Ana Sayfa » Sözlük » Resim Nedir? Resim Ne Demektir? Anlamı

Resim Nedir? Resim Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Resim Nedir? Resim Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Resim nedir, Resim ne demektir, Resim kelimesinin tanımı, Resim kelimesinin eş anlamlısı, Resim kelimesinin ingilizce karşılıkları, Resim ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Resim hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Resim Tanımı

Resim kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve Resim kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
“Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.” – T. Buğra
2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat
“Türkiye’de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.” – O. S. Orhon
3. Fotoğraf
“Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi’nin resmine uzun uzun baktı.” – A. Gündüz
4. hukuk Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç
“Osmanlı Devleti’nin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacaklıların cebine gider.” – Y. K. Karaosmanoğlu
5. Tören
6. Açık gösterge, kesin sonuç

Resim Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Resim kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Resim – fotoğraf / tören

Resim kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Resim kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Resim İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Resim kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

§  resim almak
1) bir şeyin resmini yapmak; 2) resim çekmek; 3) vergi ödetmek.
Deyim
§  resim çekmek (çıkarmak)
fotoğraf makinesiyle bir şeyin biçimini kâğıda geçirmek.
Deyim
§  resim gibi
çok güzel.
Deyim
§  robot resmini çizmek (yapmak)
adli olaylarda tanığın tarifiyle şüphelinin görünümünü yansıtan resmini çizmek.
Deyim

Resim İle İlgili Birleşik Sözler

Resim kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

resim yazı resmetmek resmigeçit resmikabul
baskı resim cam resim canlı resim çıplak resim
çizgi resim dağlama resim gölgeli resim ıstampa resim
kazıma resim net resim nevresim robot resim
saydam resim temsilî resim vesikalık resim yakma resim
atölye resmi demir resmi duvar resmi geçit resmi
işgaliye resmi kabul resmi mağara resmi palamar resmi
tellaliye resmi

Resim İngilizcesi

Resim kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Resim – picture, photo, image

resim

Resim Hakkında Detaylı Bilgi

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir. Resim yapma sanatıyla ilgilenen kişiye ressam denir.

Tarihçe

Bulunan ilk resimler; mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve gene mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar.

İçerik açısından ilk resimler; kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dini inançlarla yapılmış oldukları tahmin edilir. Mısır, Çin ve Hindistan’da milattan önce yapılmış resimler, gündelik hayatı betimlerler, hikâyeler anlatırlar ve kılavuz nitelikleri taşırlar.

Resim yapmakta kullanılan teknoloji; malzemeleri de geliştirmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı, kullanımı daha kolay boyalar almıştır. Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kanvasa, kağıda (ve çeşitlerine), cama, sentetik malzemelere resim yapılmıştır.

Hıristiyanlık’ta resim: Batı resmi, milattan sonra dinî konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır.

İslam’da resim; Allah’ın, yarattıklarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı sanıldığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır. İslam’da insan ve canlı resimleri çizmenin yasak olmasının sebebi de şudur; İslam resmi çizilen kişilerin (Peygamberler, Alimler, önemli bir lider vs) resminin sadece resim olarak kalmaması, ileride yaşayacak olan insanların resimlerdeki kişileri aşırı yüceltip, bu kişilerin heykellerinin yapılıp putlaştırılma tehlikesi olduğundan, canlı resimleri İslam da yasaklanmıştır. Ancak o zamanlarda resim sanatı gelişmediği için bugünküyle alakası yoktur, sadece dini amaçlı yapılan semboller şeklindeki tek boyutlu bir teknikten yararlanılıp put heykeller dikilmekteydi. Resim Sanatı ise bambaşka bir şeydir, ilk olarak bir sanattır.

Rönesanstan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesansile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci’nin anatomianalizleri eşsizdir.

Osmanlı’da resim sanatının yerleşmesi: 1860-1869 döneminde, Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebi’ni kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.

Modern resim sanatı: 1880’lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmus kurallari yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.

1945’lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).

Resim sanatının etkisi: Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır. Bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir üslüp vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler. Bunun sebebi, resim sanatının erken dönemlerde gelişmeye başlaması ve ileri seviyeye ulaşmasıdır. Günümüzde ilgi olarak azalsa da resim sanatı gücünü kaybetmemiştir.

