Ana Sayfa » Biyoloji » Parazitler ve Parazitlerin Sebep Olduğu Deri Hastalıkları

Parazitler ve Parazitlerin Sebep Olduğu Deri Hastalıkları

Sponsorlu Bağlantılar

Parazitler ve Deri Hastalıklar

Parazitler, vücut için zararlı organizmalardır. Parazitler bir canlı üzerinde o canlıya bağımlı bir şekilde hayatlarını sürdüren çok küçük organizmalardır. Parazitler üzerinde yaşadığı canlıdan beslenirler. Bütün sıkıntı da buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü parazitler üzerinde yaşadığı canlıdan beslendikleri için üzerinde yaşadıkları canlının zayıf düşmesine sebep olurlar. Eğer üzerinde yaşadıkları canlı bir insan ise o insanın zayıf düşmesine sebep oldukları için o insanlar için hastalık sebebi olurlar.

Zaten birçok hastalığın sebebi parazitlerdir. En bilinen parazit türü sığır, kedi ve  köpeklerde yaşayan şeritlerdir. Şeritler hayvana ilk yerleştikleri zaman kist halinde olurlar. Hayvana yerleştikten sonra zamanla kistini kırar ve hayvandan beslenerek olgunlaşır ve hayvanın bağırsak bölümüne yerleşir.

Parazitler

Benzeri durumlar genellikle ya konağın zarar görmesi ya da bağışıklık sisteminin uyum göstermesi ile sonuçlanır. Bazı kurt türleri nadirende olsa beyin ve karaciğer gibi organlara zarar verebilmektedir. Gezici bir parazit olan askaris yoğun vakalarda çok yaygın olmasada kazara akciğere girerek çıkamayabilir veya karaciğerde apseye neden olabilir. Ölümcül durumlar genelde hatalı konaklarda görülmektedir.

Parazitlerin Verdiği Zararlar

Parazitler genel olarak organizmayı tahrip etmekte soyucu, sömürücü, mekanik olarak etkilemekte ve diğer hastalıklara canlıları dispoze kılmaktadırlar. Paraziterlerin hemen hemen bütün salgıları, sindirilmemiş artıkları organizma için toksiktir. Ayrıca bazı parazitlerin özel toksinleri vardır. Bunları salgılayarak hücre ve dokuları eritirler, kanın pıhtılaşmasına engel olurlar. Bu toksinlerle organizma tedricen zehirlenir. Alyuvarları erittiğinden anemi meydana gelir. Kan tablosu değişir. Toksinlerin sinir sistemine de etkisi vardır. Bunun sonucu bazen felçler ve kuduz benzeri semptomlar meydana gelir. Gelişmede gerilik meydana gelir. Genital organların küçüldüğü, atrofiye olduğu, tenasüli kudretin azaldığını bildiren araştırmalar vardır.

Parazitlerin Gelişme Evresi

Sponsorlu Bağlantılar

Parazitler de birer canlı varlık oldukları için gelişmeleri, büyümeleri için beslenmek zorundadırlar. Gıdalarını organizmadan temin ederler. Sayıları fazlalaştıkça aldıkları gıda miktarı artacağından organizmanın zayıflamasına, verilen gıdadan tam istifade edememesine, yem miktarı arttırıldığı olaylarda ölümlere sebep olmaktadırlar.

Parazitlerin Organlar İçin Zararları

Parazitler mekanik olarak da organizmaya zarar vermektedirler. Bulundukları organlara mekanik olarak basınç yapmaktadırlar. Bunların sayısı kadar bulundukları organın da önemi vardır. Beyin, göz gibi nazik organlarda bulundukları zaman, sayıları az da olsa meydana getirdikleri etki büyüktür. Hücre parazitleri çoğalırken hücreleri parçalarlar. Bazı parazitler safra kanalını tıkayarak sarılık meydana getirirler. Bazı parazitler de, örneğin bağırsakta yaşayanların birkaç tanesi bir araya gelerek bağırsakları tıkarlar ve şiddetli hazımsızlıklara sebep olurlar. Parazitlerin genç şekilleri organizmada göç ederken diğer bazı hastalık etkenlerini de beraberinde sürükledikleri gibi, zayıf düşürdükleri organizmalarda salgın hastalıkların kolaylıkla etkimesine sebep olurlar. Bundan ötürüdür ki, paraziter hastalıklara yakalanan hayvanlarda diğer hastalıklar da kolaylıkla yerleşebilmektedir. Parazitlerden mütevellit metabolik bozukluklar, vitamin hormon dengesinin bozulması, özelikle hayvanların iyi beslenemedikleri hallerde doğal direncin bozulması sonucu parazitlerin etkileri artmaktadır.

Parazitlerin Teşhisi

Paraziter hastalıklar bariz bir şekilde dikkat çekmediği, ölüm olayları görülmediği hallerde, bunların meydana getirdikleri verim düşüklüğünü kesin olarak hesaplamak güçtür. Paraziter hastalıklarda görülen semptomlarla, klinik olarak hastalığı teşhis etmek zordur. Ancak parazitin kendisini veya gelişme devirlerini görmek ile kesin teşhis konur. Bazı hallerde birkaç paraziter hastalık birlikte seyreder ki böyle durumlarda telefat artar.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Parazitler ve Parazitlerin Sebep Olduğu Deri Hastalıkları" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.