Ana Sayfa » Genel Kültür » Anasınıfı Öğretmenliği Nedir? Hangi Bölüm Okunmalıdır? Anasınıfı Öğretmeni Olmak için Şartlar

Anasınıfı Öğretmenliği Nedir? Hangi Bölüm Okunmalıdır? Anasınıfı Öğretmeni Olmak için Şartlar

Sponsorlu Bağlantılar

Anasınıfı öğretmeni olmak için aranan şartlar nelerdir, anasınıfı öğretmeni olmak için yapılması gerekenler, anasınıfı öğretmeni  olmanın koşulları nelerdir, anasınıfı öğretmeni olabilmek için ne yapmalıyım, anasınıfı öğretmenliği ne demektir, anasınıfı öğretmeni olmak için hangi bölüm okumalıyım, anasınıfı öğretmeni çalışma imkanları nedir, anasınıfı öğretmeni için ne kadar süre okumalıyım, anasınıfı öğretmeni nasıl olunur? sorularına yanıt vermeye çalışacağız.

Anasınıfı Öğretmenliği Ne Demektir?

0-6 yaş çocuklarının tüm gelişim alanlarını ve özelliklerini tanıyan, plan ve uygulama yapma, yaparak ve yaşayarak öğrenme, meslekî alanda araç – gereç kullanma konusunda yeterli; insan ilişkileri ve iletişim, problem çözme, çocukları tanıma teknikleri, organizasyon yapma bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri izleme, çocuk hastalıkları ve sağlığı konusunda bilgili, özel eğitim gerektiren çocukların bakım ve eğitimine yardımcı olma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

anasınıfı-okul öncesi öğretmenliği

Nasıl Olunur?

Anasınıfı öğretmeni olmak için üniversite sınavına girmeli ve Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin “Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü”nü kazanmalısınız.

Bu bölüm 2000 ÖSS’den itibaren Sözel Puan türüyle öğrenci almaktadır. Anaokulu öğretmenliği programının amacı, okul öncesi eğitim veren kurumlara öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar meslek liselerinde ve okul öğcesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.  Mezun olduktan sonra, KPSS den de gerekli puanı almaları gerekmektedir. 2009 – Okul öncesi öğretmenliği taban puanları:

“Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi öğretmen adayları için geçerli olacak taban puanını açıkladı.

Atanacak kadrolu okul öncesi öğretmeni: 1319

Okul öncesi taban puan 54”

Kız meslek lisesi mezunları ise ana okulu öğretmeni olamazlar, ancak “usta öğretici” olarak yani bağımsız sınıf almadan (yardımcı) sözleşmeli öğretmen olarak görev yapabilirler.

Anasınıfı Öğretmeninin Görevleri

Okul öncesi eğitim ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Okul öncesi öğretmeni, bu program çerçevesinde;

 • Çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları, çocukların anlayacağı şekilde, günlük yaşantılarından örneklerle anlatır. (Örneğin, oyun, müzik, hikaye anlatan tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma faaliyetleri, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri geliştirme ve oyuncaklardan yararlanma bunlardan bazılarıdır.)
 • Kalem tutma, oyuncaklarını kullanmayı öğrenme ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur,
 • Çocukların ilgi ve yönelişlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır, kendilerine güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlar.
 • Ortak sosyal davranışlarla, çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize eder,
 • Çocukların tuvalet, giyinme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırır,
 • Masal, hikaye, bilmece, şarkı, şiir yoluyla dil gelişmelerini sağlar,
 • Çocuklar için gözlem dosyaları tutar ve velilerine çocuğun dönem içindeki gelişmesi hakkında bilgi verir,
 • Çocukların günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaları için gerekli becerileri kazandırır,
 • Çocukların temizlik kurallarına uymalarını sağlamak için bilgi vererek el-yüz yıkama ve diş fırçalama gibi faaliyetlerin alışkanlık haline getirilmesini sağlar,
 • Çocukların düzenli beslenmelerine dikkat ederek gerekli önlemleri alır,
 • Çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırır,
 • Çocukların davranış özelliklerini, gelişmelerini izler ve kanaatlerini gözlem dosyasına işler,
 • Günlük yemek listesi ile çocukların uyku saatlerini belirler ve uygular,
 • Çocuk bakıcılarının çalışmalarını denetler.

Kullanılan Malzemeler

Hikaye, masal, boyama ve eğitim kitapları, eğitici (logo) oyuncaklar, seramik malzemeleri, kağıt ve kartonlar, resim defterleri, el işi kağıtları, zeka geliştirici test kitapları, toplar ve balonlar, kavram geliştirici oyuncaklar, müzik aletleri, TV-video vb.

Anasınıfı Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

Okul öncesi öğretmeninin şu niteliklere sahip olması gerekir.

Okul öncesi öğretmeni olmak isteyenlerin;

 1. Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
 2. Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı,
 3. Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan,
 4. Çocukların duygularını anlayabilen,
 5. Öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,
 6. Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
 7. İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
 8. Dikkatli, işine özen gösteren,
 9. İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
 10. Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 11. Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
 12. Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Şartları ve İş İmkanları

Okul öncesi öğretmeni, oyun odası, bahçe gibi ortamlarda çalışır, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz tozludur .

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak,

Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.

Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

Mesleki eğitim ile İlgili Bilgiler

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Okul Öncesi Öğretmenliği”, “Anaokulu Öğretmenliği”, “Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği” ve “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedogojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme sınavı’nda (ÖSS) “Okul Öncesi Öğretmenliği” lisans programları için yeterli Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak, “Anaokulu Öğretmenliği “ ve “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği lisans proğramları için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak
– Öğrenci Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Okul Öncesi Öğretmenliği” , “Ana Okulu Öğretmenliği” , “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği” ve Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin“Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat Genel Kültür, Fen ve Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe- Matematik Alan/Kol/Bölüm mezunları ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ve Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp “Okul öncesi Öğretmenliği” veya “Anaokulu Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

“Anaokulu Öğretmenliği, Çoçuk Gelişimi ve Eğitimi ” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Anaokulu Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Eğitim İçeriği ve Eğitim Süresi

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
– Çocuk gelişimi psikolojisi, anatomisini, biyolojisini öğrenir,
– Plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir,
– Müzik, drama, oyun konularında bilgi sahibi olur,
– Özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi,
– İnsan ilişkileri ve psikolojisi,
– Kurum yönetimine ilişkin dersler,
– Çocuk sağlığı, ilkyardım,
– Öğretim teknikleri,
konularında kuramsal ve uygulamalı dersler verilir.

Kariyer İlerlemesi

Sponsorlu Bağlantılar

Okul öncesi öğretmeni olarak göreve başlayanlar; lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Kamu kurumlarına bağlı kreşlerde ve özel anaokullarında idareci olabilirler.

Burs, Kredi ve Maaş Durumları

– Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler,ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.
– Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
– Ayrıca öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
– Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

 

Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Anasınıfı Öğretmenliği Nedir? Hangi Bölüm Okunmalıdır? Anasınıfı Öğretmeni Olmak için Şartlar" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.