Ana Sayfa » Tarih » II. Viyana Kuşatmasının Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Tarihteki Yeri ve Önemi

II. Viyana Kuşatmasının Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Tarihteki Yeri ve Önemi

Sponsorlu Bağlantılar

2. Viyana Kuşatması Nedir?

Osmanlı Devletinin IV. (4.) Mehmet döneminde Viyana’yı 1683 tarihinde ikinci kez kuşatmasına verilen isme 2. Viyana Kuşatması denir. Bu kuşatmada taraflar Osmanlı Devleti ile Avusturya idi. Osmanlı Devleti, Macarlar’dan yardım talep edilmesi üzerine kuşatmayı gerçekleştirmiştir.

2. Vİyana Kuşatması Nasıl Başladı?

Osmanlı Devleti Viyana’yı ikinci kez kuşatmasının birden çok nedeni vardı. Bunlardan birisi Avusturya’nın yönetimindeki Macarlar’a devlet olarak iyi davranılmıyor ve ağır vergiler söz konusu idi. Ayrıca mezhep özgürlüğü bakımından da büyük sıkıntılar vardı.

2. viyana kuşatması-1

Macarlar yaşadıkları tüm bu sorunlara karşı Tökeli İmre liderliğinde ayaklandılar fakat bu ayaklanmaları yeterli olmayınca Osmanlı Devletinden yardım istediler. Politik nedenlerden dolayı Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır Macaristan’da ve Avusturya’da Katolik olmayan azınlığa yardımda bulunuyordu. Osmanlılar zaten Tökeli İmre’yi yukarı Macaristan kralı olarak tanıyorlardı. Henüz kuşatmadan önce Osmanlı İmparatorluğu ve Habsburglar arasında Vasvar Antlaşması’nın bir sonucu olarak yirmi yıllık bir barış sözleşmesi vardı. 1681 ve 1682’de Tökeli İmre ile Habsburglar arasındaki sınır çatışması şiddetini artırdı. Habsburg kuvvetlerinin merkezi Macaristan içlerine tecavüz etmeleri, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya Osmanlı ordusunu sefere çıkarmak için IV. Mehmet ve divanını ikna etmek için önemli bir gerekçe oldu. Padişah IV. Mehmet, Kara Mustafa Paşa’ya Yanıkkale (Raab) ve Komarom kalelerine (ikisi de Kuzeybatı Macaristan’da) operasyon yapmaya ve onları kuşatmaya izin verdi. Osmanlı ordusu 21 Ocak 1682’de seferber edildi. 6 Ağustos 1682’de de savaş ilan edildi.

II. Viyana Kuşatmasının Hazırlıkları

Viyana, Doğu Akdeniz-Almanya ticaret yolu üzerinde oluşu, Tuna üzerinde iç kontrol noktası olması gibi nedenler yüzünden Osmanlı İmparatorluğu’nun stratejik hedeflerinin tam ortasındaydı. Kuşatma için büyük hazırlıklar yapıldı; Avusturya’ya ve lojistik merkezlere giden yollar tamir edildi; yenileri inşa edildi. Cephane, mühimmat, top ve diğer kaynaklar imparatorluğun her yanından bu lojistik merkezlere veBalkanlar’ın içlerine göderilmesi yapıldı. Lojistik zamanı, Ağustos ve Eylül 1682’de bir istilaya başlamanın mümkün olmadığını ifade ediyordu. Üç aylık bir seferde Osmanlılar kışın Viyana’da olacaklardı. Ama seferin başlaması ve hazırlanması için gereken 15 aylık bir sürede de Habsburglar hazırlancak ve diğer Avrupa krallıklarına yardım için başvuracaklardı. Nitekim kış süresinde Habsburglular ve Lehistan bir antlaşma imzaladılar.

2. viyana kuşatması-2

Antlaşmaya göre Osmanlılar Krakow’a saldırırlarsa Habsburg kuvvetleri Lehistan’a yardıma gelecekti, karşılık olarak da Leh ordusu Viyana’ya bir saldırı olursa yardıma gelecekti. İlkbaharda Mayıs’ın erken zamanında Osmanlı ordusu Belgrad’a ulaştı. Daha sonra Viyana şehrine doğru hareket etti. 7 Temmuz’da 40.000 Tatar kuvveti Viyana’nın 40 km doğusuna vardı. Kuşatma süresince Habsburg imparatoru I. Leopold 80 bin Viyanalı ile şehirden kaçtı ve Linz’e yerleşti. Lehistan kralı Sobieski de 1683 yazında antlaşmadaki yükümlülüğünü yerine getirmek için bir yardım sevkiyatı hazırlıyordu.

