Ana Sayfa » Sözlük » Yasama Organı Nedir? Yasama Organı Görevleri

Yasama Organı Nedir? Yasama Organı Görevleri

Sponsorlu Bağlantılar

Özet: “Yasama Organı Nedir? Yasama Organı Görevleri” başlıklı yazımızda Yasama nedir, Yasama ne demektir, Yasama kelimesinin tanımı, Yasama kelimesinin eş anlamlısı, Yasama kelimesinin ingilizce karşılıkları, Yasama ile ilgili atasözleri ve deyimler, yasama organı görevleri ve Yasama hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

Yasama Tanımı

Yasama kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aşağıdaki şekildedir;

1. isim Yasa koyma, yasa yapma, teşri

2. hukuk Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma

Yasama Eş Anlamlısı ve Zıt Anlamlısı

Yasama kelimesini eş anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Yasama – teşri

Yasama kelimesini zıt anlamlı karşılığı aşağıdaki gibidir;

 • Yasama kelimesinin zıt anlamlı karşılığı bulunmamaktadır.

Yasama Organı

Yasama İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Yasama kelimesi ile ilgili atasözü ve deyimler aşağıdaki gibidir;

 •  Yasama kelimesinin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunamamıştır.

Yasama İle İlgili Birleşik Sözler

Yasama kelimesi ile ilgili birleşik sözler aşağıdaki gibidir;

Sponsorlu Bağlantılar
yasama dokunulmazlığı yasama dönemi yasama gücü yasama hakkı
yasama kurulu yasama kuvveti yasama meclisi yasama organı
yasama yetkisi yasama yılı

Yasama İngilizcesi

Yasama kelimesinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki gibidir

 • Yasama – legislative

Yasama Hakkında Detaylı Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

Görevi yasa koyma olan Yasama organı; anayasaların verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara hukuk ya da yazılı kurallar denir. Yasa çıkarmanın dışında, yasama organlarının genellikle vergileri yükseltme, bütçeyi ayarlama ve öteki gelire ilişkin yasa tasarıları sunma yetkisi vardır. Yazılı anayasası bulunan ülkelerde yasama organı yetki aldığı anayasada anayasal bütünlüğe sadık kalarak değişiklik yapabilir. Kendisinin yasal dayanağı olan anayasanın bütününü red ederek yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur. Yasama organları pek çok adca bilinir, en ortak olan (daha fazla özel anlamı olsa da) parlamentodur. Parlamenter sistem hükümetlerinde, yasama organı resmen en yücedir ve yürütücü olarak iş yapacak başbakan sanında meclisinden bir üye atar. Bir başkanlık sisteminde, kuvvetler ayrılığı genel kuralına göre, yasama organı hem yargı hem de yürütme ile birlikte bağımsız ve denk bir devlet erki olarak değerlendirilir. Bir yasama organının özel bileşen(ler)i bir (ya da birden fazla) tartışan ve yasa tasarılarını oylayan meclistir. Yalnızca bir kurumu olan bir yasama organı tek meclislidir. Türkiye tek meclisli ülkelerden biridir.

 

Çift meclisli bir yasama organı genellikle bir senato ve bir meclis olarak tanımlanan, görevlerinde, güçlerinde ve üye seçimi için kullanılan yöntemlerde sık sık farklılık gösteren iki ayrı meclise egemendir. Çok daha seyrek olanıysa üç meclisli yasama organlarıdır; sonuncusu Güney Afrika’da beyaz azınlığın egemenliğinin düşüş yıllarında yaşamıştı. Pek çok parlamenter sistemde; senato yalnızca bir öğüt ve denetim kuruluşuyken meclis daha güçlü bir kuruluştur. Oysa, başkanlık sistemlerinde, iki kuruluşun güçleri sık sık benzer ve eştir. Federasyonlarda, senato bütün eyaletleri temsil etmesiyle ayrılır, aynısı Avrupa Birliği’nin uluslarüstü yasama organında da geçerlidir. Bu amaçla, senato ister devlet / eyalet hükümetlerinin temsilcilerini kapsayabilir, Avrupa Birliği’nde ve Almanya’da olduğu ve Birleşik Devletler’de 1913’ten önce olmuş olduğu gibi; isterse – Avustralya’da ve bugünkü Birleşik Devletler’de olduğu gibi – daha küçük nüfuslu devletlere / eyaletlere eşit temsilcilikler devreden bir reçeteye göre seçilir.

Yasama Organı Görevleri

 • Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir:
 • Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.
 • Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
 • Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
 • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
 • Para basılmasına karar vermek.
 • Savaş ilânına karar vermek.
 • Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
 • Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.
 • Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.
 • Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
Sponsorlu Bağlantılar
Etiketler:"Yasama Organı Nedir? Yasama Organı Görevleri" İle İlgili Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.