Ana Sayfa » Sözlük » Türkçe Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Türkçe Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Sponsorlu Bağlantılar

Anlamdaş Kelimeler

Türkçe’mizde bir durumu anlatırken aynı anlama gelen birden fazla kelime kullanabiliyoruz. Bu gibi kelimelere de eş anlamlı yada anlamdaş kelimeler denmektedir.

Harf Harf Eş Anlamlı Kelimeler

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.
Örneğin;

 • ev-konut,
 • imtihan-sınav,
 • mektep-okul,
 • hürriyet-özgürlük,
 • bellek-hafıza,
 • cevap-yanıt,
 • kıla-vuz-rehber,
 • amaç-gaye-hedef-maksat,
 • kaybetmek-yitirmek

es-anlamlı kelime

sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır. Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah”tır.

Ancak;

“Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.” cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.
“Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sor­muşlar.”
“Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”

Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.

“Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
“Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”

Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcük­leri Eş Anlamlı kelimelerdir.

“O eskiden güçlü bir çocuktu.”
“Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”

Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükle­ri anlamdaş sözcüklerdir.

Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” söz­cüğünü farklı cümlelerde kullanalım:

 • I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
 • II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
 • III. Onun bu sözleri bana battı.
 • IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
 • V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.

“Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cüm­lede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamın­da kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir.

“A” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Alfabe-abece
 • Abide-anıt
 • Acayip-garip
 • Acıma-merhamet
 • Açıkgöz-kurnaz
 • Ad-isim
 • Adale-kas
 • Adet-tane
 • Adıl-zamir
 • Adi-bayağı
 • Aferin-bravo
 • Affetmek-bağışlamak
 • Ahenk-uyum
 • Akıl-us
 • Aksi-ters
 • Al –kırmızı
 • Alaka –ilgi
 • Alaz-alev
 • Alelade-sıradan
 • Allah-Tanrı
 • Ama-fakat
 • Ama-kör
 • Amaç-erek
 • Amade-hazır
 • Amale-işçi
 • Amel-iş
 • Ana-anne
 • Anı-hatıra
 • Anıt-abide
 • Aniden-birden
 • Aniden-ansızın
 • Anlam-mana
 • Anlatım-ifade
 • Ant-yemin
 • Apse-iltihap
 • Araç-vasıta
 • Arıza-bozukluk
 • Arka-geri
 • Armağan-hediye
 • Art-arka
 • Arzu-istek
 • Asır-yüzyıl
 • Asil-soylu
 • Aş-yemek
 • Aşırmak-çalmak
 • Ata-cet
 • Atak-girişken
 • Atamak-tayin etmek
 • Atölye-işlik
 • Avare-serseri(aylak)
 • Ayakyolu-hela(WC)
 • Aylak-serseri
 • Ayraç-parantez
 • Ayrıcalık-imtiyaz
 • Aza-üye
 • Acemi-toy
 • Adalet-hak
 • Aka-büyük
 • Aleni-açık
 • Ara-fasıla
 • Ayakkabı-pabuç

“B” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Bağışlamak –affetmek
  Bağnaz-yobaz
 • Bakış-nazar
 • Barış-sulh
 • Basımevi-matbaa
 • Basit-yalın
 • Başkaldırı-isyan
 • Başkan-reis
 • Başkent-başşehir
 • Başvuru-müracaat
 • Batı-garp
 • Bayağı-adi
 • Bayındır-mamur
 • Bayındırlık-imar
 • Baytar-veteriner
 • Bazen-kimi
 • Bedava-parasız
 • Beden-gövde
 • Beğeni-zevk
 • Belde-şehir
 • Belge-vesika
 • Bellek-hafıza
 • Bencil-egoist
 • Benlik-kişilik
 • Beraber-birlikte
 • Bereket-bolluk
 • Berrak-duru
 • Besin-gıda
 • Beyanat-demeç
 • Beyaz-ak
 • Beygir-at
 • Beyhude-boşuna
 • Biçare-zavallı
 • Biçim-şekil
 • Bilakis-tersine
 • Bilgin-alim
 • Bilgisiz-cahil
 • Bilhassa-özellikle
 • Bilim-ilim
 • Bilgisiz-cahil
 • Bilinç-şuur
 • Bina-yapı
 • Birden-ani
 • Birdenbire-aniden
 • Birey-fert
 • Biricik-tek
 • Bitki-nebat
 • Boylam-meridyen
 • Bozkır-step
 • Bucak-nahiye
 • Buğu-buhar
 • Buhran-bunalım
 • Buyruk-emir
 • Büro-ofis (yazıhane)
 • Bacı-kız kardeş
 • Baş-kafa