II. Viyana Kuşatmasının Gerçekleşmesi

Osmanlı ordusu 14 Temmuz’da Viyana’yı kuşattı. Artakalan 11.000 askerin, 5.000 sivil ve gönüllünün lideri Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg teslim olmayı reddediyordu. Viyanalılar şehrin etrafındaki evleri ve duvarları tahrip ettiler, yıkıntıları temizlediler ve boş bir alan bıraktılar. Kara Mustafa Paşa bu problemi kuvvetlerine şehre doğruca giden hendek kazmalarını emrederek çözdü. Osmanlılar zamanı hesaba almadılar, mamafih zaman onların tarafında değildi.

Bu noktadaki gevşeklikleri, savaşın ilanından sonra ordularını kombine edip ilerlememeleri; yardım kuvvetlerinin ulaşmasına izin verdi. Tarihçiler Kara Mustafa Paşa’nın şehri zenginlikleri ve bozulmamış haliyle ele geçirmek istediğini söylerler. Viyana’ya ise her anlamda yiyecek desteği kesilmişti. Garnizon ve sivil gönüllüler aşırı kayıplara katlanıyordu. Kışla hizmeti öyle bir problem haline geldi ki Graf Ernst Rudiger von Starhamberg herhangi bir asker nöbette uykuda bulunursa öldürüleceği emrini verdi. Ümitsizlik gittikçe artıyordu.

2. viyana kuşatması-3

Bu sırada Lorraine dükü V. Charles komutası altında olan imparatorluk kuvvetleri, Macar Tökeli İmre ile Viyana’nın 5 km kuzeydoğusunda, Bisamberg’de çarpışıyorlardı. Kuşatma devam ederken Lehistan kralı Sobieski’nin 120 bin kişilik yardım kuvvetini, Kırım Hanı Murad Giray Hanın durduramaması üzerine bu Viyana kuşatması neticesiz kaldı.

II. Viyana Kuşatmasının Sonuçları Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Viyana bozgununun sorumluluğunu taşıyan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Belgrad’da idam edildi. Padişah daha sonra düşünüp yapmış olduğu başarılı hizmetlerden dolayı Kara Mustafa Paşa’nın başının kesilmesini geri almak istemiş ve ikinci bir emirle affedilmesini emretmiştir. Fakat ikinci emir ulaşana kadar görev verilen ulaklar paşayı idam etmişlerdi. Kesilip gömülen başının üzerine seng-i ibret (ibret taşı) konuldu.

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı’nın Güç Kaybetmesi ve Avrupa Devletlerinin Savaş Başlatması

Osmanlının bu hezimeti Avrupa’da büyük sevinçle karşılandı. Artık Osmanlıların yenilmez olmadıklarını gören Avrupa, karşı hücuma kalkmaya başladı. Psikolojik savaş olarak da Osmanlı üzerinde büyük bir kayıp, Avrupalılarda ise büyük bir kazanç olarak değerlendirildi. Bu savaş sonucunda Osmanlının gerileme devrine girdiği kabul edilmektedir. Böylece Türklerin Sakarya Muharebesi’ne kadar sürecek bir geri çekilme süreci başlamış oldu. Kuşatma sonrası kurulan Kutsal İttifak, Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları’na neden oldu.

II. Viyana Kuşatması Künyesi

II. Viyana Kuşatması Tarihi Kuşatma başlangıcı 14 Temmuz, Muharebe 12 Eylül 1683
II. Viyana Kuşatması Bölgesi Viyana
II. Viyana Kuşatması Sonuçları Haçlı zaferi
II. Viyana Kuşatması Tarafları
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

 • Avusturya
 • Bohemya
 • Bavyera
 • Saksonya
 • Savoya
 • Frankonya
 • Suabiya

Kazak Hetmanlığı
Lehistan-Litvanya Birliği

Osmanlı İmparatorluğu

 • Kırım Hanlığı
 • Boğdan Prensliği
 • Eflak Prensliği
 • Erdel Prensliği
II. Viyana Kuşatması Komutanları
III. Jan Sobieski
Von Starhemberg
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Murat Giray
II. Viyana Kuşatması Güçleri
Viyana garnizonu: 20.000
Müttefik Haçlı Ordusu: ~99.000

 • ~24.000 Leh,
 • ~35.000 Avusturyalı,
 • ~40.000 diğer yardımcı birliklerden
100.000-120.000 (60.000’i muhârip kuvvet)
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"II. Viyana Kuşatmasının Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Tarihteki Yeri ve Önemi" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.