emriyle kurulan Ateş Güneş Spor Kulübü’nün de kurucu başkanıydı. Cevat Abbas Gürer 4 Temmuz 1943’de Yalova’da vefat etmiştir. Anıları “Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, Cepheden Meclise Büyük Önder ile 24 yıl” Başlıklı kitapta toplanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Atatürk’ün Başyaveri Cevat Abbas Gürer Kimdir? Cevat Abbas Gürer Hayatı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.