Ana Sayfa » Tarih » Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi ve Padişahları

Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi ve Padişahları

Sponsorlu Bağlantılar

Artık Osmanlı Devleti Yok

Yeniçerilerin alınan kararlara olan etkisi, Tanzimat Fermanı, yeni dünya düzeni ile birlikte dış güçlerin oyunları gibi durumlar Osmanlı Devletini iyice zayıf düşürdü. Ayrıca 1. Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşında alınan sonuçlarda yıkılışa adeta davetiye çıkardı. Kurtuluş Savaşının ardından 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM kararıyla Osmanlı Devleti sona erdi.

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Padişahları

II. Mahmut

II. Mahmut en çok ıslahat yapan padişahtır. Sened-i İttifak bu ıslahatlardan birisidir. Sened-i İttifak göre padişaha karşı çıkan isyanlarda Ayanlar emir beklemeksizin Padişaha yardım edecektir. Bunlara karşı II Mahmut Ayanlara bulundukları yerde asker ve vergi toplama yetkisini vermiştir. III Selim tarafından kurulan Nizam-ı Cedid ordularının yerini Sekban-ı Cedid orduları almıştır. Fakat yeniçeriler buna karşı çıkınca kaldırıldı. Eşkinci Ocağı kurulmasıyla yeniçeriler kaldırıldı ve yerini Asakir-i Mansure-i Mahammediye ordusu kuruldu. İlk milli marş olanMahmudiye marşı hazırlatıldı. Memurlar maaşa bağlandı. Ayanların elindeki güç geri alınmak için muhtarlık yeniliği yapıldı. Pasaport, Posta Teşkilatı kuruldu. İstanbul da ilköğretim zorunlu oldu. İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.

osmanlı dağılma dönemi

Abdülmecit Dönemi

Abdülmecit Dönemi Mısır ve Boğazlar sorununda Avrupa’ nın desteği almak için Tanzimat Fermanı imzalandı. Bu ferman 1876 Kanun-i Esasiye kadar sürdü. Tanzimat Fermanı Göre;

  • Herkesin Irz, Can, Namus ve Mal emniyeti sağlanacak
  • Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak
  • Gelire göre vergi alınacak
  • Gayrimüslimler askerlik yapabilecek. Fakat süresi 5 yıl ile sınırlandırılacak.

Tanzimat Fermanı Avrupalıların iç işlerimize karışmaması için yapılmıştı. Fakat Avrupa Azınlıkları bahane ederek iç işlerimize burnunu soktu. Tanzimat fermanından sonra Islahat Fermanı İngiltere ve Fransa’nın desteğini almak için imzalandı. Islahat Fermanı Göre;

  • Devlet Memurluğuna ve askerliğe Gayrimüslimler girebilecek.
  • Yabancılara hakaret edilmeyecek.
  • Rüşvet ve iltimas yasaklanmıştır.
  • Bedelli askerlik Gayrimüslimler için getirilmiş.
  • Gayrimüslimler istedikleri yerde Okul, Banka, Hastane açma hakkı almış. Bunu çok iyi kullanarak şuanda İstanbul en önemli noktalarında yabancıların okulları ve bankaları bulunmaktadır.
  • Yerel yönetimlere Gayrimüslimler girebilecektir.

İlk dış borç bu dönemde İngilizler alındı. İlk Kağıt para Abdülmecit döneminde bastırılmıştır. Osmanlı Bankası kurulmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Abdülaziz Dönemi

Sponsorlu Bağlantılar

Ahmet Cevdet Paşa Mecelle hazırlatıldı. Mecelle ilk medeni kanundur. Memleket sandıkları köylüye kredi vermek için kuruldu. Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları yapıldı. 1869 yılında Maarif-i umumiye Nizamnamesi ile eğitim-öğretim Sıbyan, Rüştiye (ortaokul), İdadi(lise), Sultani(lise), Darü’l Fünun (Üniversite) kuruldu. Galatasaray Sultanisi 1868 yılında açıldı. Robert Koleji kuruldu.

II. Abdülhamit Dönemi

Birinci ve İkinci Meşrutiyet ilan edildi. Parlamentolu sisteme geçildi. Kanun-i Esasi ilk kez bu dönemde yürürlüğe girdi. Genel borçlar idaresi kuruldu. İlk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından kuruldu.

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi ve Padişahları" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.