Ana Sayfa » Teknoloji » Bayt (Byte) Nedir? Bayt Dönüşümleri (Çevrimleri)

Bayt (Byte) Nedir? Bayt Dönüşümleri (Çevrimleri)

Sponsorlu Bağlantılar

Bayt ne demektir, byte ne demektir, megabayt nedir, gigabayt ne demektir, 1 megabayt kaç gigabayttır, 1 mb kaç kb, kilobayt nedir, bayt çevrimleri nelerdir, bayt dönüşümleri nasıldır.

Bayt (Byte) Nedir?

Bayt (İngilizce: byte), elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek ölçüm birimi. Bir bayt, Latin alfabesini baz alan 8-bitlik bir kodlamada herhangi bir harfitemsil eder.

  • ‘Çoğu platformda’ 8 bit = 1 bayt

Bitten sonraki ikinci en küçük sayısal bilgisayar birimidir. Bir Bayt, 0 ile 255 arasındaki değeri veya diğer anlamda 256 şalter durumunu temsil etmektedir. Yani 2 üssü 8’dir. Onluk düzende 167’nin ikilik düzende dizilimi şöyledir: 10100111.

bayt nedir

2üzeri8 bit’in onluk sayı değeri 255 olup, 0 ile birlikte, 256 şalter durumunu gösterir. Eğer somut sonuç 2 üzeri 10’u geçiyorsa o zaman sayının sonundaki rakamlar silinip onun yerine kısaltmalar eklenir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bayt Çevrimleri

  • 1 Kilobayt = 1 KB = 1.024 Bayt
  • 1 Megabayt = 1 MB = 1.048.576 Bayt
  • 1 Gigabayt = 1 GB = 1.073.741.824 Bayt
  • 1 Terabayt = 1 TB = 1.099.511.627.776 Bayt
  • 1 Petabayt = 1 PB = 10 üzeri 15 bayt
  • 1 Eksabayt = 1 EB = 10 üzeri 18  bayt
  • 1 Zettabayt = 1 ZB = 10 üzeri 21 bayt
  • 1 Yottabayt = 1 YB = 10 üzeri 24 bayt

Bite terimi ilk defa IBM çalışanları tarafından 1956’da ortaya atılmıştır. Aslında, doğrudan adreslenebilen belleğin 6 bitlik bir değeri tanımlayan en küçük birimi olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, 1956’da, 6 Bite’tan 8 Bite geliştirilmiştir. Bite, bit ile karıştırılmaması için daha sonra Byte’a çevrilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Diğer bir kelime açıklamasına göre de, Byte, “by eight”in (Türkçede sekiz kez veya sekiz ile) kısaltılmış halidir.

Baytın Katları

Farklı ölçümler için kullanılan ön ekler genellikle diğer ölçümler ile aynı kullanıma sahiptir, fakat azda olsa farklılıklar vardır. Önceden ikilik sistemin katı olan 1,024 (210) ile çarpılarak kullanılırdı, uygun olanı onluk sistemin katı olan 1,000 (103) ile çarpmaktır Aşağıdaki tablo bu farklı kullanımları gösteriyor.

Önek Adı SI Anlamı İkili sistemdeki anlamı Farkları
K veya k kilo 103   = 10001 210 = 10241 2.40%
M mega 106   = 10002 220 = 10242 4.86%
G giga 109   = 10003 230 = 10243 7.37%
T tera 1012 = 10004 240 = 10244 9.95%
P peta 1015 = 10005 250 = 10245 12.59%
E exa 1018 = 10006 260 = 10246 15.29%

1998’de IEC daha sonraları ise IEEE yeni standart yayınladı. binary prefix:

Önek Adı
Kibi ikilik kilo 1 kibibayt (KiB) 210 bayt 1024 B
Mebi ikilik mega 1 Mebibayt (MiB) 220 bayt 1024 KiB
Gibi ikilik giga 1 Gibibayt (GiB) 230 bayt 1024 MiB
Tebi ikilik tera 1 Tebibayt (TiB) 240 bayt 1024 GiB
Pebi ikilik peta 1 Pebibayt (PiB) 250 bayt 1024 TiB
Exbi ikilik exa 1 Exbibayt (EiB) 260 bayt 1024 PiB
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:


"Bayt (Byte) Nedir? Bayt Dönüşümleri (Çevrimleri)" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.