“C” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Cahil-bilgisiz
 • Caka-gösteriş
 • Camekan-vitrin
 • Canlı-diri
  Cazibe-çekim
 • Cehalet-bilgisizlik
 • Celse-oturum
 • Cenk-savaş
 • Cenup-güney
 • Cerahat-irin
 • Cerrah-operatör
 • Cesur-yürekli
 • Cet-ata
 • Cevap-yanıt
 • Ceviz-koz
 • Cılız-sıska
 • Ciddi-ağırbaşlı
 • Cihaz-aygıt
 • Cihet-yön
 • Cilt-ten
 • Cimri-pinti
 • Cimri-hasis
 • Cin-tür
 • Civar-yöre
 • Cömert-eli açık
 • Cümle-tümce
 • Cılız-sıska
 • Ciddi-ağırbaşlı
 • Cihaz-aygıt
 • Cihet-yön
 • Cilt-ten
 • Cimri-pinti
 • Cimri-hasis
 • Cins-tür
 • Civar-yöre
 • Cömert-eli açık
 • Cümle-tümce

“Ç” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Çabuk-acele
 • Çağ-devir
 • Çağdaş-modern-uygar
 • Çağrı-davet
 • Çayır-davet
 • Çehre-yüz
 • Çeşit-tür
 • Çeviri-tercüme
 • Çığlık-feryat
 • Çılgın-deli
 • Çizelge-cetvel
 • Çoğunluk-ekseriyet
 • Çok-fazla
 • Çamur-balçık
 • Çare-deva
 • Çevre-Dolay, etraf, ortam

“D” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Dahil-iç
 • Daimi-sürekli
 • Darbe-vuruş
 • Dargın-küs
 • Darılmak-küsmek
 • Davet-çağrı
 • Defa-kez
 • Değer-kıymet
 • Değerli-kıymetli
 • Değnek-sopa
 • Deli-çılgın
 • Delil-kanıt
 • Deneme-tecrübe
 • Denetim-kontrol
 • Deney-tecrübe
 • Deprem-zerzele
 • Dergi-mecmua
 • Derhal-hemen
 • Deri-ten
 • Derslik-sınıf
 • Devamlı-sürekli
 • Devinim-hareket
 • Devir-çağ
 • Devir-tur
 • Devre-dönem
 • Dışalım-ithalat
 • Dışsatım-ihracat
 • Diğer-başka
 • Dil-lisan
 • Dilbilgisi-gramer
 • Diri-canlı
 • Dize-mısra
 • Doğa-tabiat
 • Doğal-tabii
 • Doğu-şark
 • Doktor-hekim
 • Donuk-mat
 • Doruk-zirve
 • Dönemeç:viraj
 • Döşek:yatak
 • Duru:berrak
 • Durum:vaziyet
 • Duygu:his
 • Düş:rüya
 • Düşünce:fikir
 • Düzen:seviye
 • Düzmece:sahte
 • Düzyazı:nesir
 • Dilek:istek
 • Dizi:sıra
 • Dost:arkadaş

“E” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Endişelenmek-Tasalanmak
 • Ebat: boyut
 • Ebedi: sonsuz
 • Ebeveyn. Ana-baba
 • Edat: ilgeç
 • Efe: zeybek
 • Egoist:bencil
 • Ehemmiyet:önem
 • Ek. İlave
 • Eklem: mafsal
 • Ekonomi : iktisat
 • Elbise: giysi
 • Emir: buyruk
 • Emniyet: güvenlik
 • Ender: nadir
 • Endişe :kaygı
 • Endüstri:sanayi
 • Enkaz: yıkıntı
 • Enlem: paralel
 • Entari: giysi
 • Enteresan: ilginç
 • Erek: amaç
 • Esas: temel
 • Eser: yapıt
 • Esir: tutsak
 • Etki: tesir
 • Etraf: çevre
 • Evvel: önce
 • Eylem: fiil
 • Eylemsi: fiilimsi
 • Ev: konut
 • Edebiyat: yazın
 • Eda: verme

“F” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Faaliyet: etkinlik
 • Fakat: ama-lakin
 • Fakir: yoksul-fukara
 • Faktör-unsur
 • Fare-sıçan
 • Fark-ayrım
 • Fasıla-ara
 • Fayda-yarar
 • Fazla-çok
 • Fena-kötü
 • Fert-birey
 • Feza-uzay
 • Fiil- eylem
 • Fikir-düşünce
 • File-ağ
 • Füze-roket
 • Felç-nüzul
 • Fer-ışık
 • Faiz-nema

