Ana Sayfa » Sözlük » Stopaj Nedir? Stopaj Ne Demektir? Anlamı

Stopaj Nedir? Stopaj Ne Demektir? Anlamı

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Stopaj Nedir? Stopaj Ne Demektir? Anlamı” başlıklı yazımızda Stopaj nedir, Stopaj ne demektir, Stopaj kelimesinin tanımı, Stopaj kelimesinin eş anlamlısı, Stopaj kelimesinin ingilizce karşılıkları, Stopaj ile ilgili atasözleri ve deyimler ve Stopaj hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Stopaj Tanımı

Stopaj kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Stopaj kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

isim, ticaret Ön kesinti

Stopaj Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Stopaj kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Stopaj kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Stopaj kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

  • Stopaj kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Stopaj İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Stopaj kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

  •  Stopaj kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Stopaj İle İlgili Birleşik Sözler

Stopaj kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

  •  Stopaj kelimesinin geçtiği herhangi bir birleşik söz bulunamamıştır.

Stopaj İngilizcesi

Stopaj kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

  •  Stopaj – stoppage

Tevkifat

Stopaj Hakkında Detaylı Bilgi

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder. Stopaj: Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

Sponsorlu Bağlantılar

(Witholding, deduction at the source) Buna kaynakta kesme (tevkif) yöntemi de denebilir. Bir vergi ödeme yöntemidir. Gelir vergisi ile birlikte ortaya çıkmış ve giderek daha geniş bir uygulama alanı kazanmıştır. Bu usulde vergi borcu mükellefin kendisi tarafından değil, aracı durumundaki bir üçüncü kişi tarafından ödenir. Örneğin fabrikada çalışan işçilerin gelir vergileri işveren tarafından, ücretlerden kesilir ve Vergi Dairesine yatırılır. Bunun gibi, memurlann gelir vergisi de ilgili kamu kuruluşu tarafından maaş ödenmeden memurun maaşından kesilerek vergi dairesine ödenir. Ücret ve maaş gelirleri dışında uygulandığı başka vergi alanları da vardır (menkul sermaye iradı gibi) Bu usul vergi kaçakçılığına olanak vermez. Vergi dairesinin işini de büyük ölçüde azaltır. Ayrıca vergi gelirleri, doğuşundan kısa bir süre sonra Maliyeye geçmiş olur.

Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Yasası’nın 75/4. maddesi hükmü uyarınca yıllık ve özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve bu kısım kurumların halka açık olup olmaması koşuluna bağlı olarak kurum bünyesinde aynı yasanın 94/6-b maddesi uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile bu konuda yapılması öngörülen vergi tevkifat oranı halka açık anonim şirketlerde % 10, diğerlerinde ise % 20’dir.

Stopaj Vergisinin Amacı

Vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde gerçekleştirmek, küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemek, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak, verginin, gelirin doğuşundan çok kısa bir süre içinde maliye dairesine geçmesini sağlamak ve nihayet verginin mükellef üzerindeki psikolojik etkisini gidermektir. Türkiye’de stopaj usulüne göre, maaş ve ücretlerden kesilen vergi tutarının, ertesi ayın 23. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile birlikte verilmesi genel kuraldır. Aynı şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, dar mükellefiyete tabi olan kurumlarda ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, gayri maddi hakların satışı, devri ve temlikinden alınan değerler kurumlar vergisi tevkifatına tabidir. İşte bu kanunlardaki hükümlere göre vergi sorumlularının ödediği vergi borcu, kendilerinin borcu değildir, ama gerçek vergi mükelleflerinin vergi borcunu kesip vergi dairesine yatırmaları söz konusudur.

Gelir Vergisi Kanununa göre; vergi sorumlusu olup stopaj usulü gereğince vergi mükelleflerinin vergi borcunu ilgili vergi dairesine yatırması gereken kurum ve kişiler şunlardır : Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, gerçek gelirlerini beyana mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabına göre tespit eden çiftçiler.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Stopaj Nedir? Stopaj Ne Demektir? Anlamı" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.