Ana Sayfa » Genel Kültür » Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

Sponsorlu Bağlantılar

Lazca kelimeler nelerdir, lazca kelimeler ve anlamları nelerdir, lazca kelimeler ve Türkçe anlamları nelerdir, alfabetik sıraya göre lazca kelimeler ve Türkçe anlamları şeklinde lazcaya ait kelimeler ve Türkçe anlamları yazımızda mevcut.

Lazca Kelimeler ve Anlamları

Aşağıdaki listede sizler için bazı lazca kelimeleri ve bu kelimelerin Türkçe anlamlarını bir araya topladık. A’dan Z’ye kadar bazı lazca kelimeler ve anlamları aşağıdadır;

lazca kelimeler anlamları

A ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Aclanmak : Acıkmak
 • Açanki : Ne zamanki
 • Ahpon : Hayvan gübresi
 • Afalamak : Kazmak
 • Anceli-Kunceli : Tahta revalli
 • Ander : Ölünün arkasından kalan
 • Anteri : Entari
 • Aposkal : Yapılması gereken iş payı
 • Apsimati : Cansız, beyaz kıvılcım.
 • Atiçi : Henüz çiçek açan salatalık
 • Aykırılamak : Yan tarafa doğru gitmek
 • Atiça : Ateş böceği

B ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Ballı lobya : Soya fasulyesi
 • Başukari : Yukarıya doğru
 • Bayyışağa : Aşağıya doğru
 • Belkim : Belki
 • Beyinmek : Büyümek
 • Buldur : Geçen sene

C ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Caris Olmak : Rahatsız olmak
 • Coco : Kumda oynanan çocuk oyunu

Ç ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Çafladi : İnce odun parçası
 • Çafılamak : Tırnakla kazımak, bahane aramak
 • Çağana : Yengeç
 • Çamı : Saç örgüsü
 • Ça pula : Kullanılmış ayakkabı
 • Çaşot : Elçi, aracı kadın
 • Çatara : Uygunsuz, yaramaz kişi
 • Çatmak : Görmek, rastlamak
 • Çıkma : Kız ve erkek tarafının gönderdikleri hediye
 • Çıpa : Arı iğnesi. Çocuk göbeği
 • Çırpıntı : Çalı ve odunun küçük parçaları
 • Ç irmulis etmek : Kıvranmak
 • Çıtarı : Horoz ibiği
 • Çiçi : Yaranın sulanması
 • Çiçili : Solucan. Zayıf ince kız.
 • Çili pumburi : Ateş böceği
 • Çimidi : Beyin, beynin dağılmış şekli
 • Çisenti : İnce yağmur
 • Çişon : Sarmaşık
 • Çulek : Tahta yoğurt ve pekmez kabı
 • Çumur : Mısır unu, yağ ve çökelekle yapılan yemek
 • Çupi : Çubuk
 • Çupyas : İnceden ağırma, sızı.

D ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Da : Anlamı güçlendirmek için kullanılan pekiştirme eki.
 • Dandaniça : Sözünde durmayan, dönek
 • Davli : Odun parçası
 • Deremen : Değirmen
 • Deyine : Diye
 • Dimari : Ham meyve
 • Doğdi : Kalın odun parçası
 • Dolaylık : Belden aşağıya sarılan peştamal

E ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Ebi : Öbür
 • Ecinli : Cinli, perili
 • Elcan : Yabancı
 • Encami : Acemi
 • Eyicene : İyicene, dikkatlice

F ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Farfatara (fafatura) : Kelebek
 • Farfaratis : Çırpınma, çarpıntı
 • Feli : Kabak dilimi
 • Feretiko : Rize bezi
 • Fitra : Mısır fidesi
 • Fitruka : İyi giyimli kız
 • Flanbur : Ihlamur
 • Foli : Ufak toprak çukur
 • Frahti : Kalın kestane tahtası
 • Fufudi : Sivilce
 • Furnesi : Kavrulmuş mısırdan yapılan un
 • Fu ska (Likapa) : Böğürtlen

G ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Gerdel : İneğe verilen yemin konulduğu tahta kap
 • Ganguli Guçça : Tahta revalli

H ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Haçan (haçanki) : Mademki
 • Halaçı : Dolu
 • Haloti : Balgam
 • Hamlahus : Mısır
 • Hapalamak : Karıştırmak
 • Harçı : Sırık
 • Haşlak : Olumsuz, ***** adam
 • Haşli : Çok sıcak
 • Hatyaluk : Çöplük
 • Hayat : Giriş, hol
 • Hayın : Çok şiddetli, iyi
 • Helepi : Kabak çekirdeği
 • Hemence : Bir çeşit bez çanta
 • Hep : Hap
 • Hepli : Siyah üzümün kabuğu
 • Hepten gitmek : Hasta olmak
 • Herik : İnce ve uzun kazma
 • Hişir olmak : Değerini yitirecek kadar bollaşmak
 • Hoholis (Hohol) : Karma karışık
 • Hohori : Baykuş
 • Hosti : Kor
 • Hoşeti : Kuru mısır yaprağı
 • Hozan : Ot olmayan yer
 • Hukelenmek : Çok kızmak
 • Hutupis : Yolmak, Koparma
 • Hutuli : Yavrum, evladım
 • Hutumi : Gırtlak, boğaz

I ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

Ikılmak : Yıkılmak

İ ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • İkamak : Yıkamak
 • İpranmak : Eskimek, yırtılmak
 • İpratmak : Yırtmak, eskitmek

K ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Ka : Yakınlık, sevgi ifade eden kelime sonuna gelen ek. Dayıka
 • Kaçata : Alın
 • Kaful : Dikenlik
 • Kaleçi : Boncuk
 • Kambi : Taze çay filizi
 • Kanci : Dilim
 • Kapoçi : Çıbanın su toplamış hali
 • Karkalaçi : Derelerin denize taşıdığı odun
 • Kartuli : Baca kurumu
 • Kavara : Yellenmek
 • Kaybana : İstenmeyen bir şey
 • Kehkür : Kepçe
 • Kerbeluk : Gübrelik
 • Keşan : Başa sarılan peştamal
 • Kevi : Sağlam
 • Kevret : Yatak
 • Kindi : İkindi
 • Koçira : Tutumlu kadın
 • Kohlidi : Sümüklü böcek
 • Koliva : Suda pişmiş mısır
 • Koma : Set
 • Komri (kunduri) : İskemle
 • Kopali : Çamaşır tokmağı
 • Kopça : Düğme
 • Kopeli : Evlilik dışı çocuk
 • Korbakor : Sevilmey en kişileri kınamak için kullanılır
 • Korkızan : Korkak
 • Kot : Ölçü birimi, 5 kilo
 • Koti : Lahana gövdesi
 • Kotila : Ense
 • Kukari : Ucu çatallı değnek
 • Kukuçi : Küçük, güzel, minyon tipli
 • Kukuta : Çay tohumu
 • Kumuşi : Kestanenin dikenli dış kabuğu
 • Kupsi : Taze fasulyenin uçları
 • Kutali : Lahana vurmaya yarayan çamdan yapılan mikser.
 • Kutuni : Mısırın danesiz gövdesi
 • Kuyis (ğarğaris) : Bağırmak çağırmak

L ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

Lahmi : İneklere çeşitli yeşilliklerden pişirilerek verilen yemek
Langona : Kör yılan
Lobiya : Fasulye
Laus : Mısır
Lenguri : Uzun boylu, hantal adam
Lekur : Uzun
Lezgi : Derbeder insan
Livor : Bir çeşit ot

M ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Mabeyin : Yan oda
 • Malez : İneğe verilen yem
 • Maraz : Ruhi hastalık
 • Megereme : Meğer
 • Metika : Çelik çomak çubuğu
 • Momoli : Böcek
 • Mamuli : Diken meyvesi
 • Minci : Çökelek
 • Mizmici : Çok titiz
 • Mokol : Tarlada büyük ateş
 • Muh : Çivi
 • Muhlama : Mısır unu muhallebisi
 • Muncur : Dudak

N ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Nayla : Serender
 • Nemise : Güzel
 • Nayino : Sevgili, sevdiceğim (aslen Rumca’dır)

O ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Ola : Ulan

P ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Paçi : Küçük kız. Büyük kızlara şaka için denir.
 • Pafuli : Patlamamış mısır. Güzel tombul kız
 • Pağsa : Kulübe
 • Pali : İneğin bağlandığı kazık
 • Pambuk : Pamuk
 • Panti : İneğin ot yediği bölme
 • Papur : Vapur
 • Pardi : Erkek çakal
 • Pasmanika : Patlamış mısır
 • Patoma : Ahırdaki tahta döşeme
 • Peçare : Çit
 • Peçi : Cilt. “O paçi, o kızara peçilarun”
 • Pepeçura : Üzümden yapılan muhalebi kıvamında tatlı
 • Pleki : Mısır ekmeği pişirmek işin kullanılan taş
 • Pontul : Pantolon
 • Puli : Kuş yavrusu
 • Pumburi : At sineği
 • Purtuli : Eski

R ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Rahna : Örümcek
 • Roka : Mısırın kabuklu hali
 • Rokopi : Mısır fidelerinin seyreltilmesi

S ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Sebi : Çocuk
 • Sığna : Yara izi
 • Sığran : Isırgan otu
 • Sumari : Geç kalan. Son çocuk
 • Sumuş : Parmak boyunda ölçüm birimi

Ş ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Şaloti (haloti) : Ağızdan akan salya

T ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Tağra : Ufak balta
 • Tami : Çay bitkisi ocağı
 • Tavara : Gece gelip insanların ağzına kapatan bir tür hayalet
 • Temeçi : Kaburga kemiği
 • Tepes kupas : Tepe taklak
 • Teretelli : Üzüm toplama sepeti
 • Tiken : Diken
 • Tirmata : Ekmek kırıntısı
 • Tomoni : Ot yığını

U ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Usti Dönmek : Başı dönmek
 • Uyma gitmek : Delikanlıya kaçmak

V ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Vu : Şaşırma ifadesi

Y ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Yane : Ne sandın?
 • Yalağuz : Yalnız
 • Yeni Yetne : Genç, delikanlı
 • Yukisi gelmek : Uykusu gelmek

Z ile Başlayan Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları

 • Zatiberi : Zaten, eskiden beri
 • Zımilaçi : Sık dikenlik
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Lazca Kelimeler ve Türkçe Anlamları" İle İlgili Benzer Yazılar

Yorumlar (3)

 1. Ali dedi ki:

  Arkadaşlar bu kelimelerin çoğu karadeniz şivesidir lazca ayrı bil dildir. kürtçe ermenice gürcüce gibi yerel bir dildir ve kendine has alfabesi vardır latin harfleriylede yazılır. buradaki kelimelerin bir çoğu lazcadan dilimize geçmiş ancak kelime yapısı değişmiş lazcayla alakası kalmamış yerel ağız veya şive özelliği taşıyan kelimelerdir.

 2. mustafa dedi ki:

  Haçan,Haşli,Ikılmak,İkamak,İpranmak, Kaful,Aykırılamak,Deremen. Bunlar ve daha yazamadığım üste onlarca kelime lazca ile hiçbir ilgisi yoktur. Zaten Türkçe kelimeler ve Trabzon şiveleri bu kelimeler lazca değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.