Ana Sayfa » Sözlük » Medya Nedir? Medya Ne Demektir? Anlamı

Medya Nedir? Medya Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Medya Nedir? Medya Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Medya nedir, Medya ne demektir, Medya kelimesinin tanımı, Medya kelimesinin eş anlamlısı, Medya kelimesinin ingilizce karşılıkları, Medya ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Medya hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Medya Tanımı

Medya kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir ve Medya kelimesinin anlamı Türk Dil Medyau (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim İletişim ortamı
Medya dedikleri bu bin başlı ejderhayla baş edemedim.” – N. Meriç

2. İletişim araçları
Medyanın marifetlerini aklı başında okur zaten biliyordu.” – İ. Aral

Medya Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Medya kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Medya kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Medya kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Medya kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

medya

Medya İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Medya kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Medya kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Medya İle İlgili Birleşik Sözler

Medya kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  medya camiası
  • medya grubu
  • medya maydanozu
  • medya starı

Medya İngilizcesi

Medya kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Medya -media

Medya Hakkında Detaylı Bilgi

Basın-yayın (kitle iletişim araçlarıkitlesel medya), günlük dilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarını anlatmak için kullanılan bir terimdir.

Tarihten gelen süreç içerisinde baktığımızda, toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde basının önemli bir rolü vardır. Bu reaksiyon gerek iktidara, gerekse muhalif olanlara yönelebilir. Ancak burada önemli olan basının büyük kitleler üzerindeki etkisidir.

Dar anlamıyla basın, sadece gazete ve dergileri kapsamaktayken geniş anlamda basının belirli zamanlarda basılıp, her çeşit haber ve fikirleri topluma ulaştıran tüm yayın ürünleridir. Genellikle günlük basın ürünlerine gazete, haftalık, on beş günlük ve aylık basın ürünlerine de dergi denilmektedir.

İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek ve öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için girişilen çeşitli teşebbüsler sonunda bugün basın-yayın dediğimiz ve medeni toplumun dördüncü kuvveti saydığımız “basın müessesesi” doğmuştur.

Kanunda Basın-Yayın (Medya)

Basın Kanununun 3. maddesine göre:

“Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 28. maddesine göre:

“Basın hürdür, sansür edilemez…”

Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 30. maddesine göre:

“Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.” ifadesi yer alır.

Sponsorlu Bağlantılar

Diğer bir deyişle, her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran, eğlence, bilgi, ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne medya denmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

İnsanlar günlük yaşamlarında sürekli iletişim kurarlar. Çağdaş dünyadaki yaşam türü, bireyleri iletişimin teknik araçlarına daha çok bağımlı kılmaktadır. Çünkü haberleri , düşünceleri, duyguları bildirir. Medya, Görsel sanatları, müziği, tiyatroyu, baleyi, tüm insan davranışlarını kapsar, bilgiyi yayar, eğitir, eğlendirir ya da bilgiye yönelik davranışlardır. Bunun sayesinde insanlar görerek, duyarak, okuyarak edindikleri bilgileri çevresindekilere de yansıtırlar. Bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz tepkiler gösterirler. O medya aracına gösterdikleri güven oranında tutum ve tavırları da değişiklik gösterebilir. Seçilen bilgileri belleklerinde saklayıp daha sonra bunlara başvurabilirler.

Görsel kanallar, yazılı araçlardan daha etkilidir. İnsanların çoğu televizyon karşısında haftada en az 15 saat oturuyorsa, yazılı basın için günde 15 dakika bile oturmuyor. Görsel medya daha çok sayıda alıcı veya hedef kitleye iletilir.

Gazetelerin yerini televizyon alırken, yerel haberler için gazeteler en önemli kanal görevini üstlenmişlerdir.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Medya Nedir? Medya Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.