“G” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Garip-acayip
 • Garp-batı
 • Gaye-amaç
 • Gayret-çaba
 • Gebe-hamile
 • Gelecek-istikbal-ati
 • Gelenek-anane
 • Gene-yine
 • Genel-umumi
 • Geri-art
 • Gıda-besin
 • Giysi-elbise
 • Giz-sır
 • Gizli-saklı
 • Görev-vazife
 • Gövde-beden
 • Gramer-dilbilgisi
 • Güç-kuvvet-zor
 • Güçlü-kuvvetli
 • Güldürü-komedi
 • Gülünç-komik
 • Güney-cenup
 • Güven-itimat
 • Güz-sonbahar
 • Gözlem-rasat
 • Gökyüzü-sema
 • Gezmek-dolaşmak

“H” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Hal-durum
 • Halbuki-oysa
 • Ham-olmamış
 • Hane-ev
 • Hareket-devinim
 • Hariç-dış
 • Harp-savaş
 • Hasis-cimri-pinti
 • Hasret-özlem
 • Hassas-duygulu
 • Hatıra-anı
 • Hayal-düş
 • Hayat-yaşam
 • Haysiyet-onur
 • Hediye-armağan
 • Hekim-doktor
 • Hela-tuvalet-wc
 • Hemen-derhal
 • Hiddet-öfke
 • Hikaye-öykü
 • Hisse-pay
 • Hudut-sınır
 • Hususi-özel
 • Hür-özgür
 • Hısım-akraba
 • Hasım-düşman
 • Hareket-devinim
 • Hadise-olay

“I” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Ilıca-kaplıca

Irak-uzak

Sponsorlu Bağlantılar

Irgat-rençber

Sponsorlu Bağlantılar

Irk-soy

Ira- karakter

Irmak-nehir

“i” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • İcat-buluş
 • İç-dahil
 • İçten-samimi
 • İdare-yönetim
 • İhracat-dışsatım
 • İhtiyar-yaşlı
 • İhtiyaç-gereksinim
 • İkaz-uyarı
 • İktisat-ekonomi
 • İlave-ek
 • İlgeç-edat
 • İlgi-alaka
 • İlginç-enteresan
 • İlim-bilim
 • İmar-bayındır
 • İmkan-olanak
 • İsim-ad
 • İskemle-sandalye
 • İthalat-dışalım
 • İtibar-saygınlık
 • İtimat-güven
 • İtina-özen
 • İzah-açıklama
 • İdadi-lise
 • İlan-duyuru
 • İlişki-münasebet-temas
 • İmtihan-sınav

“J” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Jeoloji-yer bilimi

“K” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Kabiliyet-yetenek
 • Kabus-karabasan
 • Kafa-baş
 • Kafi-yeter
 • Kafiye-uyak
 • Kalite-nitelik
 • Kalp-yürek
 • Kamu-halk
 • Kanıt-delil
 • Kapital-anamal-sermaye
 • Kanun-yasa
 • Kara-siyah
 • Karşın-rağmen
 • Karşıt-zıt
 • Kas-adale
 • Katı-sert
 • Kati-kesin
 • Kayıp-yitik
 • Keder-acı
 • Kelime –sözcük
 • Kenar-kıyı
 • Kent-şehir
 • Kere-defa-kez
 • Kesin- kati
 • Kırmızı-al
 • Kıyı-sahil
 • Kir-pislik
 • Kirli-pis
 • Kişi-şahıs
 • Kocaman-iri
 • Komedi-güldürü
 • Komik-gülünç
 • Kontrol-denetim
 • Konuk-misafir
 • Konut-ev
 • Koşul-şart
 • Kural-kaide
 • Kuruluş-müessese-kurum
 • Kuşku-şüphe
 • Kutsal-mukaddes
 • Kuvvet-güç
 • Kuzey-şimal
 • Küme-grup
 • Küs-dargın
 • Kılavuz-rehber
 • Kolay-basit

“L” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Laf-söz
 • Lahza-an
 • Lider-önder
 • Lisan-dil
 • Lüzumlu-gerekli
 • Lüzumsuz-gereksiz
 • Lal-dilsiz
 • Lama-deve
 • Lafazan-geveze