Resim sanatının günümüzdeki yeri: Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun, bir “çok kültürlülük” egemenliği sürmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Resim ve fotoğraf: Resim bir isimdir, ancak sanatçılar resim kelimesini kavramsal olarak kullandığı için fotoğrafla resim aynı değil diye benimsenir, işin doğrusu farklı aletler kullanılmasının dışında ortaya çıkan aynı gerçektir, fırça ve kalemle yapılan resimse, bir makinanın işlemiş olduğu görüntüde resimdir, ancak sanatsal bakımdan değerlendirip resim kelimesi sanat anlayışı üslübuyla kavramsallaştırılırsa bu durum ortaya çıkar ve fotoğraf resim değildir denir.

Resim Yapmakta Kullanılan Malzemeler

Sponsorlu Bağlantılar

Bazı malzemeler:

 • Akrilik
 • Fresk
 • Guaj
 • Mürekkep
 • Pastel Boya
 • Yağlı Boya
 • Pastel boya
 • Sprey Boya (Grafiti)
 • Sulu Boya
 • Bilgisayar yazılımı

Resim Sanatı Akımları

 • Soyut Sanat
 • Soyut Dışavurumculuk
 • Outsider Art
 • Art deco
 • Dijital Resim
 • Barok
 • Vücut Boyama
 • CoBrA
 • Eaismo
 • Renk Alanı Resmi
 • Konstrüktivizm
 • çağdaş sanat
 • Kübizm
 • Dışavurumculuk
 • Fovizm
 • Figuration Libre
 • Halk Sanatı
 • Fütürizm
 • Grafiti
 • Hard-edge
 • İzlenimcilik
 • Lyrical Abstraction
 • Maniyerizm
 • Minimalizm
 • Modernizm
 • Naïve art
 • Neo-classicism
 • Op art
 • Oryantalizm
 • Orphism
 • Outsider
 • Painterly
 • Foto Gerçekçilik
 • Pinstriping
 • Pluralizm
 • Persian Miniature
 • Osmanlı Minyatür Resmi
 • Noktacılık
 • Pop art
 • Postmodernizm
 • Post-painterly Abstraction
 • Precisionism
 • İlksel sanat
 • Gerçekçilik
 • Rokoko
 • Romantizm
 • Romantik Gerçekçilik
 • Sosyal Gerçekçilik
 • Stuckism
 • Gerçeküstücülük
 • Tachism
 • Tonalizm

Resim Yapma Kavramı İçinde Kullanılan Ortak Deyimler

Resim yapma kavramı içinde geçen ve diğer kavramlarla ortak kullanılan deyimler şunlardır:

 • Allegori
 • Bodegón
 • Vücut Boyama
 • Botanical
 • Figüratif Resim
 • İllüstrasyon
 • Endüstriyel
 • Peyzaj Resmi
 • Portre
 • Still life
 • Veduta

Resim yapma Kavramında kullanılan diğer ortak deyimlerden bazıları: Altarpiece, Broken Color, Karikatür, Chiaroscuro, Kompozisyon, Drybrush, Easel Picture, Foreshortening, Genre, Halo, Highlights, Resim Tarihi, Imprimatura, Peyzaj, Madonna, Maulstick, Portre Minyatürü, Mural Painting, Palet,Panel Painting, Perspektif, Pietá, Plein Air, Portre, Sfumato, Stippling, Teknik, Trompe l’oeil, Underpainting, Varnish, Wet-on-wet and Dört Boyutlu Resim.

Resim Oluşturmakta Kullanılan Teknikler

 • Biçimsel: Kompozisyon, Doluluk-Boşluk oranı, Renk, Ritim, Denge.
 • Grafik yöntemler: İzleyicinin gözünü resim yüzeyinde dolaştırmak, Kompozisyon ve elemanlarda denge sağlamak, Pozitif-Negatif; tüm boşluğu gözönünde bulundurma.
 • Grafik araçlar: Formların Geometrisi(küp-üçgen-kare-dikey çizgi-yatay çizgi vb.), Bakış açısı (Lineer Perspektif, Espas, iki boyutluluk), Düz çizgiler/Eğriler,Proporsiyon/diziliş ve plan.
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Resim Nedir? Resim Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.