“M” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Mabet-tapınak
 • Macera-serüven
 • Mafsal-eklem
 • Mağlup-yenik
 • Mahalli-yerel
 • Mahcup-utangaç
 • Mahluk- yaratık
 • Mahpushane-hapishane
 • Mahsul-ürün
 • Mana-anlam
 • Manzara-görünüm
 • Matbaa-basımevi
 • Matem-yas
 • Mebus-milletvekili
 • Mecbur-zorunlu
 • Mecmua-dergi
 • Medeni-uygar
 • Medeniyet-uygarlık
 • Mektep-okul
 • Melodi-ezgi
 • Menfaat-çıkar
 • Menfi-olumsuz
 • Menkul-taşınır
 • Meridyen-boylam
 • Mesafe-ara
 • Mesela-örneğin
 • Mesele-sorun
 • Mesken-konuk
 • Meslek-iş
 • Mesul-sorumlu
 • Mesut-mutlu
 • Meşhur-ünlü
 • Meşrubat-içecek
 • Mevcut-var
 • Meydan-alan
 • Millet-ulus
 • Milletvekili-mebus
 • Milli-ulusal
 • Misafir-konuk
 • Misal-örnek
 • Misli-katı
 • Muavin-yardımcı
 • Muharebe-savaş
 • Muhtelif-çeşitli
 • Muştu-müjde
 • Müessese-kurum-kuruluş
 • Mühim-önemli
 • Mükafat-ödül
 • Müsabaka-yarışma
 • Müsait-uygun
 • Müspet-olumlu
 • Müstahsil-üretici
 • Müstakil-bağımsız
 • Müşteri-alıcı
 • Merkep-eşek
 • Mani-engel
 • Mübarek-kutsal
 • Muallim-öğretmen
 • Mektup-name
 • Merasim-tören

“N” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Nadir-ender
 • Nakil-atama-taşıma
 • Nasihat-öğüt
 • Nebat-bitki
 • Neden-sebep
 • Nefes-soluk
 • Nehir-ırmak
 • Nem-rutubet
 • Nesil-kuşak
 • Nesir-düzyazı
 • Neşe-sevinç
 • Netice-sonuç
 • Nispet-oran
 • Nitelik-kalite
 • Noksan-eksik
 • Numune-örnek
 • Nutuk-söylev
 • Nakit-para-akça
 • Nakliyeci-taşımacı
 • Namzet-aday

“O” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Okul-mektep
 • Olanak-imkan
 • Olası-mümkün
 • Olay-vaka
 • Olumlu-müspet
 • Olumsuz-menfi
 • Onarım-tamir
 • Onay-tasdik
 • Onur-şeref
 • Oran-nispet
 • Otlak-mera
 • Oy-rey
 • Ozan-şair

“Ö” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Öbek-grup
 • Öbür-diğer
 • Ödenti-aidat
 • Ödlek-korkak
 • Ödül-mükafat
 • Ödün-taviz
 • Öfke-hiddet
 • Öğe-unsur
 • Öğrenci-talebe
 • Öğrenim-tahsil
 • Öğüt-nasihat
 • Ömür-hayat-yaşam
 • Önce-evvel
 • Önder-lider
 • Önemli-mühim
 • Öneri-teklif
 • Önlem-tedbir
 • Örgüt-teşkilat
 • Örneğin-mesele
 • Örnek-misal
 • Öteki-diğeri
 • Ötürü-dolayı
 • Öykü-hikaye
 • Özel-hususi
 • Özen-itina
 • Özgün-orijinal
 • Özgür-hür
 • Özlem-hasret

“P” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Pabuç-ayakkabı
 • Pasif-edilgen
 • Pinti-cimri
 • Pis-kirli
 • Politika-siyaset

“R” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Rağmen-karşın
 • Rastlantı-tesadüf
 • Rey-oy
 • Rutubet-nem
 • Rüya-düş
 • Rüzgar-yel
 • Problem-sorun
 • Rüştiye-ortaokul

“S” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Sade-yalın
 • Sağlık-sıhhat
 • Saha-alan
 • Sahil-kıyı-yalı
 • Saldırı-hücum
 • Samimi-içten
 • Sanayi-endüstri
 • Sandalye-iskemle
 • Savaş-harp
 • Saz-çalgı
 • Sebep-neden
 • Sene-yıl
 • Sermaye-kapital
 • Serüven-macera
 • Sıçan-fare
 • Sıhhat-sağlık
 • Sır-giz
 • Sima-yüz
 • Siyah-kara
 • Siyaset-politika
 • Son-nihayet
 • Sonuç-netice
 • Sorun mesele
 • Soylu-asil
 • Sömestri-yarıyıl
 • Söylev-nutuk
 • Sözcük-kelime
 • Sulh-barış
 • Suni-yapay
 • Surat-yüz
 • Sürat-hız
 • Sürekli-devamlı
 • Sevinç-mutluluk
 • Sınıf-derslik
 • Sonbahar-güz
 • Sorumluluk-mesuliyet
 • Sözlük-lügat
 • Sınav-imtihan

“Ş” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Şafak-tan
 • Şahıs-kişi
 • Şahit-tanık
 • Şair-ozan
 • Şans-talih
 • Şark-doğu
 • Şart-koşul
 • Şayet-eğer
 • Şef-lider-önder
 • Şehir-kent
 • Şekil-biçim
 • Şen-neşeli
 • Şeref-onur
 • Şöhret-ün
 • Şuur-bilinç
 • Şüphe-kuşku
 • Şaka-latife

“T” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Tabiat-doğa
 • Tabii-doğal
 • Tabip-hekim-doktor
 • Talebe-öğrenci
 • Talih-şans
 • Tamir-onarım
 • Tane-adet
 • Tanık-şahit
 • Tanım-tarif
 • Tapınak-mabet
 • Taraf-yan
 • Tarım-ziraat
 • Tarif-tanım
 • Tasdik-onay
 • Tebrik-kutlama
 • Tecrübe-deney
 • Tedbir-önlem
 • Teklif-öneri
 • Tekrar-yine
 • Temel-esas
 • Tercüme-çeviri
 • Tertip-düzen
 • Tesadüf-rastlantı
 • Tesir-etki
 • Toplum- cemiyet
 • Tören –merasim
 • Tuhaf-garip
 • Tutsak-esir
 • Tuvalet-hela-wc
 • Tüm-bütün
 • Tümör-ur
 • Tümce-cümle
 • Tren-şimendifer-katar
 • Tartışma-münakaşa

“U” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Uçurum-yar
 • Ufak-küçük
 • Uğraş-iş
 • Ulu-yüce
 • Ulus-millet
 • Umumi-genel
 • Umut-ümit
 • Unsur-öğe
 • Us-akıl
 • Uyarı-ikaz
 • Uygar-medeni
 • Uyum-ahenk
 • Uzak-ırak
 • Uzay-feza
 • Uçak-tayyare
 • Usta-ehil

“Ü” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Ümit-umut
 • Ünlü-meşhur
 • Ürün-mahsul
 • Üye-aza
 • Ülke-diyar-memleket
 • Ülkü-ideal
 • Üleş-pay
 • Ürem-faiz

“V” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Vaka-olay
 • Vakit-zaman
 • Varlıklı-zengin
 • Vasıta-araç
 • Vatan-yurt
 • Vazife-görev
 • Vaziyet-durum
 • Vesika-belge
 • Viraj-dönemeç
 • Vücut-gövde
 • Vilayet-il
 • Veteriner-baytar

“Y” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Yalın-sade
 • Yan-taraf
 • Yanıt-cevap
 • Yapay-suni
 • Yapıt-eser
 • Yar-uçurum
 • Yaratık-mahluk
 • Yardımcı-muavin
 • Yargıç-hakim
 • Yarıyıl-sömestri
 • Yas-matem
 • Yasa-kanun
 • Yaş-ıslak
 • Yaşam-hayat-ömür
 • Yaşlı-ihtiyar
 • Yazı-ova
 • Yazım-imla
 • Yekün-toplam
 • Yel-rüzgar
 • Yerel-mahalli
 • Yetenek-kabiliyet
 • Yıl-sene
 • Yine-tekrar
 • Yitik-kayıp
 • Yoksul-fakir-fukara
 • Yöntem-metot
 • Yurt-vatan
 • Yüce-ulu
 • Yürek-kalp
 • Yüz-surat-sima-çehre
 • Yüzyıl-asır
 • Yemek-aş

“Z” ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Zaman-vakit
 • Zarar-ziyan
 • Zengin-varlıklı
 • Zeybek-efe
 • Zıt-karşıt
 • Ziraat-tarım
 • Ziyan-zarar
 • Zor-güç
 • Zorunlu-mecburi
 • Zırnık-metelik
 • Zehir-agu
 • Zabit-subay

Karışık Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

 • Kalp=Yürek
 • emir=buyruk,komut,ferman
 • hedef=amaç ve nişangah
 • Olanak=İmkan
 • haber=salık,bilgi
 • duru=temiz,berrak
 • Empoze etmek: zorla benimsetmeye çalışmak.
 • anıt=abide
 • Yapıt: Eser
 • mesele=sorun.
 • Adale=kas
 • merasim=yas
 • şahit=tanık
 • şahış=kişi
 • dimağ=beyin
 • Miras=servet,kalıt
 • zafer=yengi
 • yabancı = el
 • geçmiş = mazi
 • Tekrarla: yinele
 • Yenilgi: mağlubiyet
 • Duy: işit
 • Öykü: hikaye
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Türkçe